Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ ΡΗΓΑΣ
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach
SportsBase

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ζιώγας

Πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική και Τακτική Συνεδρίασή του

13η πρόσκληση 

Προς 1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 8481/10.02.2022 απόφαση (ΦΕΚ 675/Β΄/15.02.2022) του Υπουργού Εσωτερικών, να προσέλθετε στην 13η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρεβενών.

 

14η πρόσκληση 

Προς 1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη 2023 και ώρα 19:15, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου
Θέμα 1ο
Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην πρόσκληση παρέμβασης στήριξης για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο
Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα 3ο
Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα 4ο
Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 5ο
Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού, έτους 2023

Θέμα 6ο
Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Ποντινής Δήμου Γρεβενών

Θέμα 7ο
Εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου Δήμου Γρεβενών (περιοχή Καστράκι)

Θέμα 8ο
Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.000,00 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 937Α της Γ Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1980 του αγροκτήματος της Κοινότητας Ποντικής στη θέση “Ευρώπολη”, για τη δημιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, δυναμικότητας 90 ισοδύναμων ζώων – 100 αγελάδες ελευθέρας βοσκής και 80 μοσχαριών (αίτημα Ιωάννη Λέττα του Γεωργίου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 9ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)” (Α.Μ. 74/2020)

Θέμα 10ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018)

Θέμα 11ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2020)

Θέμα 12ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Τρικώμου” (Α.Μ. 60/2020)

Θέμα 13ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Αλατόπετρας” (Α.Μ. 23/2021)

Θέμα 14ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δασική αναψυχή στη θέση “Λάτνα” Ελευθέρου και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνιδή – Κρεμαστός” Κνίδης Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2013)

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης
Θέμα 15ο
Επιστροφή χρήσης του κτιρίου που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου όπου στεγαζόταν το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών και κοινή παραχώρηση της χρήση του ανωτέρω κτιρίου (αιτήματα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Γρεβενών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Γρεβενών και του 2/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών)

Θέμα 16ο
Παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην πόλη των Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα ΔΕΠΑΝ Α.Ε.)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Θέμα 17ο
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 18ο
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων της Συστάδας 4β του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 19ο
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 5 του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 20ο
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης του 1/2 του Δασικού Τμήματος 1 για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Αγίου Γεωργίου για το έτος 2021 του Δημοτικού Δάσους Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 21ο
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης του 1/2 του Δασικού Τμήματος 1 για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Αγίου Γεωργίου για το έτος 2022 του Δημοτικού Δάσους Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών

Ειδικά Θέματα
Θέμα 22ο
Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας
Γρεβενών
Ποντινής (για το 6ο & 8ο θέμα)
Αγίων Θεοδώρων (για το 17ο, 18ο & 19ο θέμα)
Αγίου Γεωργίου (για το 20ο & 21ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Σχετικά άρθρα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΛΙΟΥΠΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ
ΦΑΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗ

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Τζιόβας Ανδρέας
ΔΕΗ BANNER
ΤΑΞΙ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

BALKAN ELECTRIC
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΖΗΤΑΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
Ζητείται γυναίκα για φύλαξη ηλικιωμένου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
AUTOΚΙΝΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΕΡΒΕΡΗ ΓΩΝΙΑ
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ενοικιάζεται Β. Ντόκου
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
Πωλείται μετά από 37-συνταξιοδοτηση
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
Πωλείται επιχείρηση καφέ
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
Καφέ Crystal
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com