Ράδιο Γρεβενά – 101.5

Grevenamedia @facebook

Κινηματογράφος Γρεβενών
PAPAGEORGIOU

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Jumbo
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΚΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

Ποιοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέχρι τον Φλεβάρη του 2017

Κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας η σχετική τροπολογία, με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμα έτος, από 1/3/2016 μέχρι την 28/2/2017, η ευνοϊκή ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν πενήντα ημέρες ασφάλισης.

Η τροπολογία, που είχε προαναγγελθεί πριν από ένα 24ωρο, με εγκύκλιο που είχε αποστείλει το υπουργείο Εργασίας, προς τα ενδιαφερόμενα Ασφαλιστικά Ταμεία, ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις διατάξεις της τροπολογίας, τονίζεται ότι προβλέπεται, επίσης, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και για περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, δικηγόροι), ανασφάλιστους υπερήλικες, μακροχρόνια ανέργους, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, από την Εταιρία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος, από τη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι καλύπτονται
Ειδικότερα στην τροπολογία τονίζεται ότι την παράταση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 1/3/2016 μέχρι την 28/2/2017 δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:

• Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν 50 ημέρες ασφάλισης.

• Ασφαλισμένοι που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ, ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

• Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28/2/2015 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

• Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι την 29/2/2016 για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη τους η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

• Σε όσους ανασφάλιστους υπερήλικες έγινε διακοπή της σύνταξης με τις διατάξεις της υποπ. A3 περ. Γ άρθρου πρώτου του ν.4254/201. Επειδή μέχρι τις 29/2/2016, που ίσχυε η προηγούμενη παράταση, δεν έχει επανεξεταστεί το δικαίωμά τους για επαναχορήγηση της σύνταξης και προκειμένου οι υπερήλικες και τα προστατευόμενα μέλη τους να μην μένουν ανασφάλιστοι για παροχές ασθένειας, παρατείνεται η ισχύς της παραπάνω διάταξης έτσι ώστε οι ανωτέρω υπερήλικες να καλύπτονται από τον ΟΓΑ για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως 28/2/2017.

• Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας 30 – 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για 2 έτη από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια. Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι 120 ημέρες ή τέσσερις μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

• Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας από 29 έως 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας. • Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας, αυξάνεται ανά 100 ημέρες κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και μέχρι το 54° έτος της ηλικίας.

• Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και η παράταση στην ασφαλιστική τους κάλυψη δόθηκε προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους.

• Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους που καλύφθηκαν από το ΙΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης για το διάστημα από 1/3/2009 έως 28/2/2013, ενώ για το διάστημα από 1/3/2013 έως 29/2/2015 εφόσον συμπλήρωναν 50 ημέρες ασφάλισης. Για το διάστημα από 1/3/2015 έως 29/2/2016 οι ανωτέρω καλύφθηκαν για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

• Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, που είχαν μείνει ουσιαστικά ανασφάλιστοι το 2015. Επειδή δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση τους στο έτος 2015 και δεν συμπληρώνουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας (50 ημέρες ασφάλισης) προτείνεται διάταξη νόμου ώστε να καλυφθούν για υγειονομική περίθαλψη τα εν λόγω πρόσωπα και τα μέλη οικογενείας τους χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Του Βασίλη Αγγελόπουλου

dikaiologitika.gr

 

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
POTIKA MYRTO
Αγγελία
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Ράδιο 101.5
ΤΣΙΟΓΚΑΣ

Follow Us

ΦΥΛΑΞΗ
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5