Την Παρασκευή 29 Μαΐου πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα γέννησης, το επίδομα παιδιού Α21, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και μια σειρά άλλων επιδομάτων όπως Στέγασης, Στεγαστικής Συνδρομής, ομογενών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κ.α.

Ειδικά γι αυτή τη φορά, στους δικαιούχους  του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, πρώην ΚΕΑ, που έχουν παιδιά, θα καταβληθεί οικονομική ενίσχυση ύψους από 100 ως 300 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων μελών που υπάρχουν στο νοικοκυριό. Η προσαύξηση αφορά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και 50 ευρώ για κάθε επόμενο, μέχρι του ποσού των 300 ευρώ.

Σε ότι αφορά το επίδομα παιδιού Α21, οι δικαιούχοι θα λάβουν την δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.Τέλος για τους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης, θα καταβληθεί η πρώτη δόση των 1.000 ευρώ για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου, ή υποβλήθηκαν τον Μάρτιο και εγκρίθηκαν αργότερα λόγω διασταυρώσεων. Όσοι πληρωθούν στις 29 Μαΐου την πρώτη δόση του επιδόματος γέννησης, θα λάβουν την δεύτερη δόση στις 30 Σεπτεμβρίου.