Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΔΕΗ | Αγροτικά ΓΑΙΑ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 817 θέσεις σε νοσοκομεία της χώρας

Ξεκινά σήμερα 15 Μαΐου και ώρα 08:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για την προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην κάλυψη 817 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία της χώρας.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, και ώρα 14:00.

Ειδικότερα η προκήρυξη 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Αλλαγές στους πίνακες κατανομής θέσεων

Εξάλλου το ΑΣΕΠ προχώρησε και σε επιπλέον διορθώσεις στην εν λόγω προκήρυξη και τροποποιούνται ορισμένα σημεία ως εξής:

Α. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, Α.1.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

1. Στη σελίδα 165 αντικαθίσταται στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» αριθμός των θέσεων στον κωδικό θέσης 345, από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

2. Στη σελίδα 167 προστίθεται ο κωδ. θέσης 465 μετά τον κωδικό θέσης 366, ως εξής:

 ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

3. Στις σελίδες 163 (κωδ. θέσης 334), 165 (κωδ. θέσης 346) και 173 (κωδ. θέσεων 411 και 412), αντικαθίστανται ο αριθμός των θέσεων στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

4. Στη σελίδα 181 από το εσφαλμένο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

αντικαθίσταται στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

Β. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, Α.1.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

1. Στη σελίδα 182 προστίθεται ο κωδ. θέσης 905 μετά τον κωδικό θέσης 501, ως εξής:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

2. Στη σελίδα 204, στον κωδικό θέσης 502, αντικαθίσταται στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» ο αριθμός των θέσεων, από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

3. Στη σελίδα 222, στον κωδικό θέσης 794, αντικαθίσταται στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» ο αριθμός των θέσεων, από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

4. Στη σελίδα 223 προστίθεται ο κωδ. θέσης 906 μετά τον κωδικό θέσης 793, ως εξής:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

5. Στις σελίδες 192 (κωδ. θέσης 581), 196 (κωδ. θέσης 610), 207 (κωδ. θέσης 678) και 209 (κωδ. θέσης 696) αντικαθίστανται, σύμφωνα με το proson, ο αριθμός των θέσεων στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

6. Στη σελίδα 236 από το εσφαλμένο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

αντικαθίσταται στο ορθό:

 

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

Γ. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ), Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στη σελίδα 241 στον κωδ. τίτλου 109 στη στήλη «ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)», σύμφωνα με το proson, προστίθεται ο κωδ. θέσης 465 και αντικαθίσταται από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

Δ. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ), Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

1. Στη σελίδα 243 στον κωδ. τίτλου 201, στη στήλη «ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)», προστίθεται ο κωδ. θέσης 905 και αντικαθίσταται από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

2. Στη σελίδα 245 στον κωδ. τίτλου 217, στη στήλη «ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)», προστίθεται ο κωδ. θέσης 906 και αντικαθίσταται από το εσφαλμένο:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

στο ορθό:

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ανατροπή στο και 5' - Άλλαξαν οι ημερομηνίες για τα νοσοκομεία

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ