CINE GREVENA Κινηματογράφος

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
Alpha Bank

Grevenamedia @facebook

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ
Εμβόλιο

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

Τι και πώς προσφέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος – Στο 15% η κρατική ενίσχυση για τη Δ. Μακεδονία

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στην Βουλή το υπουργείο ανάπτυξης , ο νέος αναπτυξιακός έρχεται να καλύψει ένα κενό δύο ετών στα οποία δεν υπήρχε αναπτυξιακός νόμος ( η ισχύ του αμέσως προηγούμενου έληξε στα μέσα του 2014 ) είναι προσαρμοσμένες στα σφικτά δημοσιονομικά περιθώρια των προϋπολογισμών παρά το γεγονός ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες εξαιρέθηκαν από το «δημοσιονομικό κόφτη».

Τα συνολικό ποσό που προϋπολογίζεται ότι θα διατεθεί για τα έτη από το 2016 -2020 , είναι 641,4 εκ ευρώ δηλαδή θα έχει μια μέση ετήσια δαπάνη 128, 3 εκ ευρώ, «πληρώνοντας» όχι έναν αλλά τρείς αναπτυξιακούς νόμους

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο που κατατέθηκε χθες θα διατεθούν για μια πενταετία συνολικά 480 εκ ευρώ δηλαδή περίπου 96 εκ ευρώ το χρόνο.

Θα δοθούν όμως και 161,4 εκ ευρώ για επενδύσεις των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (3908/2011 , 3299/2004) οι οποίοι πρακτικά απέτυχαν τον σκοπό τους αφού είχαν σημαντικά υψηλότερα κίνητρα που έφταναν να επιδοτούν επενδύσεις ακόμη και με 65% αλλά έπεσαν θύματα της οξύτατης οικονομικής κρίσης από το 2010 και μετά και μαζί τους και αυτοί που είχαν ενταχθεί στα κίνητρα των δύο νόμων.

Η ένταση ενισχύσεων ανά περιοχή

Η ένταση των ενισχύσεων , καθορίζεται από τον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που έχει υποβάλλει η Ελλάδα και έχει εγκριθεί από την Commission από τα μέσα του 2014 .Σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενους χάρτες , περιέχει όρια ενισχύσεων μικρότερα ακόμη και κατά 15% , σε σχέση με τους προκατόχους του . Στο τωρινό νόμο υπάρχουν τρείς βαθμίδες ενισχύσεων:

1. Η μέγιστη ένταση ενισχύσεων χάρτη φτάνει του 25% και προβλέπεται για περιοχές κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 68% του μέσου όρου της χώρας .

Στην ανώτατη ένταση ενισχύσεων βρίσκονται ,η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη , η Κεντρική Μακεδονία ,η Θεσσαλία , Ήπειρος , Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο .

Στις περιοχές αυτές όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η πρόβλεψη η ανώτερη κατά περίπτωση ενισχύσεων να αυξάνεται κατά 10% αν η επένδυση γίνεται από μεσαία επιχείρηση και κατά 20% αν η επένδυση γίνεται από μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση . Συνεπώς στις παραπάνω περιοχές η ανώτερη ένταση ενισχύσεων μπορεί να φτάσει το 45%.

2. Η αμέσως μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση φτάνει το 15% και προβλέπεται για περιοχές με μέσο κατά κεφαλή εισόδημα έως και το 75% του μέσου όρου της χώρας και αφορά περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νομούς Γρεβενών , Καστοριάς , Κοζάνης και Φλώρινας . Αφορά επίσης τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη.

Ως αραιοκατοικημένες περιοχές σε αυτή την κατηγορία ενισχύσεων εντάσσονται από την Στερεά Ελλάδα ο Νομός Ευρυτανίας.

Όπως είναι αυτονόητο και εδώ το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 25% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 35% για τις μικρές επιχειρήσεις.

3. Η χαμηλότερη ένταση ενισχύσεων που δεν ξεπερνά το 10% προβλέπεται για τις περιοχές που έχουν πάνω από το 85% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και είναι βιομηχανικά ανεπτυγμένες .

Ανώτατη ένταση ενισχύσεων 10% προβλέπεται για τις περιοχές της Αττικής του Νότιου Αιγαίου της Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα των νομών Βοιωτίας , Φθιώτιδας , Εύβοιας και Φωκίδας.

Εδώ το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης θα φτάνει το 20% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 30% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης, εξαιρουμένης της ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο). Για το τμήμα της δαπάνης από 50 έως 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται καμία ενίσχυση, εκτός αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα είδη των ενισχύσεων

Ο νόμος περιλαμβάνει επτά διαφορετικά κίνητρα κατηγορίες ενισχύσεων που τον προσαρμόζουν στην σύγχρονη πραγματικότητα .

α. Φορολογική απαλλαγή: Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

β. επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Οι επενδύσεις σε χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να έχει και το 70% της ανώτερης έντασης ενισχύσεων κατά περίπτωση .

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 χρόνια υπο την προϋπόθεση ότι συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. ευρώ προϋπολογισμού.

ζ. χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με τα εξής είδη:

– ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

– δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Στην κατηγορία των κεφαλαιακών ενισχύσεις είναι δυνατόν να προκαταβάλλεται έως το 30% της ενίσχυσης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

Χαμηλός πήχης για τα επενδυτικά σχέδια

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή:

Στις μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

Στις μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο ποσό των 250.000 ευρώ,

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

Στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) που επιδοτούνται για πρώτη φορά από αναπτυξιακό νόμο ορίζεται ελάχιστο όριο επένδυσης το ποσό των 100.000 ευρώ.

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΕΗ banner
Τζιόβας Ανδρέας
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δυάρι διαμέρισμα Ίωνος Δραγούμη 2
Γκαρσονιέρα Αριστείδου 27
Γκαρσονιέρα Καραϊσκάκη 7 (πολιτιστικό κέντρο)
Διαμέρισμα παλιά κτελ
Κατάστημα πρώην ADMIRAL
Καφέ Crystal
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ Παπά 7
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com