Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Grevenamedia @facebook

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5
Ζιώγας
tsiarsiotis
ΙΩΑΝΝΑ
delivery LOCO
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κατηγορίες

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Διευκόλυνση ενήμερων δανειοληπτών – Τι θα γίνει με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση (Ζ1-743/12.7.2013, ΦΕΚ 1731/Β/15.7.2013) αναφορικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενήμεροι δανειολήπτες (όσων τα δάνεια δεν έχουν καταγγελθεί), σύμφωνα και με το νόμο 4161/2013.

Οι ενήμεροι δανειολήπτες που πληρούν τη σωρεία των προϋποθέσεων του ν. 4161/2013 (βλ. παρακάτω) μπορούν να πετύχουν μία ελάφρυνση, με μία χρονική μετατόπιση των υποχρεώσεών τους.

Ξεκαθαρίζουμε, πάντως, προς το καταναλωτικό κοινό ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν καταργούν τις ήδη υφιστάμενες του ν. 3869/2010, οι ρυθμίσεις δηλαδή αυτές δεν καταργούν το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (απλώς λειτουργούν παράλληλα με αυτόν).

Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες είναι οι εξής:

– Να αφορά απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συμβάσεις δανειακών προϊόντων με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30.6.2010, έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων, οι οποίες δεν έχουν καταγγελθεί,

– Να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δηλωθείσας ως τέτοιας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος του,

– Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της προηγούμενης παραγράφου να μην ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), να μην ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

– Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, να μην ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,

– Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,

– Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του άρθρου 1 παράγραφος 2 να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

Υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. α) άνεργοι, β) έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) συνταξιούχοι, δ) όσοι θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/ 2013 (Α’ 17).

2. Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των:

α. 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση,

β. 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση,

γ. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ:

i) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,  ii) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσδιοριζόμενου του ποσοστού αυτού σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.10219/688/4.5.2012 (Β’ 1506) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, iii) για όσους βαρύνονται

φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.

3. όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματα τους, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.

Γ. Σε περίπτωση συνοφειλετών, απαιτείται όλοι οι συνοφειλέτες κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης να πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

 

Ως Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, έχουμε ήδη εκφέρει τη γνώμη μας για τη σωρεία των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, καθώς τελικά θα καταφέρουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ελάχιστοι έλληνες, ενώ θα έπρεπε το πρόγραμμα αυτό να λύσει το συνολικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας [δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας όχι γιατί φταίμε, αλλά γιατί μειώθηκαν ή εκμηδενίστηκαν τα εισοδήματά μας – από την άλλη τις τράπεζες που κατέρρευσαν, το σύστημα τις στήριξε με κάθε μέσο και με κάθε θυσία].

Όσοι πληρούν παρόλα αυτά τις ως άνω προϋποθέσεις, οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, ήτοι έως 15-1-2014, να καταθέσουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά που προβλέπει η υπουργική απόφαση  (Ζ1-743/12.7.2013, ΦΕΚ 1731/Β/15.7.2013).

Στα γραφεία του ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας (Σ. Μπλιούρα 2, 3ος όροφος, Κοζάνη, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο,  τηλ: 2461042282, ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00), θα βρείτε έντυπο της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσετε.

Σχετικά άρθρα

Χρυσή Τομή
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ζητούνται
Ζητούνται άτομα στην Ζάκυνθο
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Πωλείται
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5