Κινηματογράφος-CINE GREVENA
GIANAKOPOULOS

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
Alpha Bank

Grevenamedia @facebook

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ
Εμβόλιο

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών θα συνεδριάσει τη Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών θα  πραγματοποιήσει  συνεδρίαση στις  18 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου
Θέμα 1ο Χρήση κοινοχρήστων χώρων – ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2022 στην Κοινότητα

Μεγάρου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 2ο Έγκριση ή μη απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκμίσθωση δημοτικού κοινοχρήστου χώρου
προσωρινής εγκατάστασης συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) κατά τη
διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Γρεβενών έτους 2022
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 3ο Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου

Γρεβενών, σε αντικατάσταση παραιτηθείσης

Θέμα 4ο Διόρθωση της αριθμ. 176/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση της 40 ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε
από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)” ως προς τον τρόπο
εκτέλεσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Υπογείωση των δικτύων αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί
της οδού 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών»

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Παροχή σύμφωνης γνώμης για την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων για διάστημα τουλάχιστον

ενάμιση μηνός στον Δημοτικό Σύμβουλο Νικολάου Πούλιου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων

1 ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 7ο Έγκριση του 15 ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους

2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 8ο Έγκριση του 16 ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους

2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 9ο Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022,
όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Ειδικά θέματα
Θέμα 10ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και του σχετικού Εισηγητή, για όποτε οριστεί δικάσιμος,
καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την

2

Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. Κατάθεσης, ΑΓ210/13-05-
2022 Αγωγή του ΤΣΙΑΚΜΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. κατά του Δήμου Γρεβενών, για την εκτέλεση του
έργου Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος (Δήμου Γρεβενών) (απόφ. της
Οικον. Επιτροπής: 243/2022), προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η
παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου
εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 11ο Έγκριση της αριθμ. 30/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα: “Μη
ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υφιστάμενου
προσωπικού στις δομές «Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών», «Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ελάτου Γρεβενών» και «Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ
ΜΕΑ)» της Δράσης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023» (πρώην
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»)”

Θέμα 12ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης

2021 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Θέμα 13ο Ενημέρωση στελεχών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με
αντικείμενο “Δράση ενημέρωσης αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας” στο πλαίσιο υλοποίηση του
Πακέτου Εργασίας 4 (Π.Ε.4) της πράξης “Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση και
της Κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των
Οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας”
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας
διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών
2. Μεγάρου (για το 1ο θέμα)
Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο
χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΕΗ banner
Τζιόβας Ανδρέας
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γκαρσονιέρα Αριστείδου 27
Γκαρσονιέρα Καραϊσκάκη 7 (πολιτιστικό κέντρο)
Διαμέρισμα παλιά κτελ
Ενοικιάζεται Ίωνος Δραγούμη 2
Κατάστημα πρώην ADMIRAL
Καφέ Crystal
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com