Κινηματογράφος-CINE GREVENA
GIANAKOPOULOS

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
Alpha Bank

Grevenamedia @facebook

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΟ
Εμβόλιο

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Κοζάνη- Γραφείο
Ζιώγας

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση   την Τρίτη 30/08/2022

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση   την Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του
Ενοριακού Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγής, για την υπογραφή της και
ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης για το έργο : «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ», Προϋπολογισμού: 64.300,00€ (με Φ.Π.Α.)
(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του
προσωρινού αναδόχου του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Κοινότητας
Αγίας Κυριακής» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

4. Έγκριση 4ης Τροποποίησης (Τροπ. 4) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

5. Έγκριση των Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ
(Οικονομικές Προσφορές) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών –
αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και
μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

6. Έγκριση άσκησης μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την χρονική επέκταση
των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών του
σχολικού έτους 2021-2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και
Απασχόλησης)

7. Έγκριση του Πρακτικού Νο 9 αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον
υπ’ αριθ. 168654 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 120674/28-7-2022 με
ΑΔΑΜ: 21PROC011021365 1 ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος
2022-23, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 και έγκριση προς
διαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών)

8. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα
πλαίσια του σχολικού έτους 2022-23 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας,
Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)

9. Έγκριση Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υγρών
καυσίμων κίνησης & λιπαντικών των αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε.
Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2022 έως και Οκτώβριο 2023 και πετρελαίου
θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2
Φλώρινας για το έτος 2023, και των όρων της Διακήρυξης (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

10. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε
Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας –
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

11. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής:
Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

12. Έγκριση γνωμοδότησης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας –
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

13. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού
Συλλόγου Μικροκάστρου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πολιτιστικής
εκδήλωσης, στις 10 Σεπτεμβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

14. Έγκριση δαπάνης για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚΑ Α.ΜΕΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών)

15. Έγκριση δαπάνης για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ,ΕΤΟΥΣ 2020,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.
(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

16. Έγκριση δαπάνης από πράξη επιβολής προστίμου της περιόδου από 1-5-2022 έως 31-
5-2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

17. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

18. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση των Εθνικών Αγώνων Κυνηγετικών
Σκύλων Ιχνηλατών με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

19. Έγκριση δαπανών από ληξιπρόθεσμες οφειλές (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

20. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών)

21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών)

22. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών)

23. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
Χατζηζήση Λάμπρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας –
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΕΗ banner
Τζιόβας Ανδρέας
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γκαρσονιέρα Αριστείδου 27
Γκαρσονιέρα Καραϊσκάκη 7 (πολιτιστικό κέντρο)
Διαμέρισμα παλιά κτελ
Ενοικιάζεται Ίωνος Δραγούμη 2
Κατάστημα πρώην ADMIRAL
Καφέ Crystal
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης
ΤΑΞΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com