email επικοινωνίας

email επικοινωνίας: [email protected]

Ράδιο Γρεβενά – 101.5

Μένουμε Ασφαλείς

POTIKA MYRTO

Μένουμε Ασφαλείς

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Μένουμε Ασφαλείς

ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5
Ζιώγας

Grevenamedia @facebook

tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Το Επιμελητήριο Γρεβενών ενημερώνει τα μέλη του ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”

Ξεκινά στις 23 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το πρόγραμμα προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αιτήσεις  χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους. Τα σχέδια που κατατίθενται θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες: α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές)
 2. Ενισχύσεις καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ): δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)
 3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ): Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€ ανάλογα με την παρέμβαση και τον αριθμό των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως 100% ανάλογα με την παρέμβαση, την επιλέξιμη δραστηριότητα δαπανών, την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους. Η δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΑΚ/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ Κύκλο η Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

 

 • «ΒΡΟΧΗ» ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

Στις 5.669 έφτασε το πρώτο δίμηνο του 2017 ο αριθμός των επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο, ενώ αυτές που άνοιξαν το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4.396. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το γεγονός πως τα «λουκέτα» ήταν κατά 1.273 περισσότερα από τις συστάσεις εταιριών ή διαφορετικά το λεγόμενο αρνητικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών εταιριών στους καταλόγους του ΓΕΜΗ, έχει θορυβήσει τον επιχειρηματικό κόσμο. Αναλυτικότερα, για τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η νομική μορφή εταιρίας που προτιμάται, σταθερά, περισσότερο είναι η ατομική. Το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017 ιδρύθηκαν 2.535 ατομικές εταιρίες. Ταυτόχρονα, όμως, έκλεισαν 4.016 εταιρίες της ίδιας νομικής μορφής – οι περισσότερες έβαλαν «λουκέτο» τον πρώτο μήνα του χρόνου (2.233 επιχειρήσεις). Στο θέμα των ιδρύσεων και διαγραφών επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ αναφέρεται και ο ΣΕΒ σε πρόσφατη ανάλυσή του σημειώνοντας ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017 κατά το ΓΕΜΗ, ιδρύθηκαν σε καθαρή βάση 488 νέες ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ (αντί καθαρής μείωσης κατά – 1.003 για αντίστοιχες επιχειρήσεις στους δυο πρώτους μήνες του 2016). Η βελτίωση αυτή του ισοζυγίου ιδρύσεων και διαγραφών είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της σημαντικής μείωσης των διαγραφών, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, και η οποία συμπλήρωσε τη σταδιακή ανάκαμψη νέων ιδρύσεων. Αυτή καταγράφεται παρά τη μείωση του αριθμού των νέων  ΟΕ&ΕΕ αλλά και ΑΕ&ΕΠΕ, καθώς η σταθερή άνοδος των νέων ιδρύσεων ΙΚΕ, που αποτελεί την προτιμητέα νομική μορφή επιχείρησης για τους νέους επιχειρηματίες, υπερκάλυψε τις απώλειες αυτές. Τέλος, παρά τη διαχρονική τάση υποχώρησης τα τελευταία δυο χρόνια, το ισοζύγιο καθαρών  ιδρύσεων ατομικών επιχειρήσεων στους δυο πρώτους μήνες του 2017 ήταν αρνητικό (-1.297) αλλά η μείωση ήταν λιγότερη έντονη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (-1.709).

 

 • ΜΑΥΡΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 30% Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Μισθοί κάτω των 800 ευρώ για το 51,6% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, συρρίκνωση των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων έναντι των επιχειρησιακών, απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων μορφών εργασίας, έναντι της πλήρους απασχόλησης είναι η απογοητευτική και άκρως ανησυχητική εικόνα της αγοράς εργασίας το 2016, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση. Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα καταθλιπτικά στοιχεία για το πραγματικό ποσοστό ανεργίας που αγγίζει το 30%, την εκτόξευση του ποσοστού φτώχειας από 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015, η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.  Η ασκούμενη πολιτική λιτότητας έχει φτάσει σε ακραία όρια τόσο ως προς τη μείωση των κοινωνικών δαπανών όσο και ως προς την υπερφορολόγηση, τονίζει το Ινστιτούτο και προειδοποιεί ότι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής υπονομεύει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους.

 

 • ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 6.000 ΕΥΡΩ

Η σημαντική μείωση του αφορολόγητου κάτω από τις 6.000 ευρώ και συγκεκριμένα στις 5.900 ευρώ – αντί 8.636 σήμερα- κλείδωσε οριστικά. Έτσι πλέον η έκπτωση φόρου για άγαμο διαμορφώνεται στα 1.400 ευρώ από 1.900 που είναι σήμερα. Το νέο φορολογικό καθεστώς θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2019, δηλαδή αυτά που θα δηλωθούν το 2020. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συμφώνησε στη μείωση του αφορολόγητου ορίου προκειμένου να εξοικονομηθεί μία μονάδα του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8 δισ. ευρώ, από τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές για την περίοδο μετά το 2018. Στόχος είναι να αποφευχθούν δημοσιονομικές τρύπες στους προϋπολογισμούς των ετών 2019 – 2021 που θα περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή θα πλήξει το σύνολο των φορολογούμενων, κυρίως όμως όσους βρίσκονται στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, ενώ πολύ πιθανό είναι και το ενδεχόμενο και της αλλαγής της φορολογικής κλίμακας και των συντελεστών.

 

 • ΓΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η οικονομία δεν θα ανακάμψει αυτόματα αν δεν εξαλειφθεί η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της πολιτικής στο μέλλον και δε γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τονίζεται μεταξύ άλλων στην Έκθεση Πεπραγμένων για το 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι «το 2016 δεν ήταν εύκολο έτος για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Ούτε θα είναι εύκολο το 2017 καθώς μάλιστα άρχισε με νέες καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής (τρίτου Μνημονίου) και στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης».

 

 

 • ΜΕ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ!

Φρένο θα μπει στον ανεξέλεγκτο κρατικό δανεισμό – που οδήγησε και στην κατάσταση που όλοι βιώνουμε σήμερα- και μάλιστα με άρθρο του Συντάγματος. Το συνταγματικό πλαφόν που θα μπει στο χρέος θα επιτρέπει όριο δανεισμού μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπλέον θα μπει αυτόματος κόφτης στις δαπάνες όταν δεν πιάνονται οι στόχοι. Είναι σαφές όμως ότι από τα παραπάνω, γεννούνται φόβοι για αδυναμία άσκησης πολιτικής από την εκάστοτε κυβέρνηση.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ

Σε μια πλήρως, αυτοματοποιημένη, ηλεκτρονική διαδικασία, για την άμεση έγκριση ή απόρριψη όσων επιθυμούν την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση – θεσμοί. Το αυτόματο «ξεκαθάρισμα» που θα αφορά οφειλές μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ κρίθηκε απαραίτητο, μετά τις έντονες προειδοποιήσεις εκπροσώπων των τραπεζών ότι αν το εξαιρετικά απαραίτητο εργαλείο του εξωδικαστικού δεν λειτουργήσει σωστά, τότε μπορεί να μεταλλαχθεί σε έναν νέο νόμο Κατσέλη, ο οποίος εκτροχίασε τις επισφάλειες στα στεγαστικά δάνεια και αποτέλεσε καταφύγιο στρατηγικών κακοπληρωτών.  Ως επιπλέον δικλίδα ασφαλείας θα απαιτείται με την υποβολή της αίτησης ένταξης η κατάθεση αναλυτικών πληροφοριών για την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία. Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι τα ποσά οφειλών μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, αν και αποτελούν λιγότερο από το 5% του συνολικού ύψους οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό, ωστόσο, περιλαμβάνουν περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις (κυρίως ατομικές επιχειρήσεις) με κίνδυνο να προκαλέσουν διαχειριστικό κομφούζιο, μπλοκάροντας την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού, όπως συνέβη με τον περίφημο νόμο Κατσέλη. Από τις διαβουλεύσεις κυβέρνησης – τρόικας φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία για την κατανομή των οφειλών σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη θα αφορά οφειλές 20.000 έως 50.000 ευρώ, η διαχείριση των οποίων θα γίνει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η δεύτερη για ποσά από 50.001 έως 2,5 εκατ. ευρώ που θα απαιτεί την παρουσία Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών. Τέλος, η τρίτη για ποσά άνω των 2,5 εκατ. ευρώ και θα απαιτείται εκτός Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών και Πιστοποιημένοι Εμπειρογνώμονες (ελεγκτικές ή λογιστικές εταιρείες) που θα επιμεληθούν αναλυτικό business plan το οποίο θα στοιχειοθετεί τη βιωσιμότητα της υπό ένταξης επιχείρησης.

 

 • ΣτΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΩΝ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται πλέον να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα ή μη της συνεχούς παράτασης παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Η 7μελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία παρέπεμψε για οριστική κρίση το ζήτημα στην Ολομέλεια, έκρινε αντισυνταγματική τη συνεχή παράταση παραγραφής τονίζοντας ότι θα πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια.

 

 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ, ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Τα ορυκτέλαια πετρελαίου, το αργίλιο και κράματά του, καθώς και τα φάρμακα, είναι τα πρώτα σε αξία εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, ενώ ειδικότερα από τον αγροδιατροφικό τομέα, στην κορυφή είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, σύμφωνα με πίνακες που συνέταξε το υπουργείο Εξωτερικών, όπου περιγράφεται η εξέλιξη της πορείας των ελληνικών εξαγωγών στις 123 κυριότερες εξαγωγικές αγορές. Η ΕΕ των 27 παραμένει ο κυριότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να ανέρχεται το 2016 περίπου στα 12,4 δισ. ευρώ.

 

 • ΣΤΟ 15,4% ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ AΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2015

Στο 15,4% διαμορφώθηκε το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα το 2015, έναντι 16,1% στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Στην “ΕΕ των 28”, το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 8,5% το 2004 σε 16,7% το 2015, ενώ ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 είναι 20%. Την ίδια περίοδο, η ενεργειακή κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε από 6,9% το 2004 σε 13,5% το 2012 και σε 15,4% το 2015. Η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα πρέπει να φτάσει το 18% έως το 2020. Το 2015, τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές καταγράφονται στη Σουηδία (53,9%), τη Φινλανδία (39,3%), τη Λετονία (37,6%) και την Αυστρία (32,1%), ενώ τα χαμηλότερα καταγράφονται στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα (5%), στην Ολλανδία (5,8%), το Βέλγιο (7,9%) και τη Μ. Βρετανία (8,2%). Ενδεκα κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Κροατία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία) έχουν, ήδη, πετύχει τους εθνικούς στόχους του 2020 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΚΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

Αντισυνταγματικά είναι τα πρόστιμα που επιβάλλει η φορολογική αρχή αν προηγουμένως δεν κληθεί σε ακρόαση και εξηγήσεις ο φορολογούμενος. Αυτό ξεκαθαρίζει μια ακόμα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (η 5μελής σύνθεση του Β΄  Τμήματος του ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 39/2017 απόφασή της) που επισημαίνει ότι σε περίπτωση παραβιάσεων του ΚΒΣ, όπου τα βιβλία και τα στοιχεία του επιτηδευματία ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως ανεπαρκή ή ανακριβή, η ΔΟΥ υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου που έχει προηγηθεί, στις οποίες στηρίζει το ενδεχόμενο έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να ασκήσει -αν το επιθυμεί- το δικαίωμα της παραπομπής της υπόθεσης στην αρμόδια προβλεπόμενη επιτροπή. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και το άρθρο 20 του Συντάγματος για την προηγούμενη ακρόαση, πριν την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων.

 • ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ (ADPA 2016)

Κατόπιν ενημέρωσης από τη Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους (Δ/νση Ενεργειακών , Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων), με το παρόν υπενθυμίζεται ότι για τις εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Νόμο 2991 (ΦΕΚ 35/Α’/27.02.2002) σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή αυτών, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων κάθε ημερολογιακό έτος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών προϊόντων (Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα).  H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για δραστηριότητες του έτους 2016, ήταν η 15/01/2017 για παραγωγή, επεξεργασία, κατανάλωση καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων και η 30/01/2017 για εισαγωγές-εξαγωγές ουσιών των Πινάκων 1, 2, 3. Παρακαλούνται οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, όπως μας υποβάλλουν τα στοιχεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16.03.2016. Στην περίπτωση που ήδη έχετε υποβάλει δήλωση παρακαλώ αγνοείστε την παρούσα επιστολή. Δεν απαιτείται απάντηση από εγκαταστάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2991/2002. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Νόμου 2991/2002, όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και διοικητικό πρόστιμο.

 

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr.

·         ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Γρεβενών, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που τις παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων.  Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:  1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Γρεβενών σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (ebooking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη. 2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eshop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr . 3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν.  4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Γρεβενών σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.

 • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr) λόγω της καθολικής αποδοχής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και της μεγάλης ανταπόκρισης από τους υπόχρεους για την εγγραφή και καταχώρηση σε αυτό και σε συνέχεια πολλών  αιτημάτων από παραγωγικούς φορείς (ΓΣΕΒΕΕ, Επιμελητήρια, κλπ) με πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ κ. Σωκράτη Φάμελλου, συνεχίζεται η εγγραφή και η καταχώρηση και μετά το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2017 .Προκειμένου να μην υπάρξουν συνέπειες από την μη έγκαιρη εγγραφή και καταχώρηση των υπόχρεων , θα ακολουθήσει και σχετική τροποποιητική ΚΥΑ.  Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και οι νέες δραστηριότητες που έχουν υποχρέωση εγγραφής. Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στον αριθμό  210 – 8653150. Οι χρήστες του ΗΜΑ μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής των Εκθέσεων Αποβλήτων, θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση.

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή

Μένουμε Ασφαλείς

Loco delivery

Μένουμε Ασφαλείς

-Διεύθυνση-GrevenaMedia

Μένουμε Ασφαλείς

Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Πωλείται
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5