Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

Alpha Bank
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΟ

email επικοινωνίας

Τζιόβας Ανδρέας
POTIKA MYRTO
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
tsiarsiotis
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας

Κατηγορίες

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Οδηγία του Υπ. Εσωτερικών. Οι ημερομηνίες για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Από τις δυο Ιουλίου το Υπ. Εσωτερικών ενημέρωσε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. για τις αξιολογήσεις διευθυντών και προϊσταμένων.

Στο Δήμο Γρεβενών δεν έγινε γνωστό εάν και πότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες αξιολόγησης

Η οδηγία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 – Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.

Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4807/2021 (A’ 96/11.06.2021) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» και ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), και ορίζεται ότι «α) Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κάθε έτος. Το χρονικό διάστημα διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βάσει της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ. 13226/28.6.2021 (ΦΕΚ 2871 Β’/01.07.2021) Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε ότι για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 οι σχετικές με την αξιολόγηση ενέργειες διενεργούνται από 1/ 7 /2021 έως 31 / 12 /2021.

1. Καθορισμός των επιμέρους χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης προσωπικού

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα της αξιολογικής περιόδου του έτους 2020 – εντός των οποίων καλούνται να προβούν στις απαιτούμενες εκ μέρους τους ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης, αντίστοιχα, οι Διευθύνσεις Διοικητικού, οι Αξιολογούμενοι και οι Αξιολογητές – ορίζονται ως εξής:

 • Από 1/7/2021 έως 30/7/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
 • Από 2/8/2021 έως 17/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
 • Από 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
  • από 20/9/2021 έως 29/10/2021 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη και συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  • από 1/11/2021 έως 7/11/2021 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις- Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  • Από 8/11/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά.
 • Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

2. Ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού για τον Ορισμό των Συμμετεχόντων της αξιολόγησης προσωπικού

Κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να οριστικοποιήσουν ή/και να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης τα απαραίτητα στοιχεία αξιολογούμενων και αξιολογητών για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2020. Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο «Ορισμού Συμμετεχόντων» οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να διενεργήσουν έλεγχο των προσυμπληρωμένων εγγραφών των αξιολογούμενων υπαλλήλων προκειμένου να τις τροποποιήσουν, οριστικοποιήσουν ή διαγράψουν καθώς και να καταχωρίσουν τυχόν νέες αξιολογήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σε αυτό το στάδιο, πρόσβαση και δυνατότητα εισαγωγών, τροποποιήσεων και διαγραφών έχουν οι χρήστες με τους ρόλους «Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προσωπικού/Διοικητικού», «Διαχειριστή Προσωπικού» και «Διαχειριστή Αξιολόγησης Προσωπικού».

Για την πρόσβαση στην οθόνη ορισμού συμμετεχόντων οι έχοντες τον απαιτούμενο ρόλο πρόσβασης, κάνοντας είσοδο στην εφαρμογή αξιολόγησης, επιλέγουν την ενότητα «Διαχείριση Αξιολόγησης» και στη συνέχεια τη μικροεφαρμογή «Ορισμοί Συμμετεχόντων». Στην οθόνη «Διαχείριση Ορισμού Αξιολογήσεων» επιλέγουν στο πεδίο «Κύκλος Αξιολόγησης» την Αξιολογική Περίοδο του έτους 2020 και στο πεδίο

«Κατάσταση Εγγραφής» την ένδειξη «Προς Έλεγχο», ώστε να εμφανιστούν όλες οι προσυμπληρωμένες εγγραφές.

Διευκρινίζεται ότι, για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και την επιτάχυνση των διαδικασιών, στην οθόνη διαχείρισης εμφανίζονται προς έλεγχο και επεξεργασία προσυμπληρωμένες οι εγγραφές των αξιολογούμενων υπαλλήλων που αφορούσαν στο πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα για το οποίο αξιολογήθηκαν εντός της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019.

Ο έλεγχος και η επεξεργασία των εγγραφών μπορεί να διενεργηθεί απευθείας μέσω της οθόνης «Διαχείριση Ορισμού Αξιολογήσεων». Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής/ενημέρωσης Ορισμών Αξιολόγησης με χρήση υπολογιστικού φύλλου (αρχείο excel), το οποίο μπορούν να κατεβάσουν οι χρήστες από την εφαρμογή επιλέγοντας το πεδίο «Εξαγωγή σε excel».

Έλεγχος και Οριστικοποίηση Ορισμών Αξιολόγησης

Λαμβάνοντας υπόψη πιθανές αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση αξιολογούμενων και αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο 2020, λόγω νέων διορισμών/προσλήψεων, κινητικότητας (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), χρήσης μακροχρόνιων αδειών απουσίας από τα καθήκοντα, υπηρεσιακής εξέλιξης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης κ.λπ. προκειμένου να γίνει η ορθή ενημέρωση των στοιχείων, είναι απαραίτητο οι έχοντες τον απαιτούμενο ρόλο πρόσβασης στην εφαρμογή να προβούν στις εξής ενέργειες:

 1. Να διενεργήσουν προσεκτικό έλεγχο όλων των εμφανιζόμενων εγγραφών επιλέγοντας «Επεξεργασία».

Στην οθόνη «Επεξεργασία Αξιολόγησης» πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα όλων των προσυμπληρωμένων πεδίων, να γίνει η καταχώρηση των αναγκαίων τροποποιήσεων (Τρόπος Υποβολής, Φορέας, Οργανική Μονάδα, Χρονικό Διάστημα, Τύπος Αξιολόγησης, Αρμόδια ΕΕΑ, Στοιχεία Αξιολογούμενου και Αξιολογητών) και να επιλεγεί η τιμή για τα υποχρεωτικά πεδία «Κατάσταση» και «Αξιολογείται από τον Αξιολογούμενο». Διευκρινίζεται ότι για όλες τις προσυμπληρωμένες εγγραφές το πεδίο «Τρόπος Υποβολής» έχει λάβει την ένδειξη «ηλεκτρονικά», η οποία ωστόσο δύναται να αλλάξει σε «Χειρόγραφα» εφόσον απαιτείται.

Μετά την «Ενημέρωση/Οριστικοποίηση» μιας εγγραφής αυτή λαμβάνει την ένδειξη «Οριστικοποιημένη» στην οθόνη «Διαχείριση Ορισμού Αξιολογήσεων» ενώ υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής της μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σταδίου αλλά και η δυνατότητα τροποποίησης με τη μορφή διόρθωσης στα επόμενα στάδια της αξιολόγησης (βλ. Εγχειρίδιο – Οδηγός Ενεργειών Διαδικασίας Διορθώσεων).

 1. Να προβούν, εφόσον απαιτείται, σε προσθήκες νέων εγγραφών επιλέγοντας

«Νέα Αξιολόγηση» στην οθόνη «Διαχείριση Αξιολογήσεων».


Υπενθυμίζεται
ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης, υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα καταχώρησης περισσότερων του ενός ορισμών αξιολόγησης για κάθε αξιολογούμενο, υπό την προϋπόθεση ότι οι

 ημερομηνίες δεν επικαλύπτονται. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης δύο ή και περισσότερων εκθέσεων αξιολόγησης – ηλεκτρονικών ή/και χειρόγραφων – υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αφορούν σε δύο ή και περισσότερα διακριτά χρονικά διαστήματα, για καθένα από τα οποία προκύπτει υποχρέωση αξιολόγησης εντός της ίδιας αξιολογικής περιόδου.

Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση ορισμών για ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης είναι δυνατή μόνο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη το τρέχον

 στάδιο  «Ορισμού  Συμμετεχόντων»,   ενώ  η  καταχώρηση  ορισμών

χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης θα είναι δυνατή έως και τη λήξη

 του σταδίου Ελέγχου Εγκυρότητας.

Σχετικά άρθρα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ευχαριστήριο
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Έξι γίδες και 1 τράγος
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Καπετάν Λουκά 1
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- 13ης Οκτωβρίου 84
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ