Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Επίδομα ανεργίας: Ποιοι τα δικαιούνται, πόσα χρήματα δίνονται

Έτσι, θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία που παρά τις προθέσεις να βοηθήσει περίπου 170.000 άνεργους, ανέδειξε ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα: αυτό της μακροχρόνιας ανεργίας που έχει ως συνέπεια άνθρωποι να μένουν χωρίς δουλειά για πάνω από 12 μήνες, και παράλληλα να βρίσκονται εκτός επιδότησης.

Να σημειωθεί ότι από τις 23 Απριλίου μέχρι και τις 24 Μαΐου (ημερομηνία που έληγε η προηγούμενη παράταση) 150.000 (89,3%) από τους συνολικά 168.000 δικαιούχους είχαν IBAN καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ. Οι 18.000 (10,7%) δικαιούχοι που δεν έχουν IBAN καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους μέχρι και τις 31 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν θα καταβληθούν.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από 1 Απριλίου 2019 έως και 16 Απριλίου 2020 (12-24,5 μήνες ανεργίας), παρέμειναν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, γίνεται μετά την καταχώριση IBAN. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Προσοχή όμως. Μόνο οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης ΙΒΑΝ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

Να σημειωθεί ότι ο ΟΑΕΔ δίνει ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης, υπό προϋποθέσεις. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας είναι οι άνεργοι που:

 • Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
 • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
 • Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας.
 • Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας 2 μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
 • Έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Eποχικά απασχολούμενοι

Εν τω μεταξύ, στα τελευταία μέτρα στήριξης των ανέργων από τις δραματικές συνέπειες της πανδημίας στη ζωή τους, συγκαταλέγεται και η χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, θα χορηγηθεί -ως μηνιαία οικονομική ενίσχυση- το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 σε όσους από τους 120.000 εποχικά εργαζόμενους παραμείνουν άνεργοι.

Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης.

Τέλος, στον σχεδιασμό του υπουργείου συμπεριλαμβάνεται και η μείωση των ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επιδόματος το ερχόμενο φθινόπωρο.

Τι είναι όμως το ειδικό εποχικό επίδομα;

Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης -έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν γενικά, οι δικαιούχοι που ασκούν εποχικό επάγγελμα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 240 ημερομίσθια.

Αν πρόκειται για οικοδόμους πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (στις ημέρες προστίθεται προσαύξηση 20%) και θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά στον οικοδομικό κλάδο. Αν πρόκειται για δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες ή σμυριδορύκτες Νάξου πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης.

Αν πρόκειται για μισθωτούς τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος τουλάχιστον 75 ημερομίσθια αλλά όχι περισσότερα από 50 την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Ανώτατο όριο ημερομισθίων στον κλάδο ορίζονται τα 240.

Υπάρχει βέβαια και το Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης λόγω Ανεργίας. Δικαιούχοι του βοηθήματος αυτού είναι που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.

Τακτική επιδότηση ανεργίας

Το κυριότερο βέβαια επίδομα του ΟΑΕΔ αφορά την Τακτική Επιδότηση Ανεργίας. Μάλιστα, λόγω της υγειονομικής κρίσης που μαστίζει τον πλανήτη, το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισαν την δίμηνη παράταση της καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους.

Πλέον, για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο διάστημα 5-31 Μαρτίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης ξεκίνησε στις 13 Απριλίου και έχει ολοκληρωθεί και η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον δεύτερο μήνα της παράτασης που ξεκίνησε να καταβάλλεται από τις 4 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Αντίστοιχα, για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους τον Απρίλιο, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Μάιο και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, για όποιες ελάχιστες περιπτώσεις είναι σε εκκρεμότητα αυτό οφείλεται σε απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και αναζήτησης και διασταύρωσης στοιχείων. Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

•Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας –έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου.

•Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων–έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως).

•Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας–έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως).

Η τακτική επιδότηση χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη η εργασιακή σχέση είχε χρονική διάρκεια από πέντε έως και 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας.

Για να εισπραχθεί το επίδομα ανεργίας πρέπει:

 • να ήταν κάποιος μισθωτός
 • να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας
 • να είναι ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο- που προηγείται της αίτησης ως δικαιούχου- και τον αριθμό των ημερομισθίων, τα οποία προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμα να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν από την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.

Προσοχή: Ένας άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσής του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, καθώς και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Από την 7η ημέρα επιδοτείται ο δικαιούχος, ο οποίος υποβάλλει αίτηση κατά το πρώτο 7ημερο μετά από την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του.

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Υπολογίζεται, όμως, σε ημερήσια επιδόματα, που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας, τότε το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Επίδομα ανεργίας λαμβάνουν πλέον και οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι

Για να λάβει κάποιος το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.) πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αναλυτικά πρέπει να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και:

 • να ήταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διέκοψε αποδεδειγμένα το επάγγελμά του από την 1.1.2012 και έπειτα
 • να έχει καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
 • να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
 • να μην αυτόαπασχολείται
 • να μην έχει αναλάβει μισθωτή εργασία
 • να μην λαμβάνει σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής
 • να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος

Επιπλέον:

 • το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 20.000,00€ και για τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης ή
 • το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000,00€ και για τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
 • να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγένειας
 • να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται και να είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης
 • να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα
 • στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούται να λάβει το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωση με την κατάθεση της αίτησης.

Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας.

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας. Προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Το δικαιούνται αποφυλακισμένοι μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους πρέπει να διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής. το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com