Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Ομιλία Τιμολέοντα Κοψαχείλη στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής στα πλαίσια του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Τεχνολογία

Ο Βουλευτής Γρεβενών τόνισε ότι το ερχόμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας, ως προς το σκέλος της Έρευνας, καθίσταται τουλάχιστον αναχρονιστικό, αφού είναι μεγάλο λάθος να τροποποιηθούν και να καταργηθούν διατάξεις του νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία, ο οποίος ψηφίστηκε μόλις το 2014. Ο 4310/2014 διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατικότητα της Έρευνας και των θεσμών της στην Ελλάδα, ενώ δίνει μεγάλες δυνατότητες σε προγράμματα και συνεργασίες με μεθοδολογικό σχεδιασμό ροής της γνώσης, μεταξύ δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής διάρθρωσης της χώρας.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Βουλευτή:

 

‘’Κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση ότι με αυτό το νομοσχέδιο επιχειρείτε ουσιαστικά την τροποποίηση του νόμου 4340/14 και νομίζω ότι είναι μια επιστροφή σε προγενέστερη κατάσταση, σε προγενέστερο στάδιο. Θα θυμίσω, απλώς, ότι, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, επικρίνατε την κυβέρνησή μας για τις τρεις βδομάδες διαβούλευσης, που είχαμε δώσει. Σήμερα, δυστυχώς, έχουμε μόνο μία εβδομάδα στη διάθεσή μας για τη διαβούλευση.

Θα αναφερθώ σε κάποια επιμέρους θέματα.

Κύριε Υπουργέ, διαφαίνεται ότι με τις τροποποιήσεις αποκόπτονται οι ιδιωτικοί φορείς από την επιχειρηματικότητα και την αλληλεπίδραση και συνέργειά τους με τη δημόσια έρευνα. Ουσιαστικά, επιστρέφουμε στη δεκαετία του ‘80, όπου ο ρόλος του κράτους ήταν μη ευέλικτος και δυστυχώς οι κρατικοί φορείς ήταν οι μοναδικοί. Αφαιρούνται πολύ σημαντικά σημεία από το ν.4310/14, ο οποίος επιχείρησε μια σημαντική και σύγχρονη τομή σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Στο σχέδιο νόμου, που εκπονήσατε, καταργούνται, από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ισχύοντος νόμου, οι περιπτώσεις γ΄, η΄, ιβ΄, ιγ’ και κ΄, με αποτέλεσμα να αφαιρείται το απαραίτητο μείγμα πολιτικών, με το οποίο μπορούν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία να ανταποκριθούν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και στις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, διαγράφουμε τη συμβολή των ηλεκτρονικών μέσων, για τη διακίνηση των επιστημονικών πληροφοριών και κυρίως την εκτόπιση των εννοιών της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

Στο άρθρο 18, μετονομάζετε το σχέδιο δράσης σε διαδικασία έγκρισης και καταργείτε τη διάταξη, με την οποία προβλέπεται η ψήφισή του με νόμο, αντικαθιστώντας την από την αποκλειστική έγκριση του Αναπληρωτή Υπουργού. Επομένως, δεν διασφαλίζεται, ούτε η λειτουργικότητα, ούτε η αποτελεσματικότητα, ούτε και η δημοκρατικότητα της εθνικής στρατηγικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά επαφίεται στις προθέσεις του εκάστοτε Υπουργού.

Στο άρθρο 19, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπολείπεται του όρου Δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρμοδιότητα στον τομέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Δεν νομίζω ότι κάνατε αυτή την αναφορά, πλεονασματικά, αφού η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από μόνη της, επαρκεί, αλλά δημιουργείτε ένα προηγούμενο αποδυνάμωσης της Γενικής Γραμματείας, αφαιρώντας της τις αρμοδιότητες, σχετικά με τους ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και τον ορισμό των μελών και την εποπτεία του ΕΣΕΚ.

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 20 του παρόντος, με την παράγραφο 2 καταργείτε αυτό, που αποτελεί την ουσία της αποστολής της ΓΓΕΤ στη σύγχρονη εποχή και στις προσδοκίες που είχε η κοινωνία για το μέλλον, της συμβολής της έρευνας και καινοτομίας στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Στο άρθρο 21, καταργείτε το θεσμό του Επιστημονικού Συνδέσμου, ο οποίος είναι από τους πλέον διαδεδομένους θεσμούς διεθνώς σε κάθε χώρα και σε κάθε κράτος και επιθυμεί τη σύνδεση των δημοσίων πολιτικών με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και τη διασύνδεση και αλληλεξάρτησή τους με την ανάπτυξη. Αυτός ο θεσμός εγγυάται πάνω απ’ όλα την εναρμόνιση των δημοσίων πολιτικών που ήταν μια βαθιά τομή της παράταξής μας, την οποία θέλετε να ακυρώσετε.

Σε ό,τι αφορά την σύνδεση των περιφερειακών συμβουλίων έρευνας και καινοτομίας στο άρθρο 22, τείνετε να περιορίσετε την συμμετοχή των επιχειρηματιών  με ορατό τον κίνδυνο απουσίας της καινοτομίας και έρευνας. Είναι μεγάλο λάθος ότι αναστέλλεται μέχρι τις 31/12/2015 δίχως να διασφαλίζεται η περάτωση της ίδρυσης των κάτωθι φορέων, του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδος, του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Καραθεοδωρή, του Κέντρου Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδος, του Ινστιτούτου Οπτικής και Όρασης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών με έδρα την Ρόδο. Αυτοί οι φορείς έχουν μεγάλη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επικαλεστήκατε το γεγονός ότι η αναστολή τους γίνεται για να εξεταστεί η βιωσιμότητά τους, όμως, γνωρίζετε ότι δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι θα λειτουργήσουν σε πανεπιστημιακές δομές και με προσωπικό από αυτές.

Όσον αφορά τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των ερευνητικών κέντρων, φορέων και ινστιτούτων με το άρθρο 26 αντικαθιστάτε τα μέλη της ΓΓΕΤ από εκπροσώπους του υπουργείου παιδείας, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Με το άρθρο 31 για την δημόσια χρηματοδότηση αποσυνδέετε την χρηματοδότηση από την υποχρεωτική αξιολόγηση και την κλιμάκωση που θα πρέπει να ακολουθηθεί βάσει των οδηγιών και κριτηρίων της ΓΓΕΤ και διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα των κέντρων και η εξέλιξή τους βάσει των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών.

Με το άρθρο 42, παράγραφος 15 διατηρείτε αναδρομικά δύο επιτελικές δομές ΕΣΠΑ στο υπουργείο, οι οποίες είχαν συγχωνευθεί με το νόμο 4314 και περιπλέκετε την διαχείριση του ΣΕΣ, καθώς και τον ρόλο της ΓΓΕΤ, παραμένοντας σε διατάξεις που αφορούν το ΕΣΠΑ και ενσωματώνουν το δίκαιο της Ε.Ε. στην εθνική έννομη τάξη.

Κύριε υπουργέ, νομίζω ότι με το διαγνωσμένο πανεπιστημιακό σας κύρος, έχετε την δυνατότητα μέσα από διάλογο με όλους τους συναδέλφους, να χαράξουμε έναν πραγματικά εθνικό σχεδιασμό που θα δυναμώνει την ανάπτυξη και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι σε αυτόν τον στόχο σας με όλες μας τις δυνάμεις θα σας συνδράμουμε.’’

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com