AUTOΚΙΝΗΣΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ

Grevenamedia @facebook

Αγγελία προσωπικού Μάλια Ηρακλείου Κρήτης
ΓΡΙΔΑΣ
ΤΑΞΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (Σ.Ε.Α.Δ.Η.Δ.Μ.): Μετά τη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή της ΑΔΗ-ΔΜ

Κατά τη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ την 19η -10-2022, τέθηκαν τα παρακάτω θέματα :

1. Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρόνια υποστελέχωση των Υπηρεσιών –
Αναγκαιότητα τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΔΗ-ΔΜ.

Τονίσαμε την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΔΗ-ΔΜ όσον αφορά τόσο στη δομή –
αρμοδιότητες όσο και στη στελέχωση των Υπηρεσιών με επιπλέον προσωπικό (πέραν των 35
υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων), καθώς αποτελεί πάγιο αίτημά μας η διασφάλιση του μέλλοντος
του Φορέα και η ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου. Επιπλέον, η ακραία υποστελέχωση των ΑΔ καθιστά
αδύνατη την εφαρμογή της κινητικότητας για τους συναδέλφους που επιθυμούν να μεταταχθούν από
αυτές, ενώ τους οδηγεί και σε εργασιακή εξόντωση. Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ μας
ενημέρωσε ότι επίκειται νέα τροποποίηση του Π.Δ.141/2010 για την οποία θα συγκροτηθεί ομάδα
εργασίας και απαιτήσαμε τη συμμετοχή και του Συλλόγου σε αυτήν. Επίσης, ζητήσαμε τη σύσταση
Νομικής Υπηρεσίας για τη συνδρομή των υπαλλήλων στην άσκηση των καθηκόντων τους, αναγκαιότητα
για την οποία συμφώνησε και ο ίδιος. Ακόμη, ζητήσαμε η διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού να
προχωρήσει άμεσα καθώς λόγω της καθυστέρησης δεν θα γίνει καμία πρόσληψη στις ΑΔ το έτος 2023,
όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών.

2. Αυθαίρετες, τιμωρητικές μετακινήσεις, αναθέσεις παράλληλων καθηκόντων και αυθαιρεσίες
εντός της ΑΔΗ-ΔΜ.

Καταγγείλαμε τις καραμπόλες «μετακινήσεων» – σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τήρηση των
προβλεπόμενων προϋποθέσεων – για βόλεμα των «ημέτερων» και εις βάρος συναδέλφων που δεν…
«διαμαρτύρονται» καθώς και τις τιμωρητικές «μετακινήσεις» συναδέλφων που συνεχίζουν να γίνονται για
την απομάκρυνση των «ανεπιθύμητων», οι οποίες παρότι είναι μεταθέσεις και ισχύουν γι’ αυτές οι
διατάξεις του άρθρου 67 ΥΚ βαφτίζονται «μετακινήσεις» για να παρακαμφθεί η εξέτασή τους από το

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ο ασκών χαρακτήρισε και… περιττό! Επίσης, δήλωσε πλήρη άγνοια για
όλα αυτά και αρνήθηκε ότι γίνονται και επί των ημερών του, εμπαίζοντάς μας καθώς εμφανίστηκε σαν να
έχει διαγράψει παντελώς από τη μνήμη του ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος υπηρετούσε ως
αναπληρωτής ΓΔ και ως αναπληρωτής Συντονιστή στον Φορέα και ότι με πρόσφατες ενέργειές του ως
ασκών συνεχίζει τις ίδιες πρακτικές ακολουθώντας τη συνταγή του προκατόχου του.
Για τα παράλληλα καθήκοντα που παρατείνονται παρανόμως «ες αεί» δήλωσε ότι δεν τίθεται κανένα
ζήτημα εφόσον… δεν «διαμαρτύρεται» ο υπάλληλος.

Καταγγείλαμε το γεγονός ότι παρατηρούνται φαινόμενα προϊσταμένων τμημάτων που είναι
«φαντάσματα» σε αυτά καθώς δεν ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, ωστόσο λαμβάνουν παρανόμως το
επίδομα θέσης ευθύνης, αν και ασκούν «ες αεί» παράλληλα καθήκοντα σε άλλες Υπηρεσίες του Φορέα. Ο
ασκών ισχυρίστηκε ότι για τα παραπάνω παράλληλα καθήκοντα πρέπει να δίνονται «κίνητρα», τα οποία
όμως είναι γνωστό σε όλους ότι δίνονται επιλεκτικά! Επίσης, καταγγείλαμε την καθ’ έξιν προσβλητική,
υποτιμητική, εκφοβιστική και καταχρηστική συμπεριφορά ορισμένων προϊσταμένων (π.χ. επιλεκτική
παραποίηση παρουσιολογίου, αντισυνδικαλιστική δράση, διακριτική μεταχείριση υπαλλήλων, συνεχείς
και αδικαιολόγητες μετακινήσεις), η οποία τυγχάνει της πλήρους ανοχής της διοίκησης. Ο ασκών
συμφώνησε ότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στους εργασιακούς χώρους και
αναμένουμε προσεχώς να επιβεβαιώσει στην πράξη το πώς θα τα αντιμετωπίσει.

3. Χρονίζοντα ζητήματα ακαταλληλότητας χώρων εργασίας και μη παροχής τεχνικής υποστήριξης
υπαλλήλων – Μη εφαρμογή του Ν. 3850/2010 για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
Καταγγείλαμε τη χρόνια ακαταλληλότητα της πλειονότητας των χώρων εργασίας μας είτε αφορά σε
υποδομές (κτήρια, θέρμανση – ψύξη, καθαριότητα, πρόσβαση ΑΜΕΑ, αρχείο υπηρεσιών κλπ) είτε σε
εξοπλισμό (τηλεφωνικό κέντρο, internet, ντουλάπες, γραφεία, καρέκλες, αντισηπτικά, αναλώσιμα κλπ) και
παροχή τεχνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους, ζητήματα τα οποία διαπιστώθηκαν από το ΔΣ και στις
επιτόπιες επισκέψεις του στους Νομούς και προτείναμε τη μετεγκατάσταση κάποιων υπηρεσιών σε
διαθέσιμα δημόσια κτήρια. Ο ασκών συμφώνησε και με τα παραπάνω και αναμένουμε να προβεί άμεσα
σε συγκεκριμένες δράσεις.
Επισημάναμε τη μη εφαρμογή του Ν.3850/2010 σχετικά με τον ορισμό τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας, κατά συνέπεια και τη μη σύνταξη της υποχρεωτικής Έκθεσης Εκτίμησης Επαγγελματικού
Κινδύνου, γεγονός που επισύρει ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Ο ασκών δεσμεύτηκε για άμεσες
ενέργειές του στο πλαίσιο του παραπάνω Νόμου, τις οποίες και αναμένουμε.

4. Καταγγελίες που αφορούν σε πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, οδοιπορικά).
Καταγγείλαμε το γεγονός ότι δίνονται από τη Διοίκηση υπερωριακές και εκτός έδρας αποζημιώσεις σε
«λίγους» και «εκλεκτούς». Ο ασκών παραδέχτηκε ότι αυτό συμβαίνει, ωστόσο και πάλι «ένιψε τας χείρας
του» διότι αυτήν -λέει- την κατάσταση παρέλαβε και αυτήν συνεχίζει με την υπογραφή του! Το ΔΣ
επεσήμανε ότι κατά αντιστοιχία με τις άλλες ΑΔ, επιβάλλεται η ισότιμη αντιμετώπιση των συναδέλφων
κατά τη συγκρότηση συνεργείων για την εκτέλεση οδοιπορικών και υπερωριών ώστε να εξασφαλίζεται
και το περί δικαίου αίσθημα σε όλους τους συναδέλφους.

Επίσης, ζητήσαμε τη συμμετοχή και απασχόληση όλων των υπαλλήλων της ΑΔ στα εκλογικά συνεργεία
του ΥΠΕΣ, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα και της Ομοσπονδίας μας.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη συγκρότηση και λειτουργία των
επιτροπών της ΑΔΗ-ΔΜ.
Καταγγείλαμε το γεγονός ότι κατά τη συγκρότηση επιτροπών – ομάδων εργασίας (ιδιαίτερα αυτών με
αυξημένο όγκο δουλειάς) επιλέγονται κατ’ εξακολούθηση από τη Διοίκηση τα «συνήθη υποζύγια». Σε ό,τι
αφορά τη γραμματειακή υποστήριξη των Υγειονομικών Επιτροπών επιλέγονται κατ’ εξακολούθηση
(παρόλο που δεν προβλέπεται) υπάλληλοι της ΑΔ και μάλιστα από ήδη άκρως υποστελεχωμένες
υπηρεσίες. Ακόμη είναι ανεπίτρεπτο για έναν υπάλληλο να συμμετέχει σε επιτροπή άλλου Νομού από
αυτόν που υπηρετεί εφόσον δεν του καλύπτει ο φορέας τα έξοδα μετακίνησης. Ο ασκών δήλωσε ότι είναι
ενήμερος και για όλα τα παραπάνω και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες,
τις οποίες και αναμένουμε.

6. Μη εξέταση αιτημάτων συναδέλφων.
Θέσαμε το γεγονός ότι είναι μη νόμιμο, απαράδεκτο και απαξιωτικό για τους συναδέλφους να μένουν
αιτήματά τους αναπάντητα από τη διοίκηση. Ο ασκών αρνήθηκε ότι συμβαίνει αυτό, ωστόσο του
θυμίσαμε ότι και ο ίδιος ως αναπληρωτής ΓΔ δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα υπαλλήλων.
Τέλος, ζητήσαμε να αλλάξει η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο της ΑΔΗ-ΔΜ (θητεία 2023-2024)
καθώς συμπίπτει με την προκήρυξη από την ΑΔΕΔΥ της 24ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας την
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.

ΤΟ Δ.Σ.

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΗ-ΔΜ.
 ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΥΛΟΓΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΔΗ-ΔΜ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΑΝ ΝΑ… ΜΟΛΙΣ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ.
 ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
 ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΖΙΑΡΗ

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

AUTOΚΙΝΗΣΗ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Τζιόβας Ανδρέας
ΔΕΗ banner
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ενοικιάζεται κατάστημα 45 τμ
Ενοικιάζεται και πωλείται Μ. Αλεξάνδου
Ενοικιάζεται 120 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
Πωλείται Διαμέρισμα Σόλωνος 3
Δυάρι διαμέρισμα Ίωνος Δραγούμη 2
Γκαρσονιέρα Αριστείδου 27
Γκαρσονιέρα Καραϊσκάκη 7 (πολιτιστικό κέντρο)
Καφέ Crystal
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ Παπά 7
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Πωλείται οικόπεδο
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com