ΔΕΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Ξεκινάει η «Συν-Εργασία»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Σε εφαρμογή από σήμερα το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», σύμφωνα με το οποίο εργαζόμενοι που θα απασχολούνται μερικώς από τις επιχειρήσεις, θα τυγχάνουν μερικές κάλυψης των αποδοχών τους από το κράτος. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε χθες και πλέον για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση στην ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport.

Η χρονική ισχύς του προγράμματος «Συν – Εργασία» είναι προγραμματισμένο να παραμείνει ενεργό έως 15 Οκτωβρίου, ενώ κατ’ εξαίρεση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αεροπορικές μεταφορές θα παραμείνει ανοικτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, ο εργοδότης θα μπορεί, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου ή έστω κάποια διαβούλευση, να προβαίνει σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του επίμαχου 4μηνου, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων του. Το κράτος θα αναπληρώνει το 60% του καθαρού μισθού που χάνεται.

Παράλληλα το κράτος θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών εισφορών, για το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος δεν θα απασχολείται. Τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη θα καταβάλλει ο εργοδότης. Μάλιστα, οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού και όχι επί του μισθού που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Να σημειωθεί παράλληλα ότι το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας θα υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές και όχι τις ονομαστικές. Επίσης στον μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν  μόνο οι μισθωτοί που στις 30 Μαΐου, που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, είχαν  σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Όσο για τις επιχειρήσεις, βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να παρουσίασαν  μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων τους σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μετά την αίτηση στην ΑΑΔΕ, θα διασταυρώνονται τα οικονομικά – φορολογικά στοιχεία προκειμένου να βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και στο σύστημα Εργάνη. Μάλιστα προβλέπεται διαδικασία δύο φάσεων:

Α’ ΦΑΣΗ:

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση και δηλώνουν:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, κλπ).

β. Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση.

γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία  των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

δ. Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα  ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.

ε. Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

στ. Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Β’ ΦΑΣΗ:

Oι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:

α. Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,

β. Tις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και

γ.  Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ΄ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του Μηχανισμού η  διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό, όπως περιγράφεται παραπάνω, αφορά στο χρονικό διάστημα 15/6/2020-30/6/2020.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν  την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του δικαιούχου εργαζόμενου, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί των μειωμένων καθαρών αποδοχών του που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν παρέχει εργασία, λόγω της ένταξής του στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού.

Έλεγχος – επιβολή κυρώσεων

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα διενεργούνται έλεγχοι  στις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων του Μηχανισμού.

Αρμόδιος φορέας για την διαδικασία καταβολής  της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου – εργαζομένου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων – εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.

Τέλος, η ΚΥΑ προβλέπει ότι με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
Πωλείται Κυρίμης 19
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (δίχωρη)
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ