Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών την Πέμπτη 18 Ιουνίου

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών στις 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο. 

Θέμα 1ο Συζήτηση επί αιτήματος Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών για δημιουργία καινούργιας ενορίας και παραχώρηση χώρου για την ανέγερση νέου ενοριακού ναού.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας της πράξης «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών”
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα”
Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 7ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 8ο Διάλυση σύμβασης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Μεγάρου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών” (αίτηση αναδόχου εταιρείας “ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”)
Θέμα 9ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)”
Θέμα 10ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης στα Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 11ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οδοσήμανση οδικού δικτύου”
Θέμα 12ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών βόρειου τμήματος Γρεβενών (έτους 2011)”
Θέμα 13ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών νότιου τμήματος Γρεβενών (έτους 2011)”
Θέμα 14ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Αβδέλλας”
Θέμα 15ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου”
Θέμα 16ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας”
Θέμα 17ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού”
Θέμα 18ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αντιστήριξη πρανών οδών”
Θέμα 19ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή – κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (έτους 2013)”
Θέμα 20ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση καλντεριμιών”
Θέμα 21ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας”
Θέμα 22ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος”
Θέμα 23ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος”
Θέμα 24ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου Παρορείου & Μοναχιτίου”
Θέμα 25ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους”
Θέμα 26ο Ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”
Θέμα 27ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων του Δήμου”

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 28ο Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 29ο Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 30ο Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 109/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 31ο Έγκριση του 12ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 110/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 32ο Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 111/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 33ο Έγκριση, καταβολή εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης της μετακίνησης αιρετών στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε διημερίδα με τίτλο:”Διαχέοντας τις Καλές Πρακτικές των Δήμων για την εφαρμογή των Δημόσιων Πολιτικών”.
Θέμα 34ο Έγκριση δαπανών και καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα αναδειχθούν οι προμηθευτές για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για τις προμήθειες (ειδών παντοπωλείου – τροφίμων – καυσίμων και λιπαντικών – φαρμακευτικού υλικού), για το έτος 2016.
Θέμα 35ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του πακέτου ειδών Ε’ (Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής) της προμήθειας “Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 36ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από μίσθωμα Καταστήματος (αίτηση Καραγιάννη Μαρίας)
Θέμα 37ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αίτηση Ελευθερίου Χρήστου)
Θέμα 38ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αίτηση Μαρτζέλη Νικολάου)
Θέμα 39ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου (αίτηση Βράκα Θεοδώρου).
Θέμα 40ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση Δόγκαλη Βασιλικής)
Θέμα 41ο Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου “Γυμναστική Ένωση Γρεβενών”
Θέμα 42ο Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου “Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών”

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 43ο Ανανέωση επαγγελματικής άδεια πωλητή λαϊκών αγορών στον Κούρτογλου Μιχαήλ του Ιερόθεου.
Θέμα 44ο Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2015 στον οικισμό Λειψίου της Τ.Κ. Κυδωνιών.

Ειδικά θέματα
Θέμα 45ο Σύμφωνα γνώμη επί του απολογισμού οικ. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (αριθμ. 22/2015 απόφασης Δ.Σ.)
Θέμα 46ο Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών, με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
Θέμα 47ο Κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Θέμα 48ο Ανάκληση προηγούμενων αριθμ. 75/2014 και 76/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα

Interactive
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ