Ο δεύτερος κύκλος του Βαρομέτρου Γνώμης για την απολιγνιτοποίηση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση 1.107 έγκυρων ερωτηματολογίων.

Η διάρκεια του δεύτερου κύκλου του Βαρόμετρου ήταν έξι ημέρες, χρονικό διάστημα μικρότερο από ότι διήρκησε ο πρώτος κύκλος, προκειμένου η επεξεργασία των απαντήσεων και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης ανάλυσης των αποτελεσμάτων να γίνουν εντός του χρονικού ορίου της δημόσιας διαβούλευσης του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης. Έτσι, η γνώμη των πολιτών, όπως εκφράστηκε μέσα από τον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο του Βαρομέτρου, έγινε γνωστή στην επιτροπή του ΣΔΑΜ.

Οι επόμενες ενέργειες πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα με τη διενέργεια του τρίτου κύκλου ερωτημάτων, εντός το επόμενου διμήνου και με διεξαγωγή ψηφίσματος πολιτών μέχρι τον Μάιο του 2021

Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την ανάλυση που τα συνοδεύει.

Παρουσίαση

Έκθεση