Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΔΕΗ banner myenergycoach

Grevenamedia @facebook

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loco delivery
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

Την Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 19.00 πραγματοποιείται συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1 ο:Παραίτηση του κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου από τακτικό μέλος του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας –Ορισμός νέου μέλους.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής

 

Θέμα  2ο: Παραίτηση του κ.Αθανασίου Κοσματόπουλου από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  ΚΕΚΑΑμέΑ   – Ορισμός νέου Προέδρου.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής

 

Θέμα 3ο: Παραίτηση του κ. Φιλώτα Ταλίδη από  Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας– Ορισμός νέου Προέδρου.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής

 

Θέμα 4ο:Παραίτηση του κ.Γεωργίου Σβώλη από τακτικό μέλος της ΑΝΚΟ Α.Ε.- Ορισμός νέου μέλους.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής

 

Θέμα 5ο:Παραίτηση του κ.Χρήστου Ευαγγέλου από τακτικό μέλος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας– Ορισμός νέου μέλους

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής

 

Θέμα 6 ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (8ης 2013) Π.Δ.Μ.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας

 

Θέμα  7ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (9ης 2013) Π.Δ.Μ.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας

 

Θέμα 8ο: 3η Τροποποίηση Πίνακα Χρηματοδοτούμενων έργων από τους πόρους του                                     ΤΕΟ για το έτος 2013 της Π.Ε.Καστοριάς

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα 9ο: Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2012ΕΠ04100001Εργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) –Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα  10οTροποποίηση του Προγράμματος Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν

από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041) Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα  11ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

 

Θέμα 12 ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΔΕ ΣΑΕΠ041, έτους 2013 (Εργα ΚΑΠ)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ.Γεώργιος Δασταμάνης

 

Θέμα 13ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων εγκεκριμένων από το πρόγραμμα  ΚΑΠ 2012-2013της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

 

Θέμα 14 ο:Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου υπεραστικού ΚΤΕΛ Γρεβενών  

 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ.Γεώργιος Δασταμάνης

 

Θέμα15ο:Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου επιβολή

κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων

στην Π.Ε.Φλώρινας. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα  16ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

 

Θέμα  17ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλο

 

Θέμα  18ο: Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ.Γεώργιος Δασταμάνης

 

Θέμα 19ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέ-

ρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ) και του Δήμο Νεστο-

ρίου, που αφορά το έργο «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα20ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρει

ας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ) και του Δήμου Νεστο-

ρίου, που αφορά το έργο «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης  Δήμου Νεστορίου»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα 21ο:Υποβολή πρότασης Τροποποίησης της από 30-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΠ7ΛΨ-Λ3Ι) προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ με σκοπό την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας για τη λεκάνη του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α.110503) που βρίσκεται στα Διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς, Συνολικής Δαπάνης μετά την τροποποίηση ίσης με 236.817,96 Ευρώ.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα 22ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου  «Εκτέλεση Δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής Υδρονομίας σε τμήμα της Λεκάνης του υδατορεμάτων Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507 ) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας συνολικού προϋπολογισμού 4.518.838.95 Ευρώ.

 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 23ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου  «Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης Καστοριάς , μήκους 1300 μέτρων το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Ιωνος Δραγούμη, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριά, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ». 

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα 24ο: Έγκριση υποβολής Τεχνικού δελτίου του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΗ ” στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περι

φέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

 

Θέμα 25ο: Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης 37/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –ΠΕ Κοζάνης με θέμα: «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της ΠΕ Κοζάνης»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

 

Θέμα  26ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΠΕ για το πρόγραμμα SSMNature [Καινοτόμες δράσεις δορυφορικής παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Φυσικών Πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας] ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.Χρήστος Ευαγγέλου.

 

 

Θέμα  27ο: Έγκριση υλοποίησης έργου GABE [Ευφυής Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασίας για τις ικανότητες καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Μεσογείου] ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.Χρήστος Ευαγγέλου

 

Θέμα 28 ο: Έγκριση υλοποίησης έργου INACT [Ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης] ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.Χρήστος Ευαγγέλου

 

Θέμα 29ο: Έγκριση υλοποίησης έργου SMARTinMED [Ευφυής Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασίας για τις ικανότητες καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Μεσογείου] ενταγμένου στο MED

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.Χρήστος Ευαγγέλου

 

Θέμα  30ο: Έγκριση υλοποίησης του έργου SuWaNu [Αειφορική επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και θρεπτικών στοιχείων] ενταγμένου στο FP7 (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.Χρήστος Ευαγγέλου

 

Θέμα  31ο: Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α φάση)

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδη

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

  Γεώργιος Παπαδόπουλος

 

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΔΟΜΗΣΗ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου
Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
BALKAN ELECTRIC
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
ΔΕΗ BANNER
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ¨ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ”
AUTOΚΙΝΗΣΗ
cars
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 43 τ.μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
αγγελια λεβητας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015

Follow Us

 
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com