Ράδιο Γρεβενά – 101.5

PAPAGEORGIOU

Grevenamedia @facebook

POTIKA MYRTO
SPONSORS

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
tsiarsiotis
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

Στα… θρανία εφοριακοί και τελωνειακοί

Στα… θρανία θα καθίσουν οι εφοριακοί και τελωνειακοί. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ιδρύει Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία για την εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση των υπαλλήλων της στα θέματα των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, της νομοθεσίας και της τεχνολογίας.

Οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ που θα παρακολουθούν τα μαθήματα – προγράμματα της Ακαδημίας θα ενημερώνονται για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα κράτη στους ελέγχους αλλά και στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η Ακαδημία θα αποτελέσει οργανική μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό να έχει στελεχωθεί και να είναι πλήρως λειτουργική εντός του Ιανουαρίου προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της και την επίτευξη των στρατηγικών και των επιχειρησιακών της στόχων. Σύμφωνα με την απόφαση του ΓΓΔΕ Γιώργου Πιτσιλή οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας είναι:

[1] Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

[2] Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής.

[3] Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

[4] Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ και η μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.

[5] Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΔΕ.

[6] Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες.

[7] Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

[8] Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σκοπό την διοργάνωση και την συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις

Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα διαρθρώνεται σε τρία τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α’ – Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
  • Τμήμα Β’ – Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
  • Τμήμα Γ’ – Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.

Υποχρεωτικά μαθήματα
Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα εξειδίκευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την απαλλαγή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Κατά το χρόνο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων οι υπάλληλοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
Κινηματογράφος Γρεβενών
Ράδιο 101.5
ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΟΠΑΠ
ΦΥΛΑΞΗ

Follow Us

 
TSIOVAKAS
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5

Καιρός

Γρεβενά

Αναγνώστου Ιωάννης