Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Grevenamedia @facebook

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Ζιώγας
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 17/12

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. 1.     Πάτρα Βασίλειο
 2. 2.     Χάτσιο Ιωάννη
 3. 3.     Γιαννάκη Βασίλειο
 4. 4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. 5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. 6.     Κούτσιανο Βασίλειο
 7. 7.     Ψευτογκά Δημήτριο
 8. 8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  17/12/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 3ης Δεκεμβρίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας έδρας  Π.Δ.Μ για το έτος 2014» Προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Ενίσχυση υποστυλωμάτων μανδύα έγχυτου σκυροδέματος ολοκλήρωση κατασκευής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου – Γυμνασίου Σερβίων» Προϋπολογισμού 16.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού καθώς και του πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης του Βλάχου Χ. Λάζαρου κατά του πρακτικού της 19ης Νοεμβρίου 2013 του έργου «Οργάνωση, διαχείριση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του Κέντρου Βελβεντού» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου» προϋπολογισμού 185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις Κ.Α.Π Π.Ε Γρεβενών 2013
 6. Προέγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο « Μετεγκατάσταση Σεισμοπλήκτων Οικισμών Ν. Γρεβενών στη Θέση «Πατώματα» Δ. Γρεβενών (Έργα Υποδομής Α΄ Τμήματος Νέου Οικισμού) Π.Ε Γρεβενών
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου» Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου» Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε Φλώρινας
 10. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Δ Φιλώτα» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης και διάθεσης πόσιμου νερού» Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Π.Ε Φλώρινας»
 13. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για το έργο: «Μεταφορά ορυκτού αμμοχάλικου από ορυχεία ΔΕΗ προς παράδρομο Βατερού – Καλαμιάς» προϋπολογισμού έργου: 2.954,95€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης
 14. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Ανάγκες Στρατοπέδου Σ/ΧΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΤΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ) στο Μαυροδένδρι» προϋπολογισμός  έργου : 1.717,08€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης
 15. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Διάστρωση αύλειου χώρου του κτηνιατρείου Σερβίων» προϋπολογισμός έργου: 999,74€ με Φ.Π.Α  Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε  ποσού 2.309,00€ ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης των οφειλόμενων αποζημιώσεων των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου των Λαϊκών Αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) που λειτούργησαν στις Περιφερειακές τους Ενότητες κατά το χρονικό διάστημα Β΄, Γ΄, & Δ΄ Τρίμηνο 2012
 17. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 998,00€  ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης των οφειλόμενων αποζημιώσεων των μελών των κλιμακίων Ελέγχου των Λαικών Αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) που λειτούργησαν στις Περιφερειακές τους Ενότητες κατά το χρονικό διάστημα Α΄ & Β΄ Τρίμηνο 2013
 18. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τις ανάγκες των Ειδικών Εργαστηρίων Κοζάνης και Εορδαίας
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια αθλητικού υλικού του 6/θεσιου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ακρινής για τη σωστή διεκπεραίωση του μαθήματος Φυσικής Αγωγής
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του εθίμου «Μπουμπουσάρια» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εράτυρας
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Σύλλογος Κοζανιτών Ν. Χαλκιδικής «Ο Άγιος Νικάνωρ»
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια σωλήνων υδροδότησης μονάδας γουνοφόρων ζώων
 26. Έγκριση δαπάνης για την ενίσχυση των παιδιών αναξιοπαθουσών οικογενειών και των παιδιών των Ειδικών Εργαστηρίων το Νομού ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του τριήμερου παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Άργους Ορεστικού Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού – Ραγκουτσάρια 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 31. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 33. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη  Βασίλειο

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ζητούνται
Ζητούνται άτομα στην Ζάκυνθο
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Πωλείται
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5