Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση Προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC), Μπακού, ανακοινώνουν την προκήρυξη  του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΔΚ ΠΜΣ)  MOGMAT (με ΦΕΚ  995 τ. Β’/ 4  Μαρτίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022) με νέο τίτλο Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT).

Το ΠΜΣ, που θα πραγματοποιηθεί για 7η ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζεται από την επιχορήγηση της Τράπεζας Kapital Bank, Baku, Azerbaijan

Στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου, M.Sc. MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών / Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών / Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Yλικών), των Σχολών / Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με νέο τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT). Το δίπλωμα είναι  κοινός τίτλος σπουδών του εν λόγω ΔΔΔΚ ΠΜΣ και απονέμεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν .

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε σαράντα (40) φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η χρονική διάρκεια του ΔΔΔΚ ΠΜΣ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ – MOGMAT, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://mogmat.uowm.gr.

Οι παραδόσεις και εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, το Σάββατο ή και την Κυριακή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και σε εργαζόμενους/ες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ  συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος. Το 1/3 (ένα τρίτο) των διδάκτρων για  τους 25 φοιτητές κατά σειρά κατάταξης επιλογής βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης θα επιχορηγηθεί από την Τράπεζα Kapital Bank” OJSC.  Η τραπεζική κατάθεση της πρώτης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Α’ εξάμηνο  σπουδών. Ομοίως και η κατάθεση της δεύτερης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Β’ και   εξάμηνο.  Η επόμενη δόσης του υπολοίπου των διδάκτρων, ύψους 1.000 ευρώ, για  το Γ’  εξάμηνο θα καταβληθεί  από την Τράπεζα «Kapital Bank» ως δωρεά προς τους 25 φοιτητές και τις φοιτήτριες, απαλλάσσοντάς τους πλήρως από το αντίστοιχο κόστος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής τους και λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT στο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως στις  19-09-2022 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» (ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, (Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Γιαννάκη, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ,   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, 50100, Κοζάνη, Τηλ.:  2461068064.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier    έως στις  19-09-2022:

Α.  Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» (ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   Περιοχή Κοίλα, 50100 Κοζάνη (Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Γιαννάκη, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Τηλ.:  2461068064)

Β. στη Γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» (Δ.Δ.Κ. ΠΜΣ-MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά ΤΚ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.  Διοικητική υπεύθυνη γραμματείας κυρία Κωνσταντίνα Δαρβίδου τηλ. 2467440004 (κινητό 6997111771).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://uowm.gr και του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT https://mogmat.uowm.gr.

Επικοινωνήστε με τη Διοικητική υπεύθυνη  του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT, κυρία Κωνσταντίνα Δαρβίδου, στα τηλέφωνα: 2467440004 & 6997111771, τις ώρες 9:00 έως 13:00.        email: mogmat@uowm.gr

Μεταφορτώστε την πλήρη προκήρυξη από εδώ 

                  Κοζάνη, 22 Αυγούστου 2022

Ο Διευθυντής του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT

Ευάγγελος Σίσκος , Καθηγητής

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com