Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

ΕΜΒΟΛΙΟ
Μουσική Συναυλία

email επικοινωνίας

Τζιόβας Ανδρέας
Εμβόλιο
POTIKA MYRTO
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
Ζιώγας
tsiarsiotis
Ράδιο 101.5
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Ποιες νέες υπηρεσίες θα προσφέρει το κράτος ψηφιακά

Σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με την Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας, τις δημόσιες υπηρεσίες την ενίσχυση των Τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων προβλέπει το σχέδιο δράσης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021.

Υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, την καθημερινότητα του πολίτη τις σχέσεις του με το δημόσιο και την εφορία, την εξ[ αποστάσεως εξυπηρέτηση αλλά και την επόμενη ημέρα σε ένα ψηφιακό κράτος με εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και πολιτών αλλάζουν με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κράτους, που θα είναι λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 6 στόχους:

 • Ενίσχυση Ψηφιακής Στρατηγικής
 • Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
 • Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων
 • Ενίσχυση Τηλεπικοινωνιών
 • Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας
 • Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

Κάθε στόχος περιλαμβάνει μια σειρά έργων, τα οποία -σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν το 2021.

Στον πρώτο στόχο, που αφορά την Ενίσχυση της Ψηφιακής Στρατηγικής, εντάσσεται η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και η λειτουργία τριών ψηφιακών πλατφορμών για τη στήριξή της μέχρι τα τέλη του 2021. Επιπλέον εντάσσονται δράσεις όπως η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, η επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και η δημιουργία Παρατηρητηρίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Επέκταση του G-Cloud

Κάτω από τον στόχο «Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων / Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας» το υπουργείο εντάσσει επίσης σειρά έργων που θα τρέξουν το 2021. Μεταξύ άλλων, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του 2021, η αναβάθμιση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων (ή στη δημιουργία νέων) σε διάφορους τομείς (π.χ. κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, δημοσιονομικό, τελωνειακό, ναυτιλίας).

Επίσης προωθείται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με τη μετεγκατάσταση του Συστήματος στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Αλλά και η αναβάθμισή του με τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικών καταλόγων (eCatalogues) για τις προμήθειες του Δημοσίου.

Με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας, στόχος είναι να διατεθούν έως τα τέλη του 2021 σε όλο και σε περισσότερους φορείς web services μέσω του ΚΕΔ. Επίσης, δρομολογείται η επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ, ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου. Με ορίζοντα τα τέλη του 2021 προγραμματίζεται η έναρξη της δημιουργίας Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφή για το G-cloud (Disaster Recovery Site) μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
Online δηλώσεις

Μεγάλος όγκος των έργων, που έχει προγραμματίσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021, συνδέονται με ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των ΚΕΠ, ένα έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με την Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες.

Τα ΚΕΠ θα αλλάξουν πλήρως και υπάλληλοι θα γίνουν ψηφιακοί εκπαιδευτές για τους πολίτες ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του gov.gr.

Ανάμεσα στις ψηφιακές υπηρεσίες, που θα γίνουν διαθέσιμες εντός του 2021, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, είναι:

 • αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • online δήλωση ανεργίας,
 • η απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης απώλειας σε όλους τους φορείς του δημοσίου που έχουν σχετική αρμοδιότητα (Νοσοκομεία, Ληξιαρχεία, Ασφαλιστικό φορέα, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΑΑΔΕ).
 • δημιουργία εφαρμογής για την έκδοσης νέας άδειας οδήγησης, η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος μεταβίβασης οχήματος.
 • Tο «Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο»,
 • ο εμπλουτισμός της ψηφιακής δήλωσης γέννησης,
 • η πλήρης αποϋλοποίηση των ενσήμων,
 • η ηλεκτρονική αίτηση ποινικού μητρώου,
 • τα ψηφιακά Αποσπάσματα Απολυτηρίων Λυκείου.
 • Αναβάθμιση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Ψηφιακές υπογραφές

Στο μεταξύ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της Δημόσιας Διοίκησης, δρομολογείται, εντός του 2021, η διανομή 150.000 ψηφιακών υπογραφών/πιστοποιητικών. Επίσης, δρομολογείται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, αλλά και Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης.

Εξάλλου, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 θα δημοπρατηθεί το έργο της ψηφιοποίησης αρχείων υποθηκοφυλακείων, που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δίκτυα νέας γενιάς

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εντός του 2021, το υπουργείο δρομολογεί έργα που συνδέονται με την αναβάθμιση της πρόσβασης σε Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA) για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Στις δράσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υποδομών Υπερ-υψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband – UFBB) σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα εμπορικά πλάνα των παρόχων. Επίσης, περιλαμβάνεται η χορήγηση κουπονιού (voucher) για σύνδεση σε δίκτυα Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας σε τελικούς χρήστες (Superfast Broadband – SFBB).

Για την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας προωθείται, εξάλλου, η ανάπτυξη σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών προκειμένου να συνδεθούν τα νησιά της Ελλάδας, που δεν διαθέτουν ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη του δικτύου ασύρματης πρόσβασης. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές (περίπου 3.200) πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας

Κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

Μεταβιβάσεις Οχημάτων

Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος μεταβίβασης οχήματος προς την αρμόδια αρχή (περιφέρειες) και σχετικής αποδοχής, έκδοσης προσωρινής άδειας και μεταβίβασης του αιτήματος στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης του Υπ. Μεταφορών.

MyPhoto.gov.gr

Δημιουργία εφαρμογής για επαγγελματίες φωτογράφους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των φωτογραφιων που χρειάζονται σε κυβερνητικά έγγραφα (διπλώματα οδήγησης, διαβατήρια κλπ) στο G-Cloud. Δυνατότητα από τους πολίτες να κατεβάσουν τα ψηφιακά αρχεία ή/και να δώσουν το δικαίωμα στις σχετικές κυβερνητικές εφαρμογές να τα “καταναλώσουν”.

Ατομική Επιχείρηση

Το έργο αποσκοπεί στη μείωση σημαντικών βημάτων που απαιτούν πολλαπλή φυσική παρουσία του πολίτη σε φορείς (προεγγραφή σε Επιμελητήριο και ΕΦΚΑ και μετέπειτα εγγραφή στους δύο αυτούς φορείς), στη μείωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών που υποβάλλονται, πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ.) και στην κατάργηση υποδιαδικασιών που υποκρύπτουν επιπλέον διοικητικό βάρος.

Ηλεκτρονικός Φάκελος μεταβίβασης Ακινήτων

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων περνάνε στην ψηφιακή εποχή. Με έναν ηλεκτρονικό φάκελο, μερικά «κλικ» στον υπολογιστή από τον συμβολαιογράφο, χωρίς καμία επίσκεψη στην Εφορία ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν τα ακίνητά τους. Ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου στον οποίο θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). Η δήλωση θα υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, αφού γίνεται πρώτα αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές, πωλητές).

Η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των στοιχείων που θα έχουν δηλωθεί θα γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Σχετικά άρθρα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
Ανάληψη-Θεσσαλονίκη
Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
Κ.Παλαιολόγου 58
Αριστείδου 27
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ