ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Πλασματικά έτη στο Δημόσιο – 10 «κόλπα» για αναγνώριση

Τα πλασματικά έτη πλέον αφορούν από το 2011 και μετά, ώστε κάποιος να συμπληρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, αλλά αυτοί οι χρόνοι είναι περιορισμένοι (στρατός -μετά το 58ο έτος- για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκπαιδευτική άδεια).

Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα η αναγνώριση αφορά δύο επίπεδα: α) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (35ετία στον ιδιωτικό τομέα ή 25ετία σε ΔΕΚΟ, ειδικά Ταμεία και Δημόσιο ή 18,4 έτη για μητέρες με ανήλικο στο ΙΚΑ) και β) τα έτη που ενδεχομένως θα αναγνωριστούν προκειμένου να συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση.

Γιατί το 2011 ή το 2012 ο ασφαλισμένος θεμελιώνει την ηλικία με συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων (ετών ασφάλισης). Τα οποία ένσημα δεν αρκούν και για τη συνταξιοδότηση. Θα απαιτηθούν περισσότερα όταν βγει στη σύνταξη. Χρόνο ασφάλισης τον οποίο, εάν δεν συμπληρώσει με πραγματικά ένσημα λόγω ανεργίας κ.ά., μπορεί να καλύψει με πλασματικά. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναγνωρίσει κανείς τώρα πλασματικά έτη. Αρκεί να το κάνει με την αίτηση συνταξιοδότησης. Ούτε αναγνωρίζει κανείς τώρα τα πρώτα ένσημα για τη θεμελίωση και μετά τα επόμενα για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Τα πλασματικά ξεκίνησαν από 4 έτη (1.200 ένσημα) για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2011, ανέρχονται σε 5 (1.500) το 2012, 6 (1.800) το 2013 και από 1ης.1.2014 τα πλασματικά ανέρχονται στα 7 (2.100).

Ένας δημόσιος υπάλληλος με 2 παιδιά αναγνωρίζει 3 έτη και το 2011 και, συνολικά, 7 πλασματικά έτη, 8 το 2012 και 9 το 2013. Για το νέο έτος τα πλασματικά ενός δημοσίου υπαλλήλου μπορούν να φτάσουν μέχρι το 10. Με τα πλασματικά από τα παιδιά ένας ασφαλισμένος του Δημοσίου κάνει διπλό «παιχνίδι». Αφ’ ενός προκειμένου να βγει με πρόωρη σύνταξη (μητέρα με 25 έτη το 2010 στο 50ό, μητέρα και πατέρας με 25ετία το 2011 στο 52ο και με 25ετία το 2012 και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι στο 55ο), και αφ’ ετέρου να θεμελιώσει τα αναγκαία έτη (25ετία). Κάτι που δεν επιτρέπεται στον ιδιωτικό τομέα.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης είναι οι ακόλουθοι:.

1 Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ως χρόνος φοίτησης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο, ο χρόνος όμως αναγνώρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (λ.χ. ΤΕΙ και ΑΕΙ), δικαιούται να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του σε μία μόνο σχολή την οποία ο ίδιος επιλέγει, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει μέρος του χρόνου σπουδών του από την κάθε σχολή από την οποία αποφοίτησε.

Παράδειγμα1: Ασφαλισμένος, ο οποίος αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία, όταν ο χρόνος σπουδών σε αυτήν για την απόκτηση πτυχίου ήταν διετής, δικαιούται να αναγνωρίσει μόνο τα δύο χρόνια, ανεξάρτητα εάν αργότερα προέβη σε εξομοίωση πτυχίου, λόγω του ότι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες εντάχθηκαν ως τμήματα στα ΑΕΙ και ο χρόνος φοίτησης μετατράπηκε σε 4 έτη.

Αν κατά το χρόνο φοίτησης ο ασφαλισμένος εργαζόταν, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικά έτη.

Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος εγγράφηκε στη Νομική Σχολή τον Οκτώβριο του 1995 και η αναγραφόμενη ημερομηνία επί του πτυχίου είναι η 30ή Μαρτίου του 2000. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε περιστασιακά και ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ για 300 μέρες. Ο χρόνος σπουδών που δύναται να αναγνωρίσει προκύπτει από την αφαίρεση των ημερών πραγματικής ασφάλισης (300 ημέρες) από το σύνολο του χρόνου που μεσολαβεί από την εγγραφή του στη Νομική έως και την αναγραφόμενη στο πτυχίο ημερομηνία αποφοίτησης (αναγόμενο σε ημέρες ασφάλισης ή σε μήνες, ανάλογα με το φορέα ασφάλισης, στον οποίο αιτείται η αναγνώριση).

Επίσης οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε μεταλυκειακό τίτλο και αντίστοιχη φοίτηση μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

2 Αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση. Κενό ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε κενό ασφάλισης του οποίου ζητείται η αναγνώριση δεν είναι λιγότερο από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται τα κενά α) κατά τη διάρκεια της ασφάλισης στον ίδιο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, β) μεταξύ της ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, γ) μεταξύ της ασφάλισης σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και του ΝΑΤ, δ) μεταξύ ασφάλισης σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και Δημοσίου, ε) μεταξύ της ασφάλισης σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και αντίστοιχου φορέα της αλλοδαπής.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωριστεί σε οποιοδήποτε Ταμείο (διαδοχική ασφάλιση) αλλά όχι στον ιδιωτικό τομέα (εάν εκεί δεν θεμελίωνε δικαίωμα σύνταξης) αν -ακολούθως- ασφαλίστηκε στο Δημόσιο…

3 Η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας κοστίζει περισσότερο (στο 20% του καταβαλλομένου μισθού για κύρια σύνταξη μείον 30% και μείον 15% για εφάπαξ καταβολή) αλλά προσφέρει (σ.σ. όπως προείπαμε) ορισμένα προνόμια. Επομένως, σε περίπτωση που ζητείται αναγνώριση 4 ετών, εκ των οποίων 2 αφορούν στρατιωτική θητεία και 2 έτη σπουδών, ο συνολικός χρόνος αναγνώρισης για τους 48 μήνες ανέρχεται σε 1.320 ημέρες (720 ημέρες από στρατιωτική θητεία και 600 ημέρες από σπουδές).

4 Η αίτηση αναγνώρισης χρόνου απεργίας υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όπου υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της απεργίας και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η διάρκειά της.

5 Ως χρόνος μαθητείας αναγνωρίζεται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage). Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ως μαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων. Επιπλέον, ως μαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Ομάδα Μηχανικής Ανασυγκρότησης). Συγκεκριμένα, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως μαθητεία θεωρούνται οι πρώτοι 6 μήνες και το ήμισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο μισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

6 Η αναγνώριση χρόνου παιδιών θεσπίζεται συγχρόνως και για τους δύο γονείς ασφαλισμένους σε φορείς κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών. Η αναγνώριση -σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο- ασκείται σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

7 Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 ημέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες). Η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου αυτού δίνεται ανεξάρτητα από το χρόνο που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε λόγω ασθένειας ή λόγω τακτικής ανεργίας και συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

8 Αναγνώριση χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (17 εβδομάδες σήμερα). Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

9 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 έτη) αναγνωρίζεται στο φορέα που ήταν ο ασφαλισμένος κατά την άσκηση του δικαιώματος.

10 Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Στο Δημόσιο πλασματικά έτη μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος (σ.σ. αφορά και τους δύο συζύγους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους) από:

* Τα παιδιά (αφορά και τους δύο γονείς).

* Τις σπουδές και για την απόκτηση ενός πτυχίου.

Ειδικά για τις νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές να αναγνωρίσουν τα έτη του πτυχίου εφ’ όσον το πτυχίο αυτό χρησίμευσε για την πρόσληψη/το διορισμό τους.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα μπορούν να τύχουν διπλού ευεργετήματος, αναγνωρίζοντας ως συντάξιμο τον ίδιο χρόνο με το χρόνο πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις οικείες σχολές. Αν πάλι επιλέξουν ν’ αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις οικείες σχολές δεν θα έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση ως συντάξιμου του συμπίπτοντος με το χρόνο αυτό χρόνου σπουδών.

Στο Δημόσιο για την αναγνώριση των τέκνων απαιτείται 15ετής πραγματική δημόσια υπηρεσία και για τα λοιπά πλασματικά 12ετής συνολική απασχόληση.

* Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και μέχρι 2 έτη.

* Ο χρόνος ανατροφής του τέκνου (έως να γίνει 6 ετών). Αφορά και τους δύο συζύγους και δεν πρέπει να συγχέεται με τον πλασματικό χρόνο των τέκνων.

1 Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σπουδές

2 Αναγνώριση κενών διαστημάτων μετά την πρώτη φορά ασφάλισης

3 Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με προνόμια

4 Αναγνώριση χρόνου απεργίας με βεβαίωση εργοδότη

5 Αναγνώριση χρόνου μαθητείας σε προγράμματα stage

6 Αναγνώριση χρόνου παιδιών και για τους δύο γονείς

7 Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας

8 Αναγνώριση χρόνου απουσίας λόγω κύησης και λοχείας

9 Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη

10 Αναγνώριση χρόνου από την απόκτηση πτυχίου μέχρι την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

 

 

Σχετικά άρθρα

Καφέ Crystal
Μακεδονομάχων 2
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
SPONSORS
Εμμανουήλ Παππά
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Αναζητείται εποχικό προσωπικό
Ενοικιάζεται- Αριστείδου 27
Καπετάν Λουκά 1
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com