Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

ΕΜΒΟΛΙΟ
Μουσική Συναυλία

email επικοινωνίας

Τζιόβας Ανδρέας
Εμβόλιο
POTIKA MYRTO
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
Ζιώγας
tsiarsiotis
Ράδιο 101.5
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Τα 14 βήματα για το voucher των 200 ευρώ

Με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους άνοιξε χθες η πλατφόρμα για το voucher των 200 ευρώ.

Στην προκήρυξη του έργου αναφέρονται όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για την κατάθεση της αίτησης και την λήψη ης σχετικής επιταγής.

Λογική διαχωρισμού του Προγράμματος σε δύο κύκλους

Οι δύο διαδοχικοί κύκλοι του Προγράμματος σχετίζονται με τη σταδιακή ενεργοποίηση του δικαιώματος υποβολής Αιτήσεων Επιχορήγησης από διαφορετικές κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων.

Κατά τον Α κύκλο ενεργοποιείται το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων σε ήδη δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ, των οποίων η επιλεξιμότητα μπορεί να ελεγχθεί και διασταυρωθεί πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο Β κύκλο ενεργοποιείται επιπλέον η συμμετοχή όλων των υπόλοιπων κατηγοριών δυνητικών δικαιούχων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Β κύκλο του Προγράμματος

Το δικαίωμα έχουν όλοι οι υπόλοιποι δυνητικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα και δεν είχαν κάνει αίτημα για το επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ ή είχαν κάνει και δεν είχαν εγκριθεί για λόγο άσχετο με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα, ή εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη ειδική υποπερίπτωση, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο Β κύκλο του Προγράμματος.

Βήμα 1: Εκκίνηση της διαδικασίας από το κατάλληλο Φυσικό Πρόσωπο

Η υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης πραγματοποιείται:

 • είτε από έναν (οποιονδήποτε) εκ των δύο γονέων (ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ της φορολογικής δήλωσης), στην περίπτωση οικογένειας με δύο γονείς,
 • είτε από το γονέα που έχει την επιμέλεια των τέκνων στις περιπτώσεις εκείνες που η αίτηση θα υποβληθεί από ένα και μόνο γονέα (δήλωση ως «μονογονεϊκή» για τους σκοπούς του Προγράμματος).
 • είτε από τον Επίτροπο στην περίπτωση παιδιών/νέων υπό επιτροπεία.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τον Α κύκλο, η αίτηση στο Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ θα πρέπει να υποβληθεί από το δικαιούχο/Φυσικό Πρόσωπο που είχε υποβάλλει και την ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος παιδιού του 2020 (και η οποία εγκρίθηκε) ή εναλλακτικά από το/τη ΣΥΖΥΓΟ που είχε δηλωθεί στην ίδια αίτηση.

Τα στοιχεία της οικογενειακής σύνθεσης των δικαιούχων του Α κύκλου λαμβάνονται αυτόματα μέσω διασταύρωσης με την εγκεκριμένη αίτηση επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020 και δε νοείται διαφοροποίηση σε κανένα μέλος της οικογένειας.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση. Στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση ως γονέας των παιδιών του και ως επίτροπος τρίτων παιδιών, θα υποβάλλει μία αίτηση με όλα τα εξαρτώμενα/ υπό επιτροπεία παιδιά, δηλώνοντας παράλληλα την ιδιότητά τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος θα διαχωρίσει τους ελέγχους/κάλυψη κριτηρίων που αφορούν στην οικογένεια από τους ελέγχους/κάλυψη κριτηρίων για κάθε παιδί υπό επιτροπεία. Κάθε παιδί υπό επιτροπεία θα αξιολογηθεί μεμονωμένα, ωσάν να ήταν μία χωριστή αίτηση αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Βήμα 2ο: Είσοδος στην Εφαρμογή – Διαπιστευτήρια [Χρήστης]

Ο δυνητικός δικαιούχος (Αιτών/Αιτούσα) εισέρχεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ στη διεύθυνση: www.digital-access.gov.gr

 • Επιλέγει την ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ και μέσω του διαθέσιμου link μεταβαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος (εφαρμογή για δικαιούχους).
 • Προκειμένου να εισέλθει στην εφαρμογή και να δημιουργήσει νέα αίτηση θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.

Για το σκοπό αυτό καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης , και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος.

Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον του taxisnet (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των προσωπικών διαπιστευτηρίων (username & password).

Εφόσον ο έλεγχος των διαπιστευτηρίων είναι επιτυχής ξεκινά η διαδικασία δημιουργίας της Αίτησης Επιχορήγησης.

Για την είσοδο στην εφαρμογή και τη δημιουργία Αίτησης Επιχορήγησης απαιτείται υποχρεωτικά η ταυτοποίηση του αιτούντα με βάση τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (username & password).

Η διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν ο χρήστης / αιτών δεν έχει στη διάθεσή του τους προσωπικούς του κωδικούς

Βήμα 3ο : Επιβεβαίωση στοιχείων αιτούντα [Χρήστης]

Μέσω της επιτυχούς διασύνδεσης με το taxisnet γίνεται αναγνώριση-ταυτοποίηση του αιτούντα και συμπληρώνεται αυτόματα στην αίτηση ο ΑΦΜ.

Ως επόμενο βήμα επιβεβαίωσης, ζητείται να συμπληρωθεί και ο ΑΜΚΑ από το χρήστη που υποβάλλει την αίτηση.

Ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ αποτελούν τα δύο βασικά, υποχρεωτικά στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντα του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

Βήμα 4ο: Αυτόματοι Έλεγχοι Συστήματος με βάση τα στοιχεία του αιτούντα

Αφορά αυτόματους εσωτερικούς ελέγχους και δεν απαιτεί άμεση διάδραση με το χρήστη. Αναλόγως του αποτελέσματος των ελέγχων, τα επόμενα βήματα διαφοροποιούνται

1. Ο Αιτών/Αιτούσα έχει ήδη καταχωρήσει/υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ύπαρξης ήδη καταχωρημένης αίτησης από τον ίδιο αιτούντα στο Πρόγραμμα (σε εξέλιξη ή εγκεκριμένη). Εφόσον ο αιτών/αιτούσα έχει ήδη δημιουργήσει αίτηση από προηγούμενη είσοδό του στο σύστημα, η οποία έχει αποθηκευτεί, μεταβαίνει απευθείας στην αίτηση (στο αντίστοιχο στάδιο). Εφόσον η αίτηση είχε ήδη ολοκληρωθεί και υποβληθεί, μπορεί να δει το τελικό αποτέλεσμα ή ακόμα και τα vouchers που έχουν εκδοθεί.

2. Ο Αιτών/Αιτούσα έχει συμπεριληφθεί σε άλλη επιβεβαιωμένη αίτηση του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Επίσης, με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ύπαρξης ήδη καταχωρημένης και επιβεβαιωμένης αίτησης από άλλο δικαιούχο στο Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, στην οποία ο αιτών/αιτούσα έχει συμπεριληφθεί-δηλωθεί ως μέλος της οικογένειας (πχ ως ΣΥΖΥΓΟΣ). Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δεν επιτρέπεται στο Δικαιούχο να δημιουργήσει νέα αίτηση.

3. Ο αιτών/αιτούσα ανήκει σε οικογένεια εγκεκριμένου δικαιούχου επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το 2020
Ελέγχεται εάν ο αιτών είναι και εγκεκριμένος δικαιούχος (ή σύζυγος αυτού/αυτής) επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, επιβεβαιώνεται η σύνθεση της οικογένειας και το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Τα στοιχεία της οικογένειας αντλούνται αυτόματα από το σύστημα και ο χρήστης μεταβαίνει αυτομάτως στο βήμα 7 (Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου).

Βήμα 5ο: Συμπλήρωση στοιχείων οικογένειας [Χρήστης]

(το βήμα αυτό αφορά το Β κύκλο και όσους αιτούντες δεν είναι παράλληλα και εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020)

Εφόσον από τους προηγούμενους ελέγχους δεν έχει προκύψει αυτόματα η σύνθεση της οικογένειας και η επιβεβαίωση της εισοδηματικής βαθμίδας (περίπτωση εγκεκριμένου δικαιούχου επιδόματος ΟΠΕΚΑ του 2020), ο αιτών/αιτούσα θα πρέπει να δηλώσει

 • Εάν η οικογένεια είναι «μονογονεϊκή». Σε αρνητική απάντηση θα πρέπει να συμπληρώσει ταστοιχεία της ΣΥΖΥΓΟΥ.
 • Το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας.
 • Τυχόν παιδιά/νέους υπό επιτροπεία, χωριστά από τα άλλα μέλη της οικογένειας.

Βήμα 6ο: Έλεγχοι επιβεβαίωσης κριτηρίων σύνθεσης οικογένειας και εισοδήματος

(το βήμα αυτό αφορά το Β κύκλο και όσους αιτούντες δεν είναι παράλληλα και εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020)

Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία, πραγματοποιείται μία σειρά ελέγχων για να επιβεβαιωθεί:

 • Η σύνθεση της οικογένειας.
 • Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Οι έλεγχοι γίνονται μέσω κατάλληλων διασταυρώσεων με δημόσια μητρώα όπως το μητρώο ΑΜΚΑ, το μητρώο ΑΑΔΕ, η βάση πληροφοριών φορολογίας εισοδήματος και το μητρώο πολιτών.

Εφόσον από τα δεδομένα των μητρώων είναι δυνατή η διασταύρωση και η απόρριψη ή έγκριση της αίτησης, τότε οι έλεγχοι ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά. Ο χρήστης μπορεί να δει άμεσα το αποτέλεσμα του αυτόματου ελέγχου στο παρόν βήμα και πριν την τελική υποβολή της αίτησης.

Βήμα 7ο : Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου [Χρήστης]

(το βήμα αυτό αφορά όλους τους κύκλους του Προγράμματος)

Πριν τη συμπλήρωση των στοιχείων φοίτησης, ο αιτών/αιτούσα καλείται να δηλώσει και να επιβεβαιώσει τον αριθμό ενός προσωπικού κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα είναι και το μέσο επικοινωνίας και αποστολής των επιταγών (vouchers) σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης.

Η επιβεβαίωση (πιστοποίηση κινητού) πραγματοποιείται μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης στο δηλωθέν κινητό.

Βήμα 8ο: Συμπλήρωση στοιχείων φοίτησης / αιτήσεις για vouchers [Χρήστης]

(το βήμα αυτό αφορά όλους τους κύκλους του Προγράμματος. Τα στοιχεία της οικογένειας και των εξαρτώμενων τέκνων / παιδιών υπό επιτροπεία, είτε έχουν αντληθεί από την εγκεκριμένη αίτηση επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ [βήμα 3], είτε έχουν συμπληρωθεί και επιβεβαιωθεί [βήματα 5 και 6]. Σε κάθε περίπτωση είναι ήδη γνωστά και συμπληρωμένα στην αίτηση)

Ο δικαιούχος καλείται να επιλέξει τα ωφελούμενα τέκνα μεταξύ του συνόλου των εξαρτώμενων τέκνων (και ενδεχομένως παιδιών υπό επιτροπεία): συγκεκριμένα, από το σύνολο των ήδη καταγεγραμμένων τέκνων ή/και παιδιών υπό επιτροπεία, ηλικίας 4-24, δηλώνει ποια φοιτούν σε μία από τις επιλέξιμες για το πρόγραμμα εκπαιδευτικές βαθμίδες και παρέχει επιπλέον στοιχεία σχετικά με τη φοίτησή τους.

Βήμα 9ο: Τελικοί Έλεγχοι επιβεβαίωσης κριτηρίου φοίτησης

(το βήμα αυτό αφορά όλους τους κύκλους του Προγράμματος)

Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία φοίτησης, πραγματοποιείται μία σειρά αυτόματων ελέγχων και διασταυρώσεων:

 • για να επιβεβαιωθεί η φοίτηση στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα,
 • σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ηλικίας του κάθε παιδιού/νέου (ισχύουν ειδικοί ηλικιακοί περιορισμοί ανά βαθμίδα).

Εφόσον από τα δεδομένα των μητρώων είναι δυνατή η διασταύρωση και η απόρριψη ή έγκριση της αίτησης, τότε οι έλεγχοι ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά. Ο χρήστης μπορεί να δει άμεσα το αποτέλεσμα του αυτόματου ελέγχου στο παρόν βήμα και πριν την τελική υποβολή της αίτησης.

Εφόσον, σε ορισμένες κατηγορίες φοιτητών/μαθητών/σπουδαστών, τα στοιχεία των ελέγχων δεν είναι δυνατό να αντληθούν από ηλεκτρονικά μητρώα και δεν είναι εφικτή η αυτόματη διασταύρωση, ζητείται η επισύναψη ισοδύναμης ισχύος δικαιολογητικών κατά τη συμπλήρωση της αίτησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος (μετά την υποβολή της αίτησης), και θα ολοκληρωθεί πριν την έκδοση του τελικού πορίσματος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν μπορεί να διαπιστώσει άμεσα το αποτέλεσμα του ελέγχου, παρά μόνο σε μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης χρόνο.

Βήμα 10ο: Συνολική Υποβολή της Αίτησης [Χρήστης]

Η αίτηση έχει ολοκληρωθεί και ο χρήστης έχει πλέον τρεις επιλογές:

 • Εφόσον έχει εντοπίσει κάποιο λάθος μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, το οποίο οφείλεται σε λάθος / ελλιπή συμπλήρωση (πχ. λάθος συμπλήρωση κάποιου κωδικού), ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενο βήμα για να διορθώσει την αίτηση και να επαναλάβει τους ελέγχους.
 • Εφόσον εντοπίσει κάποιο λάθος μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, το οποίο οφείλεται σε μη ενημέρωση κάποιου μητρώου (πχ. μη ενημέρωση ονόματος παιδιού στο μητρώο ΑΜΚΑ, μη επικαιροποίηση δεδομένων σχολικού μητρώου κλπ.), ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την αίτηση στο σημείο αυτό και να μην προχωρήσει σε υποβολή που θα οδηγήσει σε απόρριψη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του αντίστοιχου μητρώου (πχ. ΚΕΠ για ΑΜΚΑ, σχολείο κλπ.) και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις των στοιχείων του (ή των μελών της οικογένειάς του). Μετά την ενημέρωση του μητρώου και την παρέλευση ολίγων ημερών (που πιθανώς απαιτούνται για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών μητρών), ο χρήστης μπορεί να επανέλθει στην αίτηση για να επαναλάβει τους ελέγχους.
 • Εφόσον δεν εντοπίσει κάποιο λάθος, είτε δεν είναι δυνατό να προβεί σε κάποια διόρθωση, προχωρά σε υποβολή της αίτησης, ώστε να εξαχθεί το τελικό πόρισμα.

Βήμα 11ο: Χειρωνακτικοί (back office) έλεγχοι πριν την έκδοση τελικού πορίσματος

(το βήμα αυτό αφορά όλους τους κύκλους του Προγράμματος, αλλά εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν ήταν εφικτή η ηλεκτρονική διασταύρωση σε κάποιο βήμα και ζητήθηκε η επισύναψη ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας δικαιολογητικών)

Εφόσον έχουν ζητηθεί και υποβληθεί δικαιολογητικά, επομένως εκκρεμεί ο έλεγχος συγκεκριμένων κριτηρίων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα για έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Κάθε αίτηση ελέγχεται καταρχάς από αρμόδιο Χειριστή, ο οποίος καταγράφει την εισήγησή του.
Η τελική έγκριση/απόρριψη πραγματοποιείται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Βήμα 12ο: Τελικό πόρισμα: Έγκριση / απόρριψη Αίτησης [Χρήστης]

Μετά την υποβολή της Αίτησης και την ολοκλήρωση (όπου ισχύει) του εμβόλιμου βήματος των χειρωνακτικών ελέγχων, ο αιτών/αιτούσα μπορεί να δει το συνολικό πόρισμα/αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης Επιχορήγησης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι

 • Συνολική έγκριση της Αίτησης: Δικαιούνται να λάβουν vouchers όλοι οι δηλωθέντες ωφελούμενοι (μαθητές/ φοιτητές/ σπουδαστές).
 • Μερική έγκριση της αίτησης: Ένα υποσύνολο των δηλωθέντων ωφελούμενων επιβεβαιώθηκαν (ως προς τη φοίτηση) και δύναται να λάβουν vouchers.
 • Απόρριψη της αίτησης: Η αίτηση απορρίπτεται συνολικά, λόγω αποτυχίας επιβεβαίωσης κάποιου ή κάποιων κριτηρίων συνδυαστικά.

Στην περίπτωση όπου δεν παρεμβάλλεται χειρωνακτικός έλεγχος, ο αιτών μπορεί να δει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα (έγκριση / απόρριψη) με την υποβολή της αίτησης (δηλ. αμέσως μετά το βήμα 10). Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται χειρωνακτικός έλεγχος, ο αιτών πρέπει να επανέλθει στην αίτηση (είσοδος στο λογαριασμό) αφότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό, με την έκδοση του πορίσματος θα λάβει σχετικό SMS υπενθύμισης για την είσοδό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με την εμφάνιση του τελικού πορίσματος, ο αιτών έχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Οριστικοποίηση αίτησης, στην περίπτωση συνολικής ή μερικής έγκρισης.
 • Επανεξέταση αίτησης, στην περίπτωση απόρριψης ή μερικής έγκρισης.

Βήμα 13ο Επανεξέταση

Η επανεξέταση επιτρέπεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων που απορρίφθηκαν, οδηγώντας σε επανάληψη των μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με χειρωνακτικό τρόπο. Έτσι, επανεξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί

 • Σε περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται λόγω αποτυχίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης με μητρώο που δεν ήταν (ως όφειλε) ενημερωμένο, με ευθύνη του αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών/αιτούσα, που έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί για την αποτυχία διασταύρωσης, θα έπρεπε να διορθώσουν τα στοιχεία στο μητρώο πριν υποβάλλουν την αίτησή τους (βλ. βήμα 10).
 • Στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται μετά από επιτυχή ηλεκτρονική διασταύρωση (για παράδειγμα επιτυχούς διασταύρωσης και λήψης οικογενειακού εισοδήματος από ΑΑΔΕ, που όμως δεν εμπίπτει στην προβλεπόμενη εισοδηματική κατηγορία).
 • Εφόσον ο αιτών/αιτούσα δεν προσκομίσει συγκεκριμένο αποδεικτικό / τεκμηριωτικό υλικό (πχ. πιστοποιητικό που μπορεί να αποδείξει τη βασιμότητα των ισχυρισμών) και αρκεστεί σε γενική περιγραφή των λόγων επανεξέτασης.

Επανεξέταση μπορεί να ζητηθεί σε κάθε περίπτωση απόρριψης που οφείλεται σε χειρωνακτικό έλεγχο (βλ. βήμα 11).

Στην περίπτωση που ο αιτών επιλέξει επανεξέταση για μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες/περιπτώσεις, δηλώνει συνοπτικά τους λόγους/επιχειρήματα και επισυνάπτει το αντίστοιχο τεκμηριωτικό υλικό.

Κάθε αίτηση επανεξέτασης εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εισηγείται για την οριστική έγκριση ή απόρριψη της Αίτησης. Η τελική έγκριση/απόρριψη πραγματοποιείται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Βήμα 14ο: Οριστικοποίηση και έκδοση vouchers [Χρήστης]

Με την οριστικοποίηση της Αίτησης και τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος, ο Δικαιούχος ζητά να εκδοθούν οι επιταγές (vouchers) που του αναλογούν. Όλες οι επιταγές (αν είναι άνω της μίας) εκδίδονται ταυτόχρονα.

Μετά την έκδοση των επιταγών (vouchers), ο Δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει στην Αίτηση και να αλλάξει κάποιο στοιχείο της ή να ζητήσει επανεξέταση.

Fast Track: Η περίπτωση των δικαιούχων επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ

Η πλειοψηφία των χρηστών που κάνουν νέα αίτηση και είναι ταυτόχρονα εγκεκριμένο δικαιούχοι επιδόματος ΟΠΕΚΑ για το 2020 θα είναι δυνατό να ολοκληρώνουν την παραπάνω διαδικασία μέσα σε λίγα λεπτά, αφού τα βήματα απλοποιούνται και η αίτηση ολοκληρώνεται με 6 απλές κινήσεις:

 1. Σύνδεση χρήστη με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet (username & password)
 2. Δήλωση ΑΜΚΑ
 3. Επιλογή των (αυτόματα εμφανιζόμενων) τέκνων που είναι ταυτόχρονα ωφελούμενοι και
 4. δήλωση εκπαιδευτικής βαθμίδας
 5. Δήλωση τηλεφώνου
 6. Υποβολή αίτησης – άμεση εμφάνιση πορίσματος
 7. Οριστικοποίηση και έκδοση επιταγών (vouchers).

Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021. Μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δε θα μπορούν να εντάσσονται νέοι προμηθευτές στο Πρόγραμμα.

Σχετικά άρθρα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
Κ.Παλαιολόγου 58
Αριστείδου 27
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ