Τα εμπόδια

Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία έχει ως αντικείμενο να εντοπίσει τα σημεία δυσλειτουργίας του Μηχανισμού, ενώ έχει ζητηθεί, σύμφωνα με άλλες πηγές, από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τις τράπεζες, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα Επιμελητήρια να καταθέσουν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου τις προτάσεις τους, προκειμένου το υπουργείο στη συνάντηση με τους Θεσμούς στα μέσα Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τις προτάσεις του ώστε να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν για να τρέξει η όλη διαδικασία.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, η απροθυμία, άρνηση κατά πολλούς, των τραπεζικών κυρίως στελεχών να συναινέσουν και να υπογράψουν αναδιαρθρώσεις που προβλέπουν «κούρεμα» κεφαλαίου, επικαλούμενα ενδεχόμενες διώξεις που μπορούν να τους ασκηθούν.

Παράλληλα ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση -που θα πατάει πάνω σε πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)- και θα προσφέρει «ασυλία» από ποινικές ευθύνες στα τραπεζικά στελέχη, προκειμένου να μπορούν, χωρίς τον φόβο του εισαγγελέα, να βάζουν την υπογραφή τους και να προχωρούν στις αναδιαρθρώσεις μεγάλων επιχειρηματικών δανείων.

Η σχετική πρόταση, που αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΕΤ, θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του μήνα και, αφού λάβει το πράσινο φως από τα αρμόδια όργανα της Κομισιόν, θα πάρει τον δρόμο προς ψήφιση.

Τα στοιχεία

Με βάση τα στοιχεία από τις 3.446 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει μέχρι τα τέλη Ιουνίου αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού:

Α) Οι 2.622 αιτήσεις αφορούσαν ρύθμιση οφειλών σε πέραν του ενός πιστωτών (πολυμερής διαπραγμάτευση), δηλαδή προς το Δημόσιο, τις τράπεζες ή/και σε άλλους πιστωτές. Από αυτές, οφειλές και σε τράπεζα είχαν 854 επιχειρήσεις από τις οποίες:

α) Οι 231 απορρίφθηκαν.

β) Οι 496 είναι σε εξέλιξη.

γ) Οι 127 έγιναν δεκτές και υπήρξε τελικώς συμφωνία οφειλετών και πιστωτών, αλλά παρ’ όλα αυτά καμία μέχρι σήμερα σύμβαση ρύθμισης των παραπάνω οφειλών δεν έχει υπογραφεί.

Β) Οι 824 αιτήσεις αφορούσαν σε έναν μόνο πιστωτή (διμερής διαπραγμάτευση), δηλαδή είτε προς το Δημόσιο (655 αιτήσεις), είτε προς σε τράπεζα (169 αιτήσεις). Από τις 169 αιτήσεις που έγιναν σε τράπεζα:

α) Οι 79 απορρίφθηκαν.

β) Οι 66 είναι σε εξέλιξη.

γ) Οι 24 έγιναν δεκτές και υπήρξε συμφωνία.