ΔΕΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ | Αγροτικά ΓΑΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 12 Ιουνίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα    1ο Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών έτους 2024
Θέμα    2ο Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Θέμα    3ο Ορισμός αρμόδιου Οργάνου για την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων επί καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) / Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Γρεβενών

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5ο Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού, έτους 2024
Θέμα    6ο Έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, όπως προτάθηκε από την Δημοτική Επιτροπή

 

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Θέμα    7ο Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού χώρου (μίας αίθουσας) του Κοινοτικού Καταστήματος Ελάτου της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ελάτου)
Θέμα    8ο Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Οροπεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Οροπεδίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Οροπεδίου)
Θέμα    9ο Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιάς της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα υπηρεσίας Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Γρεβενών)
Θέμα  10ο Παραχώρηση χρήσης Δημοτικής έκτασης Αγροκτήματος Πηγαδίτσας της Δημοτικής Κοινότητας Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών (αίτημα Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων -Τ.Ο.Ε.Β.)

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  11ο Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο ΔΑΣΕ Φελλίου της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης έκτασης 14,12 Ha στη Δασική Θέση «Καλύβια» του Δημοτικού Δάσους Ελευθέρου, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Ελευθέρου για το έτος 2022
Θέμα  12ο Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο ΔΑΣΕ Φελλίου, της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης του Δ.Τ. 1 και του Δ.Τ. 9 του Δημοτικού δάσους Φελλίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Φελλίου για το έτος 2020
Θέμα  13ο Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο ΔΑΣΕ Φελλίου, της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης μέρους (7,99 ha)  του Δασικού τμήματος 9 του Δημοτικού Δάσους Καλαμιτσίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών για το έτος 2022

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα  14ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σε οποιαδήποτε δικάσιμο, σχετικά με την Ενδοδικαστική Συμβιβαστική Επίλυση Διαφοράς σε Συμβούλιο, που απορρέει από την αγωγή με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 83/14-02-2024 της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Γρεβενών, κατά του Δήμου Γρεβενών, με αντικείμενο την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΤΙΕΣ 2020-2021 και 2022-2023», συνολικού ποσού 26.072,53 €, πλέον τόκων και εξόδων και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, διενεργώντας όλα τα νόμιμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  15ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σε οποιαδήποτε δικάσιμο, σχετικά με την Ενδοδικαστική Συμβιβαστική Επίλυση Διαφοράς σε Συμβούλιο, που απορρέει από την αγωγή με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 58/30-01-2024 της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ Δ. – ΠΕΤΡΟΥ ΑΘ. Ε.Δ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Γρεβενών, κατά του Δήμου Γρεβενών, με αντικείμενο την εκτέλεση σύμβασης έργου «Αποκατάσταση Παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας», συνολικού ποσού 3.573,78 €, πλέον τόκων και εξόδων και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, διενεργώντας όλα τα νόμιμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  16ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σε οποιαδήποτε δικάσιμο, σχετικά με την Ενδοδικαστική Συμβιβαστική Επίλυση Διαφοράς σε Συμβούλιο, που απορρέει από την αγωγή με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 691/23-11-2023 του Χρήστου Ντάλιου του Γεωργίου, κατοίκου Γρεβενών, κατά του Δήμου Γρεβενών, με αντικείμενο την εκτέλεση προφορικών διοικητικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών, συνολικού ποσού 29.663,76 € και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, διενεργώντας όλα τα νόμιμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ