Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Ταχύτητες άνω των 100 Mbps για ένα στα δυο νοικοκυριά ως το 2027

Ένα Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο με ιδιαίτερα υψηλούς στόχους θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι αναγκαίες δημόσιες επενδύσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου εκτιμώνται σε 1,139 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027 και η συνολική επένδυση σε 2,504 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Σχέδιο θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας και διείσδυσης, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2027:

 1. Συνδεσιμότητα gigabit για όλους τους κύριους χώρους συγκέντρωσης κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας.
 2. Όλα τα κτίρια σε αυτοτελείς οικισμούς (αστικούς ή αγροτικούς) να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί χωρίς καθυστέρηση να αναβαθμιστεί σε 1 Gbps.
 3. Το 100 % του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και όλες οι κύριες επίγειες διαδρομές μεταφορών να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps.
 4. Το 50% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο (διείσδυση) με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps.

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο δράσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο των δύο στόχων του:

Στόχος Α: Να προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ιδιωτικές επενδύσεις, να αρθούν οι διοικητικοί φραγμοί και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών

Στόχος Β: Να διασφαλιστεί η ευρεία διαθεσιμότητα και υιοθέτηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που δόθηκε προς Δημόσια Διαβούλευση, το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο θέτει τις βάσεις για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, η οποία ενισχύεται από ισχυρές, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές υποδομές δικτύων, πλήρως ευθυγραμμισμένες με την ευρύτερη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική

Το όραμα του ευρυζωνικού σχεδίου είναι: «Η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει δίκτυα σταθερής υπερ-υψηλών ταχυτήτων και 5G ως καταλύτες και επιταχυντές του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών»

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (τόσο σταθερών, όσο και κινητών) και την ισχυρή διείσδυση των υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο ως άνω στόχος Α υποστηρίζεται από μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων:

 • Διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τα αιτήματα αδειοδοτήσεων
 • Ενίσχυση του συντονισμού μέσω ψηφιακής πύλης/ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP)
 • Εισαγωγή γρήγορων διαδικασιών για τα δικαιώματα διέλευσης
 • Θεσμοθέτηση συντονιστών ευρυζωνικότητας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφορίας από διάφορες πηγές και ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τα προγραμματισμένα τεχνικά έργα
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφορίας μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP) σε ηλεκτρονική μορφή
 • Χρήση γεωαναφερμένης πληροφορίας (χάρτες και ψηφιακά μοντέλα) στα δεδομένα που διατίθενται μέσω του SIP
 • Διάθεση ενδεικτικής πληροφορίας σχετικά με το επίπεδο κατάληψης της υποδομής και/ή την ύπαρξη σκοτεινής ίνας
 • Διασφάλιση της παροχής μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP) διαφανούς πληροφορίας σχετικά με τις συνθήκες για την πρόσβαση σε υφιστάμενη φυσική υποδομή
 • Θεσμοθέτηση ενός προαιρετικού μηχανισμού πρότερης/παράλληλης διαμεσολάβησης
 • Διασφάλιση της διαφάνειας, ευαισθητοποίησης και εμπιστοσύνης στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών
 • Διασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των μερών
 • Χρήση χρηματοδοτικής βοήθειας ως συμπληρωματικό μέσο για την παρότρυνση επενδύσεων

Ο στόχος Β υποστηρίζεται από μια σειρά βασικών μέτρων δημόσιας παρέμβασης, τα οποία αφορούν:

 • Την ανάπτυξη σμήνους μικροδορυφόρων
 • Την ανάπτυξη Δικτύων 5G κατά μήκος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων
 • Την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος στα ελληνικά νησιά
 • Την κατασκευή υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια
 • Το κουπόνι Super-Fast Broadband

καθώς και τα έργα:

 • Ultra-Fast Broadband
 • Ultra-Fast Broadband II
 • WiFi4GR

Η υλοποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Έχει σχεδιαστεί με τη λογική στρατηγικής συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της οποίας τα Υπουργεία, οι Δημόσιες Αρχές, οι Τοπικές Διοικήσεις και οι Κοινότητες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά για την υποστήριξη των ιδιωτικών φορέων στην επίτευξη του οράματός του.

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο ευθυγραμμίζεται με τους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια Κοινωνία των Gigabit και την Ψηφιακή Πυξίδα 2030.

Το 5G

Όσον αφορά τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο, τα δίκτυα 5G, με την άνευ προηγουμένου αύξηση των χωρητικοτήτων μετάδοσης δεδομένων, του αριθμού των συνδεδεμένων συσκευών και των δυνατοτήτων διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο λόγω του χαμηλού latency, αναμένεται να αποτελέσουν βασικό παράγοντα προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, των ατόμων, των νοικοκυριών και της κοινωνίας. Οι μετασχηματισμοί αυτοί θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία πλούτου και στην οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων κρατών και περιφερειών.

Ένας εκτενής κατάλογος εκθέσεων και μελετών έχει εντοπίσει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που αναμένεται να πραγματωθούν με την υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G στην παραγωγή, τη γεωργία, τις μεταφορές και πολλούς άλλους κάθετους τομείς:

 • Το παγκόσμιο εισόδημα από το 5G θα ανέλθει στο ισοδύναμο των 247 δισ. € έως το 2025 και τα οφέλη από την εισαγωγή της τεχνολογίας 5G σε τέσσερις βασικούς βιομηχανικούς τομείς για την ΕΕ, και συγκεκριμένα: την αυτοκινητοβιομηχανία, την υγεία, τις μεταφορές και την ενέργεια θα μπορούσαν να φθάσουν τα 114 δισεκατομμύρια ετησίως. Το 5G έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει 8 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030 και 13,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, δημιουργώντας 22,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μόνο στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας 5G. Μεταξύ των πιθανών use-cases του 5G, το 55 % θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους στόχους για την υγεία και την ευημερία και το 40 % στους στόχους για την καινοτομία και τις υποδομές
 • Στην Ευρώπη, η σωρευτική πρόσθετη συμβολή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στο ΑΕΠ θα μπορούσε να ανέλθει σε 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ έως το 2030, ήτοι αύξηση 14,1% σε σχέση με το 2017. Ο αντίκτυπος του 5G στην ευρωπαϊκή οικονομία θα οδηγήσει σε συνολικές νέες πωλήσεις ύψους έως και 2 τρισεκατομμυρίων € σε όλους τους κύριους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας μεταξύ 2021 και 2025. Κατά την ίδια περίοδο, το 5G θα προσθέσει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να μετασχηματίσει έως και 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, για κάθε ευρώ που εισάγεται άμεσα ως αποτέλεσμα του 5G στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών), προστίθεται 1επιπλέον ευρώ σε άλλους τομείς της οικονομίας, με διπλάσιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επί του συνολικού ΑΕΠ.
 • Διάφορες μελέτες ποσοτικοποιούν τη συμβολή της τεχνολογίας 5G στην ελληνική οικονομία. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έως το 2025, η εισαγωγή του 5G θα σχετίζεται με επενδύσεις 1.220 εκατ. ευρώ, θα έχει επαγόμενη επίδραση 7.290 εκατ. ευρώ και έμμεσο αντίκτυπο 9.480 εκατ. ευρώ, και θα δημιουργήσει περισσότερες από 337.000 θέσεις εργασίας.
 • Μια άλλη μελέτη εκτιμά ότι θα μπορούσε να προσθέσει έως και 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να μεταμορφώσει έως και 190.000 θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η μελέτη «Επισκόπηση σχεδίου δράσης 5G για την Ευρώπη: τελική έκθεση» εντοπίζει μια σειρά περιπτώσεων χρήσης που μπορούν να επωφεληθούν από το 5G, σε διάφορους τομείς της οικονομίας και παρέχει μια ποσοτική εκτίμηση του κόστους καθώς και του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους και, τέλος, εκτιμάται ο λόγος κόστους – οφέλους (CBR) για κάθε ομάδα περιπτώσεων χρήσης για διαφορετικά κράτη μέλη. Το CBR για την Ελλάδα υπολογίστηκε στο 2,8 υποδεικνύοντας μια μάλλον μέτρια συμβολή της τεχνολογίας 5G στην ελληνική οικονομία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σχετικά άρθρα

Interactive
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ