Ράδιο Γρεβενά – 101.5

Κινηματογράφος Γρεβενών
PAPAGEORGIOU
Jumbo
Χορός Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών
Stand Up Comedy

Grevenamedia @facebook

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
POTIKA MYRTO
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΣΗΛΙΑΣΙΣ

Κατηγορίες

delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Πόσα εκατομμύρια θα κοστίσει η συγκέντρωση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εκλογών (απόφαση)

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  3.044.250,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας 07-  130. – Κ.Α.Ε 5261- οικ. έτους 2015 για “τις ανάγκες του έργου της συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015”, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Μ.Θεοχαρίδης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1.Tις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α ́ 143).
β. Του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α ́ 19)
γ.Του Π.Δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών » (Α ́ 172)
δ. Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α ́ 194)
ε Το Π.Δ. 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Α ́
147).2.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12-10-2007 απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών
Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών».
3.Την ανάγκη για “
τις ανάγκες του έργου της συγκέντρωσης κια παρουσίασης των αποτελεσμάτων των
Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015”
4.Το γεγονός ότι
το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου
ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη
δέσμευση πίστωσης ύψους
τρία εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα
Ευρώ(3.044.250,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός φορέας
07-130. -Κ.Α.Ε5261-οικ. έτους2015για “τις ανάγκεςτου έργου της συγκέντρωσης κια παρουσίασης των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015”
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ.
Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε
Και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη τρία εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (3.044.250,00€) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 07, Ειδικό Φορέα 130. – και Κ.Α.Ε. 5261- πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με α/α 5823 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη:
……………………… (0€)
 ΑΘΗΝΑ 18/01/2015
Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
Ράδιο 101.5
Διαφήμιση
Αγγελία
ΤΣΙΟΓΚΑΣ

Follow Us

ΦΥΛΑΞΗ
 
Αγγελία για εργασία
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5