email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΤΑΞΙ
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5

Grevenamedia @facebook

Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Πώς το Δημόσιο θα γίνει ψηφιακό

Μακρύ κατάλογο με δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα αναπτυχθούν αρχικά εκ των έσω, με στόχο «γρήγορες νίκες», θα περιλαμβάνει και η δεύτερη έκδοση της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού», η σύνταξη της οποίας ολοκληρώνεται σύντομα.Πρόκειται για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η πρόσφατη αυτοματοποίηση της εγγραφής κάθε νεογέννητου παιδιού στο δημοτολόγιο, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότηση, το προσωρινό δίπλωμα και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας μέχρι την παραλαβή της άδειας οδήγησης, η απλοποίησης της διαδικασίας εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, το ηλεκτρονικό απολυτήριο Γυμνασίου και Λυκείου, το πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, κ.α.

Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει η υπό ανάπτυξη διαδικτυακή πύλη gov.gr μέσω της οποίας θα παρέχονται οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης / ψηφιακής ταυτοποίησης (eID) που θα διασυνδεθεί με τις νέες ταυτότητες καθώς και το κεντρικό σύστημα πιστοποιημένης ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής διεύθυνσης.

Η νέα πύλη gov.gr θα λειτουργήσει μέχρι τον Ιούνιο, όπως είχε υποστηρίξει πρόσφατα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο μεσοδιάστημα, με βάση τη στρατηγική του υπουργείου, θα εξελιχθούν δεκάδες «Ψηφιακές Δράσεις» οι οποίες και «στρώνουν το έδαφος» για μεγαλύτερους διαγωνισμούς έργων πληροφορικής.

Επειδή η προκήρυξη και ολοκλήρωση διαγωνισμών μεγάλων έργων πληροφορικής έχει αποδειχθεί χρονοβόρα (και δαπανηρή) προσέγγιση, στο υπουργείο κινούνται σε τρεις άξονες.

Πρώτον, αξιοποιούν θύλακες γνώσης στο σχεδιασμό / ανάπτυξη ψηφιακών έργων, όπως το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (η ΕΔΥΤΕ ΑΕ) και η ΚτΠ ΑΕ (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) προκειμένου να αναπτύξουν εκ των έσω ένα πρότυπο συστήματος για την παροχή μιας ψηφιακής υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί αρχικά πιλοτικά, καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις και στην ουσία τροφοδοτεί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για το πλήρες σύστημα που θα ακολουθήσει. Έτσι εκτιμάται πως περιορίζονται οι κίνδυνοι αποτυχίας από την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος υψηλού κόστους.

Δεύτερον, εφαρμόζεται η αρχή του 80/20 με βάση την οποία «το 10-20% των πόρων επιτυγχάνεται το 60-80% της απαιτούμενης λειτουργικότητας και μάλιστα σε ελάχιστους χρόνους και, στη συνέχεια, το υπόλοιπο ολοκληρώνεται με επάρκεια χρόνου, αλλά και με μεγαλύτερα κόστη. Το παραδιδόμενο 60-80% του συνολικού έργου είναι απολύτως λειτουργικό όσον αφορά στα ζητούμενα, ικανοποιεί τα κριτήρια του χαμηλού κόστους, αλλά και ταχύτητας σε χρόνους υλοποίησης και ακολούθως το υπόλοιπο 20 – 40% υλοποιείται στην πορεία χωρίς πίεση χρόνου – αφού οι πιεστικές απαιτήσεις έχουν καλυφθεί – και, επίσης σημαντικό, με δοκιμασμένες τεχνολογίες και φιλοσοφία υλοποίησης».

Ο τρίτος άξονας, με βάση και το αντίστοιχο μοντέλο της Εσθονίας, είναι η «once only principle – αρχή μόνον άπαξ» με βάση την οποία η εισαγωγή των πληροφοριών στο δημόσιο τομέα γίνεται μία φορά μόνο, ενώ αποθηκεύονται σε «ένα» σημείο στα δημόσια υπολογιστικά συστήματα. Ετσι αποφεύγεται «η επαναλαμβανόμενη εισαγωγή πληροφορίας και δεδομένων από διαφορετικά σημεία και με κινδύνους λαθών, αλλά και κόστος για τον πολίτη, την επιχείρηση και το δημόσιο τομέα».

Με βάση αυτή την αρχή, η δημόσια διοίκηση διασφαλίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες «μόνο μία φορά». Στη συνέχεια, οι δημόσιες υπηρεσίες «λαμβάνουν μέτρα για την εσωτερική περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεδομένων, τηρουμένων δεόντως των κανόνων για την προστασία των δεδομένων, ούτως ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην επωμίζονται επιπρόσθετο φόρτο».

Οι ψηφιακές υπηρεσίες

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη σειράς εφαρμογών / λύσεων που θα προσφέρουν τις «γρήγορες νίκες» που αναζητούν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προετοιμάζουν μεγαλύτερα έργα τεχνολογίας, έχει η ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Η τελευταία κινείται σε συνεργασία με τις γενικές γραμματείες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και «σε σύμπραξη με τα εμπλεκόμενα κατά περίπτωση υπουργεία, με συμφωνημένη μεθοδολογία όπως αυτή υπαγορεύεται από τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Μεταξύ των έργων / πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο περιλαμβάνονται:

Ψηφιακή πύλη δημοσίου τομέα gov.gr

Αναπτύσσεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Ψηφιακής Πύλης και θα αποτελεί το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης για τους πολίτες που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Ο πολίτης θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες, υπάρχουσες και μελλοντικές, από ένα ενιαίο, ομοιόμορφο σύστημα. Μελλοντικά η είσοδός του σ’ αυτό θα αποτελεί και “πιστοποιητικό” εισόδου σε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση.

Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών είναι η δημιουργία ενός κεντρικού παρόχου συστήματος αυθεντικοποίησης που να καλύπτει την ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών στα πλαίσια και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAs. Η λύση, που αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα καλύπτει μία ενιαία διαδικασία ψηφιακής ταυτοποίησης με την αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ταυτοποιούν πολίτες και επιχειρήσεις. Για την ταυτοποίηση του πολίτη θα χρησιμοποιηθούν κωδικοί που ήδη έχει χωρίς επιπλέον διαδικασίες, όπως οι κωδικοί του Taxis, οι κωδικοί του eBanking, κ.λπ.

Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται και η συνεργασία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (π.χ. για την πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου ώστε ο χρήστης να λαμβάνει πρόσθετους κωδικούς) που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στην πολίτη να ταυτοποιηθεί από μακριά με τη χρήση της όποιας συσκευής επιλέξει χωρίς να χρειάζεται να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για να κάνει χρήση των εφαρμογών που απαιτούν ταυτοποίηση.

Πιστοποιημένη ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση

Η δράση αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η αλλαγή διεύθυνσης σε ένα και μόνο σημείο θα μπορεί να ενημερώνει (με την συναίνεση του πολίτη) όλους τους φορείς που έχουν διασυνδεθεί στην υπηρεσία αυτή. Με βάση την πιστοποιημένη διεύθυνση αλληλογραφίας θα υλοποιηθεί και υπηρεσία πιστοποιημένης συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για όλους τους φορείς του δημοσίου. Κάθε πολίτης θα αποκτήσει μια διεύθυνση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έτσι ώστε να μπορεί η διοίκηση να επικοινωνεί ηλεκτρονικά μαζί του για τις υποθέσεις που τον αφορούν.

Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση

Ο πολίτης θα μπορεί να συντάσσει ηλεκτρονικά μία υπεύθυνη δήλωση με βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Μετά την έκδοσή της μία δήλωση θα συνοδεύεται με μοναδικό κωδικό αναφοράς, βάσει του οποίου θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά επιβεβαίωσή της. Δεν θα χρειάζεται, δηλαδή, να πηγαίνει στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία για «γνήσιο υπογραφής», κ.λπ.

Know Your Customer

Σε εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απαιτείται ο έλεγχος των εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη των τραπεζών και η επικαιροποίηση αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος του έργου είναι η εύρεση και υλοποίηση μίας ψηφιακής ισοδύναμης διαδικασίας ώστε ο πολίτης να εισέρχεται μέσω του Διαδικτύου και να συναινεί στη διάθεση των στοιχείων του στις τράπεζες με άμεσα και προφανή οφέλη για την καθημερινότητα του.

Κλήσεις Τροχαίας

Υλοποίηση λειτουργικότητας ώστε οι τροχαίες παραβάσεις που καταλογίζονται από τη Δημοτική Αστυνομία ή την Τροχαία να μπορούν να πληρωθούν από τους πολίτες με τραπεζική πληρωμή, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται οι πολίτες ηλεκτρονικά για τις παραβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει και το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται (βεβαιωμένες, εξοφλημένες κ.λπ.).

Γεγονότα Ζωής / Θάνατος

Διακοπή της κύριας και επικουρικής σύνταξης αποβιώσαντος και αυτόματη απόδοση εξόδων κηδείας.

Μητρώο Οδών και Αριθμών

Αφορά την υλοποίηση του Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Οδών και Αριθμών, με τη δυνατότητα των αρμόδιων δημοσίων φορέων (Δήμοι και Περιφέρειες) να εισάγουν και να επικαιροποιούν τα επίσημα ονόματα των οδών καθώς και τις αριθμήσεις τους μέσα από ένα διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS).

Πρώτη Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη εφαρμογής για την απομακρυσμένη “προ-εγγραφή” μαθητών σε Νηπιαγωγεία, από τους κηδεμόνες, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας, παράλληλα με την μείωση του φόρτου στις διοικητικές υπηρεσίες. Η διαδικασία θα παρέχεται συμπληρωματικά με την υφιστάμενη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κηδεμόνα στο Νηπιαγωγείο, στην οποία περίπτωση θα χρησιμοποιείται η ίδια υποδομή για την τελική καταχώρηση της αίτησης εγγραφής.

Στόχος του υπουργείου είναι η εγγραφή ενός παιδιού στην εκπαίδευση θα γίνεται μία και μόνο φορά στην 1η εκπαιδευτική βαθμίδα (Νηπιαγωγείο). Επιπλέον, δημιουργείται ηλεκτρονικό «βιογραφικό» όπου θα προστίθενται αυτόματα όλοι οι τίτλοι σπουδών που θα αποκτήσει. Η εγγραφή σε κάθε επόμενη βαθμίδα θα πραγματοποιείται αυτόματα. Οι γονείς θα έχουν πρόσβαση στις επιδόσεις και το εκπαιδευτικό βιογραφικό των παιδιών τους έως την ενηλικίωση τους. Ετσι δε θα χρειάζεται στο μέλλον να διαπιστωθεί αν ένας τίτλος σπουδών είναι γνήσιος ή όχι.

Παιδικοί Σταθμοί

Απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής στις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ και εξάλειψη της ανάγκης αποστολής έντυπων δικαιολογητικών από την μητέρα στον φορέα λειτουργίας.

Διπλώματα Οδήγησης

Η δράση αφορά δημιουργία εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αίτηση έκδοσης άδειας οδήγησης από υποψήφιους οδηγούς και την ψηφιοποίηση / αυτοματοποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται από την αίτηση μέχρι και την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης. Ηδη έχει ολοκληρωθεί από την ΕΔΥΤΕ η ανάπτυξη της υπηρεσίας για το προσωρινό δίπλωμα.

Αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής απ’ όπου ο πολίτης θα κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και θα λαμβάνει σχετική βεβαίωση-κάρτα.

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων (elearn.gov.gr)

Θα παρέχει στους πολίτες επιμόρφωση για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Θα εξασφαλίζει δυνατότητα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υφίστανται, που σχεδιάζονται και που θα υλοποιηθούν στο άμεσο και απώτερο μέλλον. Το πρόγραμμα θα απευθυνθεί, κατά κύριο λόγο σε ενηλίκους που δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία στην επαγγελματική και εκπαιδευτική ζωή τους να έρθουν σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο και το διαδίκτυο. Η δράση αυτή εκτός του ότι θα φέρει τη χώρα μας πλησιέστερα στους ευρωπαϊκούς δείκτες χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών υπηρεσιών, θα εμφανίσει σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας στα γκισέ των υπηρεσιών (Εφορία, ΕΦΚΑ κ.λ.π.).

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται για εργασία
Ενοικιάζεται στην κεντρική πλατεία Γρεβενών
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΔΥΑΡΙ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΤΑΞΙ
Γκαρσονιέρα- Εμμανουήλ Παππά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Ιδιαίτερα μαθήματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-Φαρδυκάμπου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-Εμμ.Παππά-40.000
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ