email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5

Grevenamedia @facebook

Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην  16η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων

Θέμα  1ο Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών σε κατάθεση πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Αλβανίας.

Πληροφορίες: Μησυρλιάδου Μαγδαληνή

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα  2ο Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για τον αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας.

Πληροφορίες: Λεοντοπούλου Μελίνα

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων

Θέμα  3ο Συμμετοχή του Δήμου στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας ως συνεργάτης στο πρόγραμμα “Διαδρομές και πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Πληροφορίες: Μπασνά Δάφνω

Εισηγητής: Τσακστάρας Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης και Οικονομίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  4ο Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 5ο Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα  6ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 109/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Τάκας Ευανθία

Θέμα  7ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα.

Πληροφορίες: Τσιρογιάννη Παναγιώτα

Θέμα   8ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Δημοτική Αγορά της Δ.Κ. Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ιωάννας Τσιμπέρη του Στεργίου)

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα   9ο Μείωση μισθώματος δημοτικού έκτασης στην Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών, που χρησιμοποιείται ως μάντρα οικοδομικών υλικών (αίτημα τεχνικής εμπορικής εταιρείας Αφοι Χαρίσιου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα  10ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα  11ο Μεταβίβαση ή μη μισθωτικής σχέσης αγροτεμαχίων του οικισμού Βάρης της Τ.Κ. Εξάρχου, λόγω θανάτου (αίτημα κ. Βάϊας Σαράφα)

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα  12ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μνημείο πεσόντων ΑΝΝΙΤΣΑΣ.

Πληροφορίες: Σιέμου Κάρμεν

Θέμα  13ο Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις Δημοτικές Ενότητες που δεν  υποβλήθηκε καμία προσφορά για την προμήθεια “Μίσθωση Μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου”

Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος

Θέμα  14ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2015

Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας
Θέμα  15ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα  16ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πασσάλων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους”

Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα  17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου”

Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος

Θέμα  18ο Έγκριση του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας ορεινών Κοινοτήτων”

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα  19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος”

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα  20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους”

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα  21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μεγ. Σειρήνι”

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 22ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου”

Πληροφορίες: Καρέτσος Αναστάσιος

Θέμα 23ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ Δήμου Γρεβενών”

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος – Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα  24ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και  του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (Κ.Κ.Α. & Α.), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Α’ Παιδικού Σταθμού”

Πληροφορίες: Καρέτσος Αναστάσιος

Θέμα  25ο Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Ειδικά θέματα

Θέμα 26ο Ανάθεση άσκησης καθηκόντων παράλληλα με τα κύρια σε υπαλλήλους του Δήμου Γρεβενών στην ΑνΓρε ΑΕ ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Leader (ΟΤΔ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πιστοποίησης έργων LEADER με σκοπό το κλείσιμο ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος LEADER 2007-2013

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα  27ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 14/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος – Ματεντζίδης Ιωάννης

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Θέμα  28ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 15/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.”  για χορήγηση θέσης στάθμευσης

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος – Ματεντζιδης Ιωάννης

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Εμπορίου
Θέμα  29ο Παραχώρηση ή μη των πεζοδρομίων επί της οδού Ν. Καρναβά μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Παλαιολόγου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Στέργιος

Στη συνεδρίαση προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
  2. οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:               – Μυρσίνης (για το 9ο θέμα)

– Φελλίου (για το 10ο θέμα)

– Μεγ. Σειρηνίου (για το 10ο θέμα)

3.   οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:         – Ελευθέρου (για το 10ο θέμα)

– Κυρακαλής (για το 10ο θέμα)

– Έξαρχου (για το 11ο θέμα)

 

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Πωλείται στην Κοινότητα Οροπεδίου
Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
Ζητείται για εργασία
Αγ.Κοσμά 109
Ενοικιάζεται στην κεντρική πλατεία Γρεβενών
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΔΥΑΡΙ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΤΑΞΙ
Γκαρσονιέρα- Εμμανουήλ Παππά
Ιδιαίτερα μαθήματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-Φαρδυκάμπου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ