Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Επαναλειτουργία της σχολικής μας μονάδας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών

Πράξη 29η / 28 –05 – 2020

Σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων του 7ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου  Γρεβενών

  1. Επαναλειτουργία της σχολικής μας μονάδας

Στα Γρεβενά και στο Γραφείο του συλλόγου διδασκόντων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, σήμερα 28 Μαϊου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, στην οποία πήραν μέρος οι:

1) Μπαζάκας Φώτιος, Δ/ντής του σχολείου,   2) Ντάγκας Ιωάννης, 3) Γκασιώνας Ανδρέας, 4) Σέτζας Δημήτριος, 5) Ντίνα Τριανταφυλλιά, 6) Μπούγλα Στεφανία, 7)Παπαδημητρίου Ιωάννα 8) Πατσάβρα Δήμητρα, 9) Ποσναϊδου Πολυξένη 10) Κόγιου Νεκταρία, 11) 11) Μπούσιος Νικόλαος, 12)Καραγκούνη Ιφιγένεια, 13) Σαρρή Φρειδερίκη, 14) Μπατσαρά Πηνελόπη με θέματα Η.Δ. τα εξής τα παραπάνω:

Γραμματέας της Συνεδρίασης η κα Παπαδημητρίου Ιωάννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

Θεμα 1ο: «Επαναλειτουργία της σχολικής μας μονάδας Επαναλειτουργία της σχολικής μας μονάδας»

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Διευθυντή του σχολείου εισηγούμενος λέγει:

Α. έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 ΚΥΑ με ΘΕΜΑ «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετά την λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» Β. της υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ (Β’ 1739/06-05-2020) με ΘΕΜΑ: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» Γ. του από 25-05-2020 αποσπάσματος πρακτικού της 63ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 Δ. της υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) με ΘΕΜΑ: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό, δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Β. Διαρρύθμιση των αιθουσών Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ, ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών. Συγκεκριμένα: Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15). Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των (15) μαθητών, χωρίζονται κατά αλφαβητική σειρά, με μέριμνα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε υποτμήματα ίσης δυναμικότητας και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06- 05-2020 ΚΥΑ.

Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες – για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών, τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής – σχολικές αίθουσες, η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την ως άνω κατανομή , μπορεί να είναι και καθημερινή. Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήμα ώστε το ήδη υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιείται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρo μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα παραπάνω. Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο Οι ως άνω προσαρμογές ισχύουν για όλες τις αίθουσες διδασκαλίες, μεταξύ των οποίων τάξεις υποδοχής, αίθουσα πληροφορικής κ.ο.κ. Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

Γ. Διαλείμματα Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων/υποτμημάτων, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. Συνιστάται η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου διαλειμμάτων για κάθε υποτμήμα εκάστου τμήματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου. Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα: • Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο. • Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο. • Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα. • Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ).

Δ. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της Συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα (άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017, Α’ 109).

ΣΤ. Καθαριότητα και κανόνες υγιεινής Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική. Επισημαίνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός της αίθουσας τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλλειμα και η αποφυγή των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων.

Ζ. Το σχολείο μας προμηθεύτηκε ήδη αντισηπτικά από τοΥΠΕΠΘ, σαπούνι, χειροπετσέτες, χλωρίνες κ.ά από τη Σχολική Επιτροπή.

 

Ο σύλλογος αφού άκουσε την εισήγηση του Δ/ντή του Σχολείου και ύστερα από συζήτηση, κατά την οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων και διατυπώθηκαν προτάσεις και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις εγκυκλίους και την ασφάλεια μαθητών και εκπ/κών

αποφασίζει ομόφωνα

α. Οι δάσκαλοι προσέρχονται στο σχολείο στις 8.00 μ.μ. για την υποδοχή των μαθητών, αφού δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. Ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση αποστάσεων και στην αποφυγή συνωστισμού τόσο κατά την υποδοχή, όσο και κατά την αποχώρηση των μαθητών.

β. ΄Εχουν διαμορφωθεί κατάλληλα όλες οι αίθουσες σύμφωνα με το διάγραμμα που στάλθηκε από το υπουργείο. Η τάξη Δ΄μεταφέρεται στην αίθουσα του ολοημέρου αφού ο χώρος δεν επαρκεί για την κατάλληλη υποδομή.

γ. Θα υπάρχουν αντισηπτικά και χειροπετσέτες σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, στο χώρο υποδοχής και στις τουαλέτες θα υπάρχει και σαπούνι.

δ. Η Α΄και η Στ΄τάξεις θα λειτουργήσουν κανονικά με 13 και 15 μαθητές αντίστοιχα. Η Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄τάξεις διαιρούνται σε υποτμήματα αφού έχουν 22,22,17 και 20 μαθητές και θα λειτουργήσουν εκ περιτροπής.

Β΄Τάξη: 1ο υποτμήμα: Από Γκίφας Ιωάννης έως και Μελίσσης Μάριος. 2ο Υποτμήμα: Από Μέντζιος Βασίλειος έως και Τσουφλίδης Νικόλαος

Γ΄Τάξη: 1ο υποτμήμα: Από Hassan Aisha έως και Λαζάρου Βασιλική. 2ο Υποτμήμα: Από Μετεντζόγλου Αικατερίνη έως και Τσουκαλά Μιχαέλα

Δ΄Τάξη: 1ο υποτμήμα: Από Baker Yosouf έως και Κούσκουρας Στέργιος. 2ο Υποτμήμα: Από Μπαλοδήμα Δήμητρα έως και Φιλιοπούλου Αλεξία

Ε΄Τάξη: 1ο υποτμήμα: Από Αλγάντι Μοχαμάντ έως και Λαζάρου Ιωάννης. 2ο Υποτμήμα: Από Μιλτσάκου Αθανασία έως και Φούφας Στέφανος

΄Ετσι:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α΄και Στ΄τάξη, 1ο υποτμήμα των τάξεων Β, Γ, Δ και Ε

ΤΡΙΤΗ –  ΠΕΜΠΤΗ

Α΄και Στ΄τάξη, 2ο υποτμήμα των τάξεων Β, Γ, Δ και Ε

Την επόμενη βδομάδα αντίστροφα.

ε. ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΑ: Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο. • Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο. • Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα. • Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ). Στην αρχή βγαίνουν οι τάξεις Α, Β, Γ, και στη συνέχεια οι τάξεις Δ,Ε,Στ.

στ. Εφημερίες: Κάθε εκπαιδευτικός εφημερεύει το τμήμα/υποτμήμα για την καλύτερη επιτήρηση και τη διατήρηση αποστάσεων των μαθητών.

ζ. Θα γίνει γενική απολύμανση του σχολείου την Παρασκευή 29-5-2020 και ώρα 12.00

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Αντίγραφό του στέλνεται στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com