email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
SPONSORS
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Ράδιο 101.5
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Νέα σελίδα για το εφάπαξ των εργαζόμενων στο φάρμακο

Aύξηση της περιουσίας του κατά 218,18% κατέγραψε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) μέσα σε μια δύσκολη 7ετία, καθώς εν μέσω της δημοσιονομικής κρίσης μετατράπηκε από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Ιδιωτικού.

Μάλιστα, η αύξηση της περιουσίας του συντελέστηκε εν μέσω σημαντικής μείωσης των μισθών όσων απασχολούνται στον κλάδο του φαρμάκου, με εντατικοποίηση των ελέγχων, συνεχή παρακολούθηση των ρυθμίσεων και δημιουργία μητρώου οφειλετών.

Πλέον, βάσει νόμου και με στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να περιορίσει το αναλογιστικό του έλλειμμα, η Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ ενέκρινε την απόφαση του ΔΣ ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες μετάβασης σε διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Να σημειωθεί ότι οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης – NDC, εφαρμόζει και το δημόσιο σύστημα χορήγησης εφάπαξ παροχής ΕΤΕΑΕΠ-ΕΦΚΑ.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη βδομάδα, έγινε γνωστό ότι η περιουσία του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ στις 31.12.2019 ανήλθε στα 132.439.198 ευρώ, από 41.623.727 ευρώ που ήταν στις 31.12.2013, όταν μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆). Η διάρθρωση της περιουσίας δείχνει ότι στα τέλη του 2019, το 81,41% αποτελείται από ρευστά διαθέσιμα, το 8,75% από Αμοιβαία Κεφάλαια, το 8,66% από Ομόλογα και μόλις το 0,96% από Ακίνητα και το 0,22% από Μετοχές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ταμείου, το επενδυτικό προφίλ του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάστηκε καθόλου από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του COVID-19. Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου κατά το 2019 ανήλθαν στο 5,4% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου, ήτοι σε 7.210.209 ευρώ..

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στοιχεία από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ταμείου, σύμφωνα με τα οποία το ΤΑΥΦΕ θα καταφέρει στα τέλη του 2020 να καταγράψει εκ νέου ετήσιο οργανικό πλεόνασμα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, ενώ μέχρι το 2013 τα έσοδα κυμαίνονταν στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ ανά έτος, από το 2014 και μετά, όταν δηλαδή το Ταμείο μετατράπηκε σε ΝΠΙ∆, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και έχουν φτάσει το 2019 στα 19,2 εκατ. ευρώ. Μόνο από ασφαλιστικές εισφορές τα έσοδα του 2019 ήταν 18,2 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, οι απλήρωτες εισφορές έχουν υποχωρήσει στα 992.332 ευρώ το 2019, από τα 2,03 εκατ. ευρώ που είχαν ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο το 2017.

Από πράξεις καταλογισμού εισφορών εισπράχθηκαν 1,18 εκατ. ευρώ το 2018 και άλλα 1,02 εκατ. ευρώ το 2019. Συνολικά, την περίοδο 2014-2019 εισπράχθηκαν από πράξεις καταλογισμού εισφορών ποσά, ύψους 3,75 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις απλήρωτων εισφορών έφτασαν την περίοδο 2014-2019 στα 6,64 εκατ. ευρώ, όταν το διάστημα 2008-2013 ήταν μόλις στο 1,09 εκατ. ευρώ. Βέβαια, για να συμβεί αυτό και να βελτιωθούν τόσο τα έσοδα, όσο και οι βεβαιωμένες οφειλές, έπρεπε το Ταμείο αφ’ ενός να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 75% την τελευταία εξαετία, που το Ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙ∆, αφ’ ετέρου να παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των ρυθμίσεων προς αποφυγή έκπτωσης των υπόχρεων εργοδοτών και απώλειας εσόδων εκ μέρους του Ταμείου. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το Ταμείο έχει προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώου Οφειλετών.

Προφίλ ασφαλισμένων

Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ έφτασαν τους 24.008 το 2019, από 23.341 το 2018. Η πορεία τους είναι αυξητική σε όλα τα έτη από το 2014 και μετά. Από αυτούς. οι 19.069 είναι νέοι ασφαλισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 79,43% του συνόλου. Από τις θέσεις εργασίας που έχει καταγράψει το Ταμείο, το 42,34% προέρχεται από τη βιομηχανία και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πολύ κοντά βρίσκονται και τα φαρμακεία που καλύπτουν το 42,25% του συνόλου των θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Τα στοιχεία του ΤΑΥΦΕ βέβαια, δείχνουν ότι μειώθηκαν σημαντικά οι μισθοί των εργαζομένων στον κλάδο του φαρμάκου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 το 24,9% των εργαζομένων, δηλαδή ένας στους τέσσερις, έχει αμοιβές που κυμαίνονται από 650 έως 1.000 ευρώ μικτά το μήνα. Το 2008 το 30,6% των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις λάμβανε μηνιαίες αποδοχές από 1.000-1.500 ευρώ.

Παροχές Ταμείου (εφάπαξ)

To 2013, έτος μετατροπής του Ταμείου σε ΝΠΙ∆, το Ταμείο εμφάνιζε αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, το οποίο ανερχόταν (στο κεντρικό σενάριο) σε 348,088 εκατ. ευρώ. Στις 31/12/2018 το Ταμείο εμφανίζει αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα 274,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της εγκεκριμένης αναλογιστικής μελέτης του 2018.

Το ∆Σ του Ταμείου, για την αντιμετώπιση του αναλογιστικού ελλείμματος και, αφού έλαβε υπόψη την εξίσωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, εκπόνησε αναλογιστική μελέτη αναμόρφωσης παροχών με ημερομηνία εκτίμησης την 31/12/2018, με βάση την οποία το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου ανέρχεται (στο κεντρικό σενάριο) στα 144,248 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, και προκειμένου το Ταμείο να επιλέξει οικονομικό σύστημα βάσει του Ν. 4261/2014, αρ. 180 παρ.ζα, εκπόνησε αναλογιστική μελέτη μετάβασης σε διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) με ημερομηνία εκτίμησης την 31/12/2018, στην οποία το μακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειμμα στο κεντρικό σενάριο ανέρχεται σε 92,4 εκατ. ευρώ.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του ∆Σ αναφορικά με την αναμόρφωση των παροχών, το νέο οικονομικό σύστημα και τους όρους χρηματοδότησης, ήτοι το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση NDC, για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του Ταμείου. Οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης – NDC, εφαρμόζει και το δημόσιο σύστημα χορήγησης εφάπαξ παροχής ΕΤΕΑΕΠ-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα:

για τους έως 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα τριών τμημάτων:

  • της παροχής έως 31/12/2012,
  • της παροχής από 01/01/2013 έως 31/12/2020
  • και της παροχής που θα προκύπτει από 01/01/2021 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα (NDC)

Για τους νέους ασφαλισμένους, όσους, δηλαδή, εισήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από 01/01/1993 και εφεξής, η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

  • της παροχής έως 31/12/2020, και
  • της παροχής από την 01/01/2021 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα (NDC)

Από 01/01/2021 και εφεξής η εφάπαξ παροχή για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου (παλαιούς, νέους, νεοεισερχόμενους στο σύστημα από 01/01/2021) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα NDC.

Όλοι οι ασφαλισμένοι με ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα στο Ταμείο στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου, θα λαμβάνουν, με βάση το νέο οικονομικό σύστημα και εφ’ όσον εγκριθεί, εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβάλει, τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου των καταβαλλόμενων εισφορών στο Ταμείο, συνεκτιμώντας κάθε φορά και τις αποδόσεις των κεφαλαίων, αφαιρουμένου ενός μικρού ποσοστού, που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους στο αναλογιστικό έλλειμμα και στο κόστος λειτουργίας του φορέα. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εκτιμήθηκε ότι με τον τρόπο αυτό, το αναλογιστικό έλλειμμα θα καλυφθεί σε μακροχρόνιο ορίζοντα με τη συμμετοχή όλων.

Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι με το νέο οικονομικό σύστημα και την αναμόρφωση των παροχών το Ταμείο στοχεύει:

  • στη διαχρονική βιωσιμότητά του, και
  • στην ασφαλή χορήγηση αξιοπρεπών παροχών με διαγενεακή αλληλεγγύη.

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
ΤΑΞΙ
Αθ.Διάκου-Μ.Αλεξάνδρου
Κ.Παλαιολόγου 58
Αριστείδου 27
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ