email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Ράδιο 101.5
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Ερώτηση του Χ. Μπγιάλα -Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του Δήμου Γρεβενών, στον Δήμο Γρεβενών-

Στις 17 / 11 / 2017 εκδόθηκε  η με Αριθ. Πρωτ. 2778/123295 Απόφαση με θέμα: «Ανάκληση της αριθµ.520/21258/22-2-2012 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δωρεάν παραχώρηση στο ∆ήµο Γρεβενών της χρήσης µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του ∆ήµου Γρεβενών, για κοινωφελή σκοπό».

Η Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου ήρθε ως επακόλουθο της με αριθμό 31/4-10-2016 Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Γρεβενών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Μπγιάλα, σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του Δήμου Γρεβενών, στον Δήμο Γρεβενών.

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του Δήμου Γρεβενών, στον Δήμο Γρεβενών.

Με βάση το με αριθ. 13088/08-07-2016 έγγραφο του, ο Δήμος Γρεβενών, ζητεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 7.689,5 τ.μ. και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών. Η πρόθεση του Δήμου Γρεβενών είναι να αξιοποιηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 ως πολυχώρος προβολής – προώθησης – έκθεσης του μανιταριού και των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εν λόγω δομές είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν με την υπ΄αριθμ.Πρωτ.520/21258/22-2-2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών Γρεβενών με την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Γρεβενών. Ο σκοπός αυτής της παραχώρησης έχει εκλείψει, καθώς για το ζήτημα της στέγασης του Αστυνομικού Μεγάρου Γρεβενών έχει εξευρεθεί διαφορετική λύση.

Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων με την συνακόλουθη ενίσχυση της Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας. Επίσης θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάδειξης των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Η παραχώρηση αυτή θα βοηθήσει επίσης στην συντήρηση των δομών, οι οποίες έχουν ανεγερθεί και λειτουργήσει επί τόσα έτη με δαπάνη του δημοσίου. Η αξιοποίηση αυτή των κτιριακών δομών, θα σταματήσει την φθορά του χρόνου και επίσης όλες οι σοβαρές ζημίες που έχει υποστεί το κτίριο θα αποκατασταθούν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του Δήμου Γρεβενών, στον Δήμο Γρεβενών.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπγιάλας Χρήστος

 

Διαβάστε την απόφαση του Υπουργού:

«Ανάκληση της αριθµ.520/21258/22-2-2012 απόφασης Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και δωρεάν παραχώρηση στo ∆ήµο Γρεβενών της χρήσης
µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών που βρίσκεται
στην περιοχή Μεράς του ∆ήµου Γρεβενών, για κοινωφελή σκοπό»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, 4 παρ. 1β , 6, 8 και 11 του Ν. 4061/2012 όπως ισχύουν (ΦΕΚ 66
/Α/22-3-2012).
β. Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).
γ. Του Π.∆. 97/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α138/15-9-2017).
δ. Του Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.λ.π.» (ΦΕΚ
114/Α΄/22-9-2015) και του Π.∆.123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016).
ε. Του Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015) και του Π.∆.125/2016
(ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016).
– – 2
2. Την αριθµ. 45892/11-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 1292/Τ Β΄/11-8-2010) «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010 κλπ».
3. Tην αρ. πρωτ. 520/21258/22-2-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
4. Τα αρ. πρωτ. 13088/08-07-2016, 9875/29-05-2017, 10572/06-06-2017, 1973/16/21-
2-2017, 13589/19-7-2017 και 16312/4-9-2017 έγγραφα του ∆ήµου Γρεβενών, την αριθµ.
242/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών, καθώς και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης µέρους των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών (πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.)(κτίρια Β΄και
Γ΄), µε διάρκεια παραχώρησης την ανώτατη που προβλέπει η σχετική Νοµοθεσία, µε σκοπό
την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε πρόγραµµα Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως πολυχώρος προβολής-προώθησης-έκθεσης του µανιταριού
και των τοπικών αγροτικών προϊόντων.
5. Την αριθ. 09 απόφαση της 81ης/10-11-2016 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ που διαβιβάστηκε µε το αριθ.40839 /09-12-2016
έγγραφό του.
6. Το αρ. πρωτ. 8039/1/6-α΄/19-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Αστυνοµίας Γρεβενών
Αποφασίζουµε
Α. Ανακαλούµε την αριθµ. 520/21258/22-2-2012 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Β.1. Παραχωρούµε δωρεάν, στο ∆ήµο Γρεβενών, τη χρήση µέρους των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών (πρώην ΚΕΓΕ) και συγκεκριµένα τα κτίρια
Β΄ και Γ΄ όπως αποτυπώνονται στο από 4-9-2017 θεωρηµένο σχέδιο κατόψεων του ∆ήµου
Γρεβενών (κτίριο Β΄: α) ισόγειο 980,53τ.µ. β) πρώτος όροφος 240,06τ.µ. και γ) υπόγειο
88,84τ.µ. – κτίριο Γ΄: 112,48τ.µ. ισόγειο), µε σκοπό την αξιοποίηση των κτιριακών
εγκαταστάσεων σε πρόγραµµα Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Ε.Σ.Π.Α. 2014-
2020 ως πολυχώρος προβολής-προώθησης-έκθεσης του µανιταριού και των τοπικών
αγροτικών προϊόντων.
Εξαιρείται της παραχώρησης το ισόγειο κτίριο Α΄ το οποίο χρησιµοποιείται από το Κέντρο
«∆ΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών επιφάνειας 97τ.µ. περίπου.
2.Η παραχώρηση γίνεται µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Ο ∆ήµος Γρεβενών,
µετά από σχετικό έγγραφο αίτηµα του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, θα διαθέτει στον Οργανισµό
τµήµα του ισογείου του κτιρίου Β΄ αποτελούµενο από µία αίθουσα διδασκαλίας, ένα γραφείο
διοίκησης, χώρος διαλείµµατος και WC, όταν εκτελείται µεγάλος όγκος προγραµµάτων
κατάρτισης στο Κέντρο και άλλες δραστηριότητές του. Τα παραπάνω θα προβλεφθούν σε
συµφωνητικό συνεργασίας του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και του ∆ήµου Γρεβενών.
– – 3
β) Ο περιβάλλον χώρος του Κέντρου ∆ΗΜΗΤΡΑ θα χρησιµοποιείται από κοινού από
τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και το ∆ήµο Γρεβενών.
γ) Στους σκοπούς της παραχώρησης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από το ∆ήµο
Γρεβενών στην προώθηση δράσεων της πρωτογενούς παραγωγής και προβολής τοπικών
αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.
δ) Τη µη παρεµπόδιση από το ∆ήµο της εκτέλεσης του έργου του Κέντρου
∆ΗΜΗΤΡΑ Γρεβενών.
ε) Ο ∆ήµος Γρεβενών υποχρεούται αµέσως µετά τη µεταγραφή στο Κτηµατολόγιο
της πράξης εφαρµογής της Επέκτασης του Σχεδίου πόλεως Γρεβενών να αναλάβει ως
επισπεύδων τη διαδικασία διορθωτικής πράξης για τη διόρθωση των στοιχείων της
ιδιοκτησίας του ακινήτου του Κέντρου ∆ΗΜΗΤΡΑ Γρεβενών (γεωτεµαχίου και κτιριακών
εγκαταστάσεων) και την εγγραφή του στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου –
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Η διάρκεια της παραχώρησης, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη µε δυνατότητα
παράτασης µέχρι δέκα (10) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, θα γίνει µεταξύ υπαλλήλου του
Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης νοµού Γρεβενών του Υπουργείου και εκπροσώπου του
∆ήµου Γρεβενών και θα κοινοποιηθεί στη ∆/νση ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του
Υπουργείου.
4. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην τήρηση των όρων παραχώρησης της
χρήσης ακινήτου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του νόµου 4061/12 όπως: α) να
χρησιµοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η
εκµίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο
πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή µας. β) Να κάνει καλή χρήση του ακινήτου.
Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούµενο ακίνητο και η
τοποθέτηση σε αυτό µηχανηµάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειµένων, που
µπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον. γ) Να καταβάλλει
κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. δ) Σε όλη τη
διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, έχει την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας, της
συντήρησης και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του παραχωρούµενου ακινήτου. Οποιαδήποτε
τροποποίηση, προσθήκη ή µεταρρύθµιση παραµένει προς όφελος του παραχωρούµενου
ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζηµίωση του
παραχωρησιούχου.
5. Η παρούσα απόφαση ανακαλείται σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης του σκοπού
της παραχώρησης εντός 5ετίας από την έκδοσή της ή αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης
χωρίς την έγγραφη συναίνεσή µας, καθώς και παράβασης οιουδήποτε από τους παραπάνω
όρους.
– – 4
6. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο
ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που
διαχειρίζεται το Υπουργείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4061/2012, πριν την
παρέλευση τριών (3) ετών.

 

Σχετικά άρθρα

Κοζάνη- Γραφείο
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
ΤΑΞΙ
Πασχάλης Χατζηγεωργίαδης
Αθ.Διάκου-Μ.Αλεξάνδρου
ENOIKIAZETAI
Κ.Παλαιολόγου 58
Αριστείδου 27
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ