Κινηματογράφος-CINE GREVENA
GIANAKOPOULOS

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
Alpha Bank

Grevenamedia @facebook

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ
Εμβόλιο

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20/09/2022 και ώρα 10:00  με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση Σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής:
Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και
Οικονομικού)
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της ΠΔΜ με την ΑΝΚΟ ΑΕ, την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTER PLAN) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμού: 136.400,00 € (με
Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
4. Συμμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής με τις Αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. για το
έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»,
προϋπολογισμού 3.548.387,10 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης)
5. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης
Σεπτεμβρίου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ» (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών)
6. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης : «Μελέτη Αναδασμού
Αγροκτήματος Μαρίνας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων)
7. Έγκριση παράτασης Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτος Ασπρογείων»
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που Τροποποιεί τη
Σύμβαση (έως 15,00%), σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του έργου:
"Αποκατάσταση Φθορών – Σύνδεση Αγροτικών Δρόμων – Κατασκευή Τεχνικών στο
Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας)
9. Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της με αριθ. πρωτ.
38665/14-03-2022 Σύμβασης για την ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β
συστήματος, λαμπτήρων Led, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και
συστήματος BEMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας΄΄, για διάστημα 6
μηνών, κατ΄εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, λόγω της υφιστάμενης ενεργειακής
κρίσης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
10. Έγκριση 1 ης παράτασης προθεσμίας του έργου:« Συντήρηση υφισταμένων μικρών
τεχνικών – κατασκευή τάφρων και τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»,

αναδόχου ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς –Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
11. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
12. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Οι Νέοι στις
Περιφέρειες της Ευρώπης – Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη – Διάλογος,
Καινοτομία και Δράσεις» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας)
13. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών
Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκδηλώσεως εορτασμού
του Μακεδονικού Αγώνα, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
14. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγιάσματος Βοΐου Κοζάνης «Ο Άγιος Αθανάσιος» και της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, Γιορτής Κρασιού, την Κυριακή 2/10/2022 (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
15. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας
«Η Μικρά Ασία» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 21-22/10/2022
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
16. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
17. Έγκριση κατανομής αδιάθετων ποσών σε έργα (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
18. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή μιας Επικουρικής Γιατρού που στελεχώνει το
Γ.Ν. Γρεβενών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Π.Δ.Μ.)
19. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής κατάστασης
υφισταμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και προτεινόμενων λύσεων για την
αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο σε ΤΟΕΒ της ΠΕ Κοζάνης» (Εισηγητής:
Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
20. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών)
21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας –Δ/νση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών)

22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας –Δ/νση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών)
23. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας –Δ/νση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών)
24. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός αλατοδιανομέα,
για την λειτουργία του αποχιονιστικού μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας
ΜΕ 118400 Ι.Χ. του αμαξοστασίου της Π.Ε Καστοριάς(Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών)
25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς –Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
26. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς –Δ/νση
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
27. Έγκριση δαπάνης για την παροχή γευμάτων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων και
της εθιμοτυπίας της Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς –Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
28. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Ένωσης Φυλής Φλώρινας (Προβάτων)
και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Παρασκευή 7-10-2022 (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
29. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση με την Τροχαία Γρεβενών, εκδηλώσεων
με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
30. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς –Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
31. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΕΗ banner
Τζιόβας Ανδρέας
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γκαρσονιέρα Αριστείδου 27
Γκαρσονιέρα Καραϊσκάκη 7 (πολιτιστικό κέντρο)
Διαμέρισμα παλιά κτελ
Ενοικιάζεται Ίωνος Δραγούμη 2
Κατάστημα πρώην ADMIRAL
Καφέ Crystal
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com