Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για διεθνοποίηση των πανεπιστημίων

Ειδικό κονδύλι, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε 25 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, προκειμένου να προχωρήσουν σε δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης. Το σχετικό πρόγραμμα, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως περιγράφεται σε απόφαση της ειδικής γραμματέως ΕΚΤ Νίκης Δανδόλου θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων και συνεργειών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, αλλά με δράσεις υποστήριξης και προσέλκυσης φοιτητών.

Σύμφωνα με την «αιτιολογική έκθεση» του προγράμματος, η ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και η επέκταση των διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών των ελληνικών πανεπιστημίων θα εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα σπουδών, διεθνή ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων σπουδών, ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης των πτυχίων των ελληνικών ιδρυμάτων και βελτίωση της θέσης τους στους διεθνείς πίνακες κατάταξης των ΑΕΙ. Επίσης, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και στην αναστροφή του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στο εξωτερικό (από brain drain σε brain gain).

Επιπλέον, πέρα από τα εκπαιδευτικά οφέλη για τους φοιτητές και τους αποφοίτους τους, και τα οικονομικά οφέλη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την οικονομία, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, η ανάδειξη της χώρας σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναμένεται να έχει ακόμα σημαντικά πολιτισμικά και γεωπολιτικά οφέλη, καθώς θα αναδείξει το ρόλο της χώρας, ως γέφυρα επικοινωνίας των λαών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, απαιτείται ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποίηση διεθνών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, η παραγωγή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, η παραγωγή υλικού για την προβολή των ιδρυμάτων και των διεθνών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων τους, η άρση των εμποδίων για την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, η υποστήριξη αυτών των φοιτητών για εγκατάσταση και διαμονή στη χώρα μας με τρόπο ασφαλή και οργανωμένο, καθώς και η υποστήριξη της επιτυχούς ένταξής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι η δράση θα υποστηρίζει τις διαδικασίες ωρίμανσης προγραμμάτων σπουδών και όχι την πλήρη λειτουργία τους ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτών να μπορούν να καταστούν βιώσιμα σε βάθος χρόνου και να αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται τρεις υποδράσεις:

Υποδράση 1. Στήριξη διεθνοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης

Η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (Ξ.Π.Σ) αφορά στις εξής περιπτώσεις:

α) Εγκεκριμένα προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

β) Εγκεκριμένα προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για τα οποία θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ώστε να μετατραπούν σε κοινά (joint) με χρηματοδότηση 40.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

γ) Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών β΄ ή γ΄ κύκλου με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

δ) Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών β΄ ή γ΄ κύκλου για τα οποία θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ώστε να μετατραπούν σε κοινά (joint), με χρηματοδότηση 50.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

ε) Δημιουργία Νέων Μεταπτυχιακών Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών β΄ ή γ΄ κύκλου τα οποία θα δημιουργηθούν χωρίς συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με χρηματοδότηση 60.000 ευρώ ανά πρόγραμμα. στ) Δημιουργία Νέων κοινών (joint) Μεταπτυχιακών Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών β΄ ή γ΄ κύκλου τα οποία θα δημιουργηθούν με συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με χρηματοδότηση 80.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

ζ) Δημιουργία Νέων προπτυχιακών Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία θα δημιουργηθούν χωρίς συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με χρηματοδότηση 70.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

η) Δημιουργία Νέων κοινών (joint) προπτυχιακών Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία θα δημιουργηθούν με συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

Υποδράση 2: Γραφεία Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών

Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στην υλοποίηση των διεθνών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων, θα στηριχτούν οι αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ασφαλή και ομαλή διαμονή, καθώς και για την υποστήριξη της ένταξης τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ελληνικών πανεπιστημίων.

Υποδράση 3: Διεθνής πιστοποίηση διεθνών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων

Για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και αναγνώρισης των ξενόγλωσσων προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, θα στηριχθούν διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των διεθνών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς πιστοποίησης (π.χ. μέλη του European Quality Assurance Registry).

Τα πανεπιστήμια

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έχουν τα εξής ιδρύματα:

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ