Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 23/11/2021 και ώρα 10:00  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Στοχοθεσία Προϋπολογισμού έτους 2022
 3. Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά την με αρ. πρωτ. 1992/04-11-2021 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ τρίμηνο 2021
 5. Έγκριση αποδοχής Δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς
 6. Έγκριση διενέργειας, και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας ειδών για τον ηλεκτροφωτισμό της Γέφυρας Ρυμνίου
 7. Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 28η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
 8. Kατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 9. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1517/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί:

α) Έγκρισης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και

β)Έγκριση δαπάνης και αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης

 1. Έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ
 2. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 3. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαρισμού και υγιεινής για τη στήριξη της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης, της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης, του ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ορίΖωντας», της Στέγης Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός» και του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Ο Καλός Σαμαρείτης»
 4. Έγκριση δαπάνης για την ενίσχυση απόρων παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 5. Έγκριση γνωμοδότησης περί μη άσκησης Έφεσης κατά της αρ. 373/2021 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης
 6. Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», αναδόχου Οδομπετόν Α.Τ.Ε.»
 7. Έγκριση Τροποποίησης 3, για το έτος 2021, του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
 8. Έγκριση  των όρων της διακήρυξης και  δημοπράτησης του έργου :«Παράλληλα έργα αναδασμού  στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Αργους Ορεστικού » Προϋπολογισμός: 200.000,00€
 9. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022
 10. Τροποποίηση των αποφάσεων 1290/21, 1345/2021, 1346/2021 και 1402/2021 της οικονομικής επιτροπής
 11. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 1. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 2. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 63.000,00€ για «Υπηρεσίες φύλαξης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας», για τα έτη 2022-2023
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 1. Έγκριση Πρακτικού Νο 40 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Ένωσης οικονομικών φορέων του αριθ. 7/157903/18-10-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Νομού Φλώρινας»
 2. Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» ήτοι από 1-1-2022 έως 30-06-2023, και των όρων της διακήρυξης
 3. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 4. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου
 5. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας»
 6. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»
 7. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο.11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»
 8. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης»
 9. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 10. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Τροποποίησης-Μετάθεσης της αριθμ. 105606/12-07-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008910214) σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης πιλοτικής πρόσοψης της ΠΕ Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-n-Harvest » συμβατικού τιμήματος 187.860,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 11. Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την   «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022» προϋπολογισμού 155.940,00 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)
 12. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πολυετούς υποχρέωσης και της σχετικής δαπάνης από 1-1-2022 έως 31-12-2023, για την αποζημίωση του Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη του Διοικητηρίου Γρεβενών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό τον έλεγχο των εισερχομένων ώστε να αποτραπεί η διάδοση του Κορωνοϊού COVID-19»
 14. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών
 1. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών
 1. Έγκριση δαπανών για την στήριξη των Φιλανθρωπικών δράσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Σχετικά άρθρα

Interactive
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ