Ράδιο Γρεβενά – 101.5

Grevenamedia @facebook

Κινηματογράφος Γρεβενών
PAPAGEORGIOU

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Jumbo
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

Νομαρχιακό Συμβούλιο: Αυτή ήταν η συμπεριφορά του Δ. Κουπτσίδη στον αείμνηστο Δημήτρη Ρίγγο: Διαβάστε την μεγάλη προσβολή… στο πρόσωπό του!!!

Από ένα αδελφικό φίλο του αειμνήστου π. Νομάρχη, γιατρού Δημήτρη Ρίγγου, πήραμε το παρακάτω κείμενο, αντίγραφα από τα πρακτικά συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου (30-12-2008). Ο φίλος  του Δ. Ρίγγου μας παρακάλεσε να το αναδημοσιεύουμε για να διαβάσουν όλοι οι Γρεβενιώτες τη συμπεριφορά του Δ. Κουπτσίδη απέναντι στον Δ. Ρίγγο . Αναφέρει σε ένα σημείο «… παιδιά που τα  έχουνε παρατεταμένα , χαζά και στην άκρη». Τα πρακτικά είναι από την τοπική εφημερίδα ‘’Μαχητής’’.

Διαβάστε και θα αντιληφθείτε τον προκλητικό, αλαζονικό και αμετροεπή λόγο του Δ. Κουπτσίδη απέναντι στον αείμνηστο Δημήτρη Ρίγγο.

Αποκατάσταση της αλήθειας

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου 2008 αποδεικνύουν ότι ο κ. Νομάρχης έκανε λόγο για  ‘’δώρο της Εγνατίας’’, παρά τα όσα ο ίδιος υποστήριξε αμέσως μετά

Πολύ κουβέντα έχει γίνει όλο το προηγούμενο χρο­νικό διάστημα σχετικά με το κλίμα έντασης μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες συνεδριά­σεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών και είχαν σαν αποτέλεσμα μία συνεδρίαση να διακοπεί και στην επόμενη να απο­χωρήσει ο πρώην Νομάρ­χης και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δ. Ρίγγος. Τα γεγονότα αυτά ακολούθησε ένας πό­λεμος ανακοινώσεων, με τον κ. Ρίγγο να καταγγέλλει δημοσίως τον κ. Νομάρχη για “προσβλητική κατ’ εξα­κολούθηση συμπεριφορά” και τον κ. Κουπτσίδη να α­παντά με συνέντευξη

τύ­που, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.

Για όλα αυτά σας ενημέ­ρωσε εγκαίρως και έγκυρα ο “ΜΑΧΗΤΗΣ” με σχετικά ρεπορτάζ. Ωστόσο, επειδή πέρασε στα “ψιλά” (όχι α­πό εμάς) η αφορμή από την οποία ξεκίνησαν όλα τα προαναφερθέντα γεγο­νότα, οφείλουμε να απο­καταστήσουμε την αλή­θεια, με οδηγό μας τα επίσημα πρακτικά του Νο­μαρχιακού Συμβουλίου (30/12/2008).

Θυμηθείτε ότι, τότε είχε γίνει πολύς λόγος για την έκφραση «μας την έκανε δώρο η Εγνατία» που χρη­σιμοποίησε ο Νομάρχης Γρεβενών κ. Κουπτσίδης, αναφερόμενος στη μελέτη της γέφυρας του Πόρου. Όταν λοιπόν ο κ. Ρίγγος ε­στίασε στη λέξη “δώρο”, ο Νομάρχης υποστήριξε α­μέσως μετά ότι δεν ανέφε­ρε ποτέ κανένα “δώρο”. Μάλιστα έσπευσε να πει ό­τι “μάλλον ο κ. Ρίγγος δεν ακούει καλά”. Ο κ. Ρίγγος από τη πλευρά του δέχθη­κε τα λεγόμενα του Νο­μάρχη και μάλιστα έσπευ­σε να ζητήσει συγνώμη. Όπως θα αποδειχθεί παρα­κάτω όμως, δεν “πάλιω­σαν” τα αυτιά του κ. Ρίγγου, αλλά κάποιος δεν θυμάται ή έκανε πως δεν θυμόταν τα όσα είπε.

Παρακάτω σας παραθέ­τουμε αυτούσιους τους διάλογους της συγκεκρι­μένης συνεδρίασης, όπως αυτοί καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά της συ­νεδρίασης, που οδήγησαν στην αποχώρηση του κ. Ρίγγου και όσα επακολού­θησαν αυτής. Τα συμπερά­σματα δικά σας.

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Ο προϋπολογισμός του έργου; Την μελέτη την έχει κάνει η Εγνατία μας την έφερε δώρο η Εγνατία τότε που είχε γίνει η φα­σαρία με τον Γούλα ήταν. Αυτό ναι από την Εγνατία, και είναι το πρώτο έργο που θα μπει στο ΕΣΠΑ, το πρώτο έργο που θα εντα­χθεί στο ΕΣΠΑ.

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Πρόεδρε.

Πρόεδρος (Λιόλιος Χρή­στος):

Ναι κύριε Ρίγγο.

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος):

Δεν ξέρω εάν σας την εί­χε κάνει εσάς δώρο γιατί μας την είχε κάνει και ε­μάς δώρο. Οπότε να το πά­ρουμε ως ένα δώρο ή 2 δώρα.

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Δεν ανέφερα δώρο, δεν ξέρω μάλλον δεν ακούτε καλά δεν ανέφερα δώρο. Δεν ανέφερα δώρο, απλά ήταν τότε που έγινε η φα­σαρία ανέφερα, δεν ανέ­φερα δώρο.

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Α συγνώμη.

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Ήταν μια δέσμευση του Μάιο του 2006 επί της δι­κής σας θητεία μέσα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, για την μελέτη της γέφυ­ρας του Πόρου. Πλην ό­μως επειδή δεν υλοποιού­νταν είχαμε τις αντιρρήσεις και τις αντι­δράσεις που είχαμε, έφτα­σε η ώρα και την πήραμε

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Ωραία.

Κουπτσίδης Δημοσθένης

 (Νομάρχης Γρεβενών):

Εμείς έχουμε μάθει να  λέμε τα πράγματα  με το όνομά τους, δεν έχουμε  πει δώρο ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε αναμέραμε ότι ήταν δώρο ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε αναφέραμε ότι ήταν δώρο προς εμά.

 Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Συγνώμη  δεν κατάλαβα εγώ καλά. Για το δώρο δηλαδή, γιατί τα αυτιά μου τώρα πάλιωσαν και λίγο τι να κάνομε είναι για πέτα­μα. Το ανακαλώ αυτό, αλλά δεν είναι προσβλητικό αυ­τό, εγώ περισσότερο το εί­πα αυτό για χιούμορ, ω­ραία εντάξει.

Όμως ήταν μια υπόσχεση που είχε δοθεί και προς ε­μάς. Και βέβαια οι περισσό­τερες υποσχέσεις της Εγνατίας γίνομαι προφο­ρικά δεν ξέρω εάν εσείς την πήρατε εγγράφως, γιατί και πάνω σε αυτό υπήρχε μια διαφωνία από την πλευρά σας κύριε Νο­μάρχα στο παρελθόν. Λοι­πόν όχι  να μnvαπαντήστε δεν υπάρχει θέμα, ε απα­ντήστε τι να σας κάνουμε εσείς είστε σαν το μικρό παιδί.

Ακολούθησε ερώτηση του προέδρου του Νομαρ­χιακού Συμβουλίου κ.

Λιόλιου αν θέλει κάποιος άλ­λος το λόγο και τοποθετήσεις του κ.

Δασκαλόπουλου; του κ. Καραμήτρου και του κ. Τόσκα.

Στη συνέχεια πήρε το λό­γο ο κ. Νομάρχης και ακο­λούθησε ο εξής διάλογος:

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Τα μικρά παιδιά όπως α­κούστηκε τσιμπάν και απα­ντάνε. Τα μικρά παιδιά

κάνουνε και έργα όμως και  προτιμούμε να είμαστε μικρά παιδιά παρά παιδιά που τα έχουνε παραπεταμένα, χαζά και στην άκρη. Και απαντάμε συγκεκριμένα

Ρίγγος  Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Τώρα να μην σε στείλω τώρα πουθενά, εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτε ρε

α­δελφέ

Πρόεδρος (Λιόλιος Χρή­στος):

Κύριε

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Δεν διέκοψα, δεν διέκο­ψα παράκληση.

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος):

Ε εγώ θα σε διακόπτω λοιπόν απόψε μέχρι το πρωί.

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Παράκληση, παράκληση.

 

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος) :

Είσαι απαράδεκτος, είσαι απαράδεκτος και λυπούμαι που έχεις εκεί πέρα και στέκεσαι στο θώκο του Νομάρχη, λυπούμε πραγ­ματικά, εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτε ρε αδελφέ.

Πρόεδρος (Λιόλιος Χρή­στος): Κύριε.

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος):

Εγώ δεν μπορώ να συνε­χίσω, θα φύγω.

Πρόεδρος (Λιόλιος Χρή­στος):

Κύριε Ρίγγο σας παρακα­λώ.

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος):

Όχι.

Πρόεδρος (Λιόλιος Χρή­στος):

Σας παρακαλώ κύριε Ρίγγο.

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος):

Δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του, δεν γίνεται βρε παιδιά. Αντε γεια σας καλή χρονιά. Αμάν ρε παιδιά.

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Να ολοκληρώσω.

Ρίγγος Δημήτριος (Νομαρχιακός Σύμβουλος):

Να ολοκληρώσεις.

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Δυστυχώς τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα.

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):.

Μικρό παιδί είσαι να το ξέρεις, και μικρό και α­στείο.

Τόσκας Ανδρέας (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Το έχετε ρίξει πολύ χα­μηλά το επίπεδο κύριε Ρίγ­γο πολύ χαμηλά.

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Τι έκανα

Κουπτσίδης Δημοσθένης (Νομάρχης Γρεβενών):

Ανδρέα, Ανδρέα.

Πρόεδρος (Λιόλιος Χρή­στος):

Κύριε Τόσκα, κύριε Τόσκα.

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Κοιτάξτε εσείς που το έ­χετε κατεβάσει το επίπε­δο.

Τόσκας Ανδρέας (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Εσείς το έχετε ρίξει πολύ χαμηλά.

Ρίγγος Δημήτριος (Νο­μαρχιακός Σύμβουλος):

Και δεν πρέπει, και δεν πρέπει.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1 ΡΙΓΓΟΣ

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
POTIKA MYRTO
Αγγελία
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Ράδιο 101.5
ΤΣΙΟΓΚΑΣ

Follow Us

ΦΥΛΑΞΗ
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5