ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

ΑΠΘ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2024»

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., στην υπ’ αριθμ. 100/16-3-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 30 φοιτητών/φοιτητριών στην ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024. Επίσης γίνονται δεκτοί τυχόν ισοβαθμούντες με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/χούσα και επιπρόσθετα καταρτίζεται κατάλογος επιλαχόντων/επιλαχουσών με βάση την αξιολόγησή τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, οι τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

 • πτυχίο Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε ειδικότητας
 • άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες)
 • άριστη γνώση (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2) δυο ξένων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό. Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε ειδίκευση του ΔΠΜΣ ΜΟΝΟΝ εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.

Επισημαίνεται ότι η γλωσσομάθεια μπορεί να τεκμηριωθεί και με πτυχίο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής που έχει ως γλώσσα την αντίστοιχη γλώσσα εργασίας του ΔΠΜΣ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2022

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι μαζί με την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (έντυπη και ηλεκτρονική)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ/ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
 4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία)
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν άριστη γνώση (σε επίπεδο Γ2) της αγγλικής και μίας άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, δηλαδή γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ρωσική.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ • 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η • Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 9 9 5 1 8 3 • http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5

Για τους απόφοιτους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών το επίπεδο γλωσσομάθειας της συγκεκριμένης γλώσσας τεκμηριώνεται από το Πτυχίο τους.

Επίσης για τους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται από τις γλώσσες εργασίας που εμφανίζονται στην αναλυτική τους βαθμολογία. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο γλωσσομάθειας της ρωσικής γλώσσας για τους απόφοιτους των Τμημάτων Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, της ειδίκευσης Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, της κατεύθυνσης Σλαβικών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, που έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα και Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ, που έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα.

 1. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους.

Η ειδίκευση Μετάφρασης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος του Δικτύου Πιστοποιημένων Πανεπιστημίων της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT –European Master on Translation– label) που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 2307/Β/13-6-2019):

 • η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 • η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η φοίτηση αρχίζει τον Οκτώβριο 2022.

Οι γλώσσες εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και ρωσικά.

Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:

 • 1ο εξάμηνο: 1000 ευρώ
 • 2ο εξάμηνο: 1000 ευρώ
 • 3ο εξάμηνο: 500 ευρώ
 • 4ο εξάμηνο: 500 ευρώ.

Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαλλάσσονται οι φοιτητές/τριες ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ΦΕΚ 3387/Β/10-8-2018.

Προθεσμία Υποβολής

Λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enl.auth.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (15/5/2022), στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)

3ος όροφος, Γραφείο 308 Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Εξετάσεις

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Ιούνιο 2022. Οι ακριβείς ώρες και αίθουσες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως σε νεότερη ανακοίνωση.

Οι εξετάσεις συνίστανται στη μετάφραση ενός κειμένου γενικής θεματολογίας από τα αγγλικά προς τα ελληνικά και τη μετάφραση ενός κειμένου γενικής θεματολογίας στη δεύτερη γλώσσα εργασίας των υποψηφίων. Στις γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα να μεταφράσουν τα δύο ξενόγλωσσα κείμενα μέσης δυσκολίας και γενικού περιεχομένου που θα τους δοθούν. Τα κριτήρια αξιολόγησης στις γραπτές εξετάσεις είναι:

 • η άριστη κατανόηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας
 • η ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια στη μητρική γλώσσα
 • η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
 • η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν δύο ημέρες και οι υποψήφιοι/ες έχουν κάθε φορά στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των 2 ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μεταφράσουν κείμενο από την εκάστοτε δεύτερη / ξένη γλώσσα που έχουν επιλέξει προς την ελληνική. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η χρήση έντυπων λεξικών (όχι ηλεκτρονικών) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αλλά απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιτύχουν την ελάχιστη αυτή απόδοση και στις δύο γλώσσες στις οποίες εξετάζονται. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου σε μία ή στις δύο γλώσσες αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.

Βιβλιογραφία

Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις.

Προφορική εξέταση – συνέντευξη

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις και στις δύο ξένες γλώσσες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση/ συνέντευξη με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (για αυτό είναι σημαντικό να αναγράφεται στην αίτηση βάσιμος αριθμός τηλεφώνου καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης).

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα εξής:

 • γραπτές εξετάσεις (75%)
 • προφορική εξέταση/συνέντευξη (25%)

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2310 997402).

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης Αικατερίνη Νικολαΐδου

Καθηγήτρια

appform_el_trans_2022-23

Σχετικά άρθρα

Καφέ Crystal
Μακεδονομάχων 2
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Argo Grevena
SPONSORS
Εμμανουήλ Παππά
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Αναζητείται εποχικό προσωπικό
Ενοικιάζεται- Αριστείδου 27
Καπετάν Λουκά 1
Κεντρική πλατεία Γρεβενών
Πωλείται στο Περιβόλι
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com