Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Eνημερωτικές εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου Γρεβενών και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στα Γρεβενά και στη Δεσκάτη

Το Επιμελητήριο Γρεβενών σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»-ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνουν δύο (2) ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) για την Ίδρυση Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση Νέων και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Mεγαλόπολης.

 

Συγκεκριμένα, οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

 

-την Τετάρτη 27/03/2024, και ώρα 20:00 στα Γρεβενά, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών   &

 

-την Πέμπτη 28/3/2024 και ώρα 19:00 στη Δεσκάτη Γρεβενών, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ»

 

Στις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερομένους για την επίλυση αποριών.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Η αίθουσα της εκδήλωσης είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. (Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.24620-85501, 85502).

 

Λίγα Λόγια για τις δύο Δράσεις.

 

Α) Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

 

 • Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων.

 

 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

 

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 21 εκ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 000€ έως και 100.000€.Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%. Οι τομείς ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων αφορούν σε κλάδους μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 

 • Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Εθνικούς Πόρους. Διέπεται από τον Καν.De minimis, ως ισχύει.

 

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και να αφορούν σε: Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων, Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, Δαπάνες Λογισμικού καθώς και Έμμεσες Δαπάνες

 

Β) Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

 

 • Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υπό σύσταση-ίδρυση και νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων.

 

 • Ως υπό σύσταση/ίδρυση επιχειρήσεις νοούνται εκείνες, που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

 

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 14 εκ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%. Οι τομείς ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων αφορούν σε κλάδους μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 

 • Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από Εθνικούς Πόρους. Διέπεται από τον Καν. De minimis, ως ισχύει.

 

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και να αφορούν σε: Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων, Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, Δαπάνες Λογισμικού καθώς και Έμμεσες Δαπάνες

 

Και για τις δύο Δράσεις οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά  ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης  Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από 8/2/2024 και ώρα 13:00 έως και τις 8/4/2024 και  ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο Δράσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (Τηλ. 2310-480.000, info@e-kepa.gr,www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr) και στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Γρεβενών σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»-ΕΦΕΠΑΕ σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, που διοργανώνουν με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) για την Ίδρυση Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση Νέων και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Mεγαλόπολης  την Τετάρτη 27/03/2024, και ώρα 20:00μ.μ. στα Γρεβενά, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (Πλατεία Ελευθερίας 1)

(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 24620-85501,)

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Γρεβενών σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»-ΕΦΕΠΑΕ σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, που διοργανώνουν με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) για την Ίδρυση Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση Νέων και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Mεγαλόπολης την Πέμπτη 28/03/2024, και ώρα 19:00μ.μ. στη Δεσκάτη Γρεβενών, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ»

(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 24620-85501,85502)

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ