Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομιάς «Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ» σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου καταγόμενους απο τη Σιάτιστα.
Α) για το σχολικό έτος 2019-2020, δέκα (10) υποτροφίες (έτος φοίτησης 2018-2019)
Β) για σχολικό Έτος 2020-2021, δέκα (10) υποτροφίες ( έτος φοίτησης 2019-2020)
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 euro.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Βοΐου (Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας) αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι 31/03/2021.
Έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dimosvoiou.gr/prosklisi-ypotrofion…/ καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου στο τηλ. 2465 3 50112