Κινηματογράφος-CINE GREVENA
GIANAKOPOULOS

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
Alpha Bank

Grevenamedia @facebook

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ
Εμβόλιο

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου  συνεδριάζει το δημοτικό  συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών με τα παρακάτω 34 θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οδοποιία 2006” (Δ.Ε. Μεσολουρίου)
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου”
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος”
Θέμα 7ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα 8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.
Θέμα 9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων”
Θέμα 10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική οδοποιία Γόργιανης”.
Θέμα 11ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πηγαδάκια Οικισμού Πόρου”
Θέμα 12ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος”
Θέμα 13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση καλντεριμιών” (Δ.Ε. Σαμαρίνας).
Θέμα 14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  “Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)”
Θέμα 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 16ο Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη συνέχιση της Υπόγειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Οριστικών Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων ΟΠ18 και ΟΠ19 του Νότιου Βούρινου στη θέση “Αετοράχη” Τ.Κ. Ποντινής της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 17ο Διόρθωση της αριθμ. 323/2015 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “Αποκατάσταση της γέφυρας του Σπανού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών”

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα 18ο Ψήφιση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019.

 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 19ο Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης ”Επιχείρηση προσφοράς, υπηρεσιών διαδικτύου, εντός καφενείου” (αίτηση Γεωργίου Τζάτσου)
Θέμα 20ο Πίνακας Νομέων Τ.Κ. Μεσολουρίου

 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 21ο Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης, για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2016, λόγω αλλαγής των συντελεστών του Φ.Π.Α.
Θέμα 22ο Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης του τελευταίου πλειοδότη του δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο” στο πάρκο Μεράς της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών και έγκριση επανάληψης της Δημοπρασίας.
Θέμα 23ο Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2015.
Θέμα 24ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (Αίτηση Νικολάου Κουβάτα του Ευαγγέλου)
Θέμα 25ο Μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης (μάντρα οικοδομικών υλικών) στην Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτηση Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας Αφοι Χαρίσου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)
Θέμα 26ο Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 27ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών
Θέμα 28ο Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Γεωπάρκο Τηθύος (αίτηση του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)
Θέμα 29ο Μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 30ο Αδελφοποίηση Τοπικής Κοινότητας Τρικώμου Δήμου Γρεβενών και Κοινότητας Τρικώμου Κύπρου
Θέμα 31ο Ορισμός μελών της επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας  αναφορικά με τη δωρεά προτομής του Μακεδονομάχου καπετάν Αρκούδα από την κ.  Βουτσά – Αγορογιάννη Χάιδω του Ζήση στην Τ.Κ. Σαμαρίνας και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής της.
Θέμα 32ο Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ντεμάι Εντλίρ)
Θέμα 33ο Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ευθυμίου Τσακνάκη)
Θέμα 34ο Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών (αριθμ. Απόφασης 18/2015 Ε.Π.Ζ.).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΕΗ banner
Τζιόβας Ανδρέας
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γκαρσονιέρα Καραϊσκάκη 7 (πολιτιστικό κέντρο)
Διαμέρισμα παλιά κτελ
Ενοικιάζεται Ίωνος Δραγούμη 2
Κατάστημα πρώην ADMIRAL
Καφέ Crystal
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com