ΔΕΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Σκανδαλώδης παρερμηνεία νόμου από ΥΠΕΣ για τοποθέτηση προϊσταμένων ΚΕΠ

Για συνεχιζόμενη σκανδαλώδη παρερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 από Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διαστρεβλώνεται η ορθή ερμηνεία της διάταξης του άρθρου αυτού αναφορικά με την ίση δυνατότητα τοποθέτησης προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. μεταξύ των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, καταγγέλλει με νέα ανακοίνωση της, η ΠΟΕ – ΟΤΑ. Σημειώνουμε ότι το θέμα το είχε αναδείξει και πάλι η ΠΟΕ  – ΟΤΑ τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της, σημειώνει:

Αγανάκτηση και σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι παρήλθαν ήδη επτά (7) και πλέον μήνες από την υποβολή της έγγραφης διαμαρτυρίας μας (αριθμ. πρωτ.: 357/27-10-2023) με την οποία καταγγείλαμε απόλυτα τεκμηριωμένα και αποδείξαμε με τη σχετική από 27 Οκτωβρίου 2023 Γνωμοδότηση της Νομικής μας Συμβούλου κας Μαρίας–Μαγδαληνής Τσίπρα την αυθαίρετη παρερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 στην οποία «περιέργως» προέβη η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών δια εγγράφου της (βλ. αριθμ. πρωτ.: 34185/24-7-2023) με το οποίο απαντούσε σε ερώτημα του Δήμου Πατρέων, χωρίς μέχρι σήμερα επί της καταγγελίας μας αυτής να έχουμε λάβει ουδεμία απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, σας θυμίζουμε ότι με το ανωτέρω έγγραφό μας καταγγείλαμε την «σκανδαλώδη» παρερμηνεία του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 στην οποία προέβη η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 34185/24-7-2023 έγγραφό της, δια του οποίου, απαντώντας στον Δήμο Πατρέων στο ερώτημα «ποιος κλάδος προηγείται στην τοποθέτηση προϊσταμένου στη Διεύθυνση Κ.Ε.Π.», παραβλέποντας, αγνοώντας και διαστρεβλώνοντας τα όσα ρητά ορίζει η εν λόγω διάταξη και η αιτιολογική έκθεση του Νόμου, κατ΄ επίκληση αποσπασματικής και πλήρους αβάσιμης διατύπωσης παλαιοτέρου εγγράφου της πρώην Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αλλοιώνει και διαστρεβλώνει το περιεχόμενο του άρθρου 260 του N.4555/2018 (βλ. υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-2019 έγγραφο), εξέφρασε την αυθαίρετη και παραπλανητική «άποψη» η οποία αναφέρεται στην δήθεν προτεραιότητα της εμπειρίας των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), «ερμηνεία» που συνιστά ευθεία ανατροπή του περιεχομένου και σκόπιμη αλλοίωση του νοήματος της διάταξης άρθρου 260 του N.4555/2018!!!!

Όπως είχαμε αναφέρει με το ανωτέρω καταγγελτικό έγγραφό μας, είναι προφανές πως η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το εν λόγω έγγραφό της αγνοώντας και διαστρεβλώνοντας τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 4555/2018 που ορίζουν την ίση δυνατότητα τοποθέτησης Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, επιχείρησε μη σύννομα να «προωθήσει» και να «παρουσιάσει» ως ισχύουσες τις διατάξεις του καταργηθέντος άρθρου 84 του Ν.4484/2017!!!! που πρότασσαν τους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων (Δ.Υ.Π.) έναντι των υπαλλήλων άλλων κλάδων στις κρίσεις Προϊσταμένων Κ.Ε.Π.

Επί τούτου δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάργηση του άρθρου 84 του Ν.4484/2017 (το οποίο δεν είχε εισαχθεί στη Βουλή δια του αρμοδίου τότε Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά εισήχθη διαμέσου Βουλευτικής τροπολογίας, εντελώς αιφνίδια χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση ή δημοσιοποίηση ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιλόγου δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος), και η αντικατάστασή του μεταγενέστερα με το άρθρο 260 του Ν.4555/2018 έγινε από την ίδια τότε κυβέρνηση η οποία αναγνώρισε την ανάγκη αποκατάστασης της σοβαρής αδικίας που εκείνο επέφερε στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. που δεν ανήκαν στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).

Η ορθή ερμηνεία του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 αποτυπώνεται με πλήρη σαφήνεια στην ίδια τη διάταξη του Νόμου και αναλύεται διεξοδικά στην αιτιολογική του έκθεση σύμφωνα με την οποία η διάταξη του άρθρου 260 του Ν4555/2018 κρίθηκε αναγκαία «…προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο και υπάλληλοι άλλων κλάδων με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο των εν λόγω φορέων έχουν ίσες δυνατότητες να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Κ.Ε.Π.» επί τη βάσει των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου. Επιπρόσθετα, η ορθή ερμηνεία του άρθρου αυτού καταδείχθηκε και νομικά διαμέσου της σχετικής Γνωμοδότησης της Νομικής μας Συμβούλου κας Μαγδαληνής Τσίπρα, την οποία σας είχαμε αποστείλει μαζί με το έγγραφο της καταγγελίας μας, και την οποία σας επισυνάπτουμε εκ νέου ως προς τη νομική απόδειξη του παραδεκτού της καταγγελίας/διαμαρτυρίας μας αυτής.

Επί των διατάξεων του άρθρου αυτού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Τ.Α. και Ν.Π. σε έγγραφό της με αριθμ. πρωτ. 14987/15-02-2024 προς τους Δήμους και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρικής αρμοδιότητάς της με θέμα «Νομοθετικό πλαίσιο και διευκρινίσεις σε θέματα Ο.Ε.Υ» στις εκεί αναφερόμενες οδηγίες για το προβάδισμα των κατηγοριών και για την ενσωμάτωση του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 στους Ο.Ε.Υ. των Δήμων (βλ. σελ. 7-9 του εγγράφου της) επικαλείται όσα ρητά προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο και ουδεμία αναφορά κάνει για πρόταξη του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) έναντι των άλλων κλάδων που έχουν εργαστεί πραγματικά και αποκλειστικά σε Κ.Ε.Π. τουλάχιστον πέντε έτη, αποτυπώνοντας το ορθό νόημα της διάταξης!!!!

Δεδομένου ότι μια Εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται στον σχετικό Νόμο!!! που καλείται να ερμηνεύσει, προκύπτει αδήριτα το κραυγαλέο ερώτημα: Από που ορμώμενοι και βάσει ποιου νομικού ερείσματος άντλησαν την «άποψή» τους αυτή οι συντάκτες των δύο (2) ανωτέρω εγγράφων, οι οποίοι, παρότι αρχικά στα έγγραφά τους περιγράφουν τη διάταξη του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 που δίνει ίσες δυνατότητες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις προϊσταμένων Κ.Ε.Π. των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, στη συνέχεια, χωρίς κάποια ειδική αιτιολόγηση που να προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη και για ανεξήγητους μέχρι στιγμής λόγους, τους οποίους, κατόπιν και της προηγούμενης σχετικής Διαμαρτυρίας-Καταγγελίας μας, θα έπρεπε να έχουν κληθεί να εξηγήσουν, αναφέρονται αυθαίρετα στην προτεραιότητα της εμπειρίας του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) αλλοιώνοντας και διαστρέφοντας πλήρως τη βούληση του νομοθέτη όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 260 του Ν.4555/2018;;;;

Σχετικά με τις περιπτώσεις της αλλοίωσης της βούλησης του νομοθέτη διαμέσου «εγκυκλίων», όπως συμβαίνει και στην παρούσα περίπτωση την οποία καταγγέλλουμε, ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ετήσια Έκθεση του 2011 διαπιστώνει ότι έχει προσκρούσει σε ποικίλες μεθόδους με τις οποίες η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηματικά τις επιλογές του νομοθέτη, με συνηθέστερο μέσο για τέτοιες πρακτικές να αποτελεί η «εγκύκλιος», η οποία, αν και αδιαμφισβήτητα δεν εισάγει δίκαιο, στην πράξη, ενόψει του αναλυτικού και εκλαϊκευτικού της χαρακτήρα, εκλαμβάνεται από τα κατώτερα διοικητικά κλιμάκια ως ο πράγματι ισχύων κανόνας!!!!

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένοντας σταθερά και ανυποχώρητα αντίθετη στις προνομιακές «φωτογραφικές ρυθμίσεις» εύνοιας κλάδων έναντι άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που τελικά και λίγους εξυπηρετούν και μάλιστα βραχυπρόθεσμα, αναλογιζόμενη την έλλειψη προσωπικού που μαστίζει και τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π., θεωρεί πάγια ότι η συσσωρευμένη εμπειρία τόσο των Δημοτικών Υπαλλήλων κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο όμως και των Δημοτικών Υπαλλήλων άλλων Διοικητικών κλάδων θα πρέπει από κοινού να οδηγεί σε ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη τόσο στις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όσο και σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων χωρίς ειδικές ή «φωτογραφικές» προϋποθέσεις, πριμοδοτήσεις, αποκλεισμούς ή διαχωρισμούς.

Για το λόγο αυτό είναι αντίθετη στη δημιουργία μιας μικρής και κλειστής ομάδας εργαζομένων ενός συγκεκριμένου κλάδου (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) με «ειδικά προνόμια», που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης όλων των επιπέδων (Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων) στα Κ.Ε.Π. μέχρι την συνταξιοδότησή τους (!!!), στερώντας έτσι το δικαίωμα στους υπαλλήλους άλλων κλάδων που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π., ακόμη και στους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όλων των κατηγοριών, να εξελιχθούν ισότιμα υπηρεσιακά εντός, αλλά και εκτός των Κ.Ε.Π.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητάει την πλήρη απλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και σε άλλες Οργανικές Μονάδες των οικείων Δήμων, που μέχρι σήμερα παρέχεται με βάση τη διαδικασία της παρ.3α του άρθρου 261 του Ν.4555/2018, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται άμεσα προκειμένου να σταδιοδρομούν και να αξιοποιούνται και σε άλλες Δημοτικές Υπηρεσίες, πλην των Κ.Ε.Π., χωρίς να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης κλάδου και να συμμετέχουν ισότιμα στη διοικητική ιεραρχία και άλλων Διευθύνσεων και Τμημάτων με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του κάθε Δήμου, δυνατότητα που ήδη παρέχεται δυνάμει του άρθρου 29 του Ν.4369/2016 στους εργαζόμενους (και του κλάδου Δ.Υ.Π.) που κατέχουν τίτλο σπουδών ο οποίος ταυτόχρονα υπάγεται και σε άλλο κλάδο, διαφορετικό από εκείνο που ανήκουν, και ο οποίος βάσει των οργανικών διατάξεων προβλέπεται για τις θέσεις ευθύνης και άλλων Οργανικών Μονάδων του οικείου φορέα.

Εν κατακλείδι, ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τασσόμαστε πάντοτε υπέρ της αξιοκρατίας, των ίσων ευκαιριών και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των εργαζομένων, και εκφράζουμε για μία ακόμη φορά την πλήρη και κάθετη αντίθεσή μας στην αναξιοκρατία και σε κάθε μορφή προνομιακής ή άνισης μεταχείρισης και «φωτογραφικών» διατάξεων που ευνοούν προνομιακά ή «πριμοδοτούν» αυθαίρετα υπαλλήλους του ενός κλάδου (Δ.Υ.Π.) αποκλείοντας από τις κρίσεις και τοποθετήσεις Προϊσταμένων εργαζομένους άλλων κλάδων που εργάζονται στις ίδιες υπηρεσίες (Κ.Ε.Π.) επί σειρά ετών με μοναδικό (και παντελώς έωλο) κριτήριο, τον διαφορετικό κλάδο στον οποίο αυτοί ανήκουν!!!!!

Επειδή, μετά από επτά (7) και πλέον μήνες από την υποβολή της καταγγελίας μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι η καταγγελία μας αυτή αποσιωπήθηκε εντελώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και από την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητούμε, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας της διοικητικής δράσης, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης, καθώς και των διατάξεων του Κ.Δ.Δ., να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ως όφειλε η πολιτική ηγεσία και η υπηρεσιακή διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον έλεγχο της καταγγελλόμενης παρερμηνείας του εν λόγω άρθρου 260 του Ν.4555/2018 από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών και για την αποκατάσταση της ορθής ερμηνείας αυτού.

Τέλος, επειδή, η παραπάνω καταγγελλόμενη παρερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 δύναται να επιφέρει ιδιαιτέρως σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις (άνιση μεταχείριση στις κρίσεις και τοποθετήσεις Προϊσταμένων, υποβιβασμούς Προϊσταμένων, «μεθοδευμένες» μετακινήσεις σε άλλες οργανικές μονάδες των Δήμων, κ.λπ.) σε υπαλλήλους που δεν ανήκουν στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (αλλά ανήκουν σε διοικητικούς και λοιπούς κλάδους) οι οποίοι εργάζονται σε Κ.Ε.Π. πραγματικά και αποκλειστικά τουλάχιστον για πέντε (5) συνεχή έτη (όπως έγινε ήδη στον Δήμο Πατρέων), θίγοντας και ζημιώνοντας τους υπαλλήλους αυτούς πολλαπλά (προσωπικά, υπηρεσιακά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά, κ.λπ.) και υπέρμετρα, οδηγώντας τους για την προστασία του έννομου συμφέροντός τους σε μακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διενέξεις,

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ για ύστατη φορά να προβείτε στην ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των δύο παραπάνω εγγράφων με αριθμ. πρωτ.: ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-2019 και 34185/24-7-2023 αντιστοίχως, και στην έκδοση ΝΕΑΣ ερμηνευτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ με την οποία θα γίνεται η ΟΡΘΗ και σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη ΕΡΜΗΝΕΙΑ του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 όπως αυτή διατυπώνεται στο ίδιο το άρθρο και αναλύεται πλήρως στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου περί της ίσης δυνατότητας να κρίνονται Προϊστάμενοι σε Κ.Ε.Π. τόσο οι υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο και οι υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, χωρίς αυθαίρετες παρερμηνείες και σκόπιμες διαστρεβλώσεις και παραθεωρήσεις!!!!

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε πλέον να προσφύγουμε στις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές και να προβούμε σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια (Διοικητική ή Νομική) θα οδηγήσει στην ορθή ερμηνεία του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 και στην απόδοση των όποιων ευθυνών στα Όργανα της Διοίκησης που συνέταξαν τις παραπλανητικές αυτές εγκυκλίους οι οποίες έρχονται σε αντίθεση και αλλοιώνουν όσα ορίζει η ανωτέρω διάταξη και παραποιούν τη βούληση του Νομοθέτη, καθώς και σε όσους παράγοντες αποσιώπησαν την πρώτη καταγγελία μας, με μοναδική μέριμνά μας την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του έννομου συμφέροντος όλων αδιακρίτως των Δημοτικών Υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π.

Για το ζήτημα αυτό και για άλλα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Π., με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, με την Υγεία και Ασφάλεια, με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, με τον υπό διαμόρφωση νέο Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, με την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου, με την επικείμενη αξιολόγηση των υπαλλήλων και των παρεχόμενων υπηρεσιών Κ.Ε.Π. μέσω tablets από τους πολίτες, και για άλλα ζητήματα (βλ. π.χ. Έργο «Εκσυγχρονισμός Κ.Ε.Π.», διαδικασίες ΑΜΚΑ, ΚΕΠΑ, κ.α.), ζητούμε άμεση συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
Πωλείται Κυρίμης 19
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (δίχωρη)
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ