Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Alpha Bank
ΕΜΒΟΛΙΟ

Κατηγορίες

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
ΙΩΑΝΝΑ
Ράδιο 101.5
Εμβόλιο
Ζιώγας
tsiarsiotis

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Η πρόταση του Υπουργού Παιδείας για το Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας   έλαβε μέσω e-mail  το έγγραφο του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου μ ε τη νέα πρόταση για το Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας .
Ο υπουργός παιδείας ζητά από το Πανεπιστήμιο τη διατύπωση της άποψης εντός επτά (7) ημερών .Ηδη για το θέμα η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη , προκειμένου να διατυπώσει την απάντηση.
Σ’υμφωνα με τη νέα πρόταση του υπουργού Παιδείας

Συγκροτείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συνομοσπονδιακού χαρακτήρα με ονομασία «Συνομοσπονδιακό ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το «Συνομοσπονδιακό ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη τα οποία γίνονται μέλη του, ενώ διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα, τον  χαρακτήρα τους ως Ανωτάτων Ιδρυμάτων, την αυτοτέλεια, τα όργανα, την περιουσία, το προσωπικό, τους φοιτητές τους, και γενικότερα την ατομικότητα και διακριτότητα τους.

Το «Συνομοσπονδιακό ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» έχει τα οικεία του όργανα στα οποία ανήκουν οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1.    Α)  Η χάραξη στρατηγικής, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και  η πολλαπλασιαστικότητα των επιτευγμάτων  καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων.
 Β) Η χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης συλλογικής δράσης των Ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Γ) Η χάραξη στρατηγικής για την σύνδεση  των Ιδρυμάτων με την κοινωνία και την εθνική οικονομία καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Χώρας.
Δ) Η διατύπωση με δεσμευτικής γνώμης επί των ετήσιων τακτικών οικονομικών προϋπολογισμών, οι οποίοι εξακολουθούν να καταρτίζονται και να εγκρίνονται από τα όργανα των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.
2. Όργανα του Ιδρύματος είναι ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο του Συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
3. Ο Πρόεδρος του «Συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» προεδρεύει του Συμβουλίου, εισηγείται και εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου, συντονίζει το έργο του «Συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και το εκπροσωπεί. Πρόεδρος του Συμβουλίου του «Συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» ορίζεται ο εκάστοτε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
4. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  και τους Προέδρους των Συμβουλίων Ιδρύματος των μελών του «Συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» καθώς και τους αναπληρωτές αυτών. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας του «Συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», τα οποία εισάγει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Α.Ως προς τη συγκρότησης Σχολών και Τμήματων:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Β. Ως προς τις συγχωνεύσεις, απορροφήσεις ή καταργήσεις Τμημάτων

•    Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 184 και επωνυμία ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 161 και επωνυμία ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
•    Το τμήμα με κωδικό 1022 και επωνυμία ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ εντάσσεται στη ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΦΛΩΡΙΝΑ.
•    Ιδρύεται τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ το οποίο εντάσσεται στην ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΑΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και το οποίο θα δεχθεί για δεχθεί εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016.
•    Το τμήμα με κωδικό 1021 και επωνυμία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καταργείται.

Γ. Η ανωτέρω ρύθμιση προτείνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Κ1. Φυσικό μέγεθος και διάρθρωση ΑΕΙ.
Κ1.1: Ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» φοιτητικού πληθυσμού.
Κ1.2: Ελάχιστος αριθμός Σχολών.
Κ1.3: Ελάχιστος αριθμός αυτοτελών ακαδημαϊκών μονάδων.
Κ1.4: Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή.
Κ1.5: Ελάχιστος αριθμός ΔΕΠ/ΕΠ.
Κ2. Χωροταξική κατανομή
Κ2.1: Θεραπεία αδικαιολόγητης διασποράς/επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων ή και ΑΕΙ.
Κ3. Γνωστικό αντικείμενο
Κ3.1: Θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτόσημων ή παρεμφερών) Τμημάτων ή    προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης).
Κ3.2: Έλεγχος και θεραπεία της υπερεξειδίκευσης επιστημονικών αντικειμένων σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Κ3.3: Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρους Τμημάτων.
Κ4. Ποιότητα/βιωσιμότητα Τμημάτων
Κ4.1: Αναλογίες φοιτητών/ διδασκόντων
Κ4.2: Αποφοιτήσαντες ανά έτος
Κ4.3: Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση)
Κ4.4: Κόστος ανά φοιτητή
Κ4.5: Διαθέσιμες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης- θεωρητικής και εργαστηριακής- και φοιτητικής μέριμνας
Κ4.6: Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση
Κ4.7: Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο
Κ4.8: Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικά
Κ4.9: Αξιολόγηση από τους φοιτητές του Τμήματος
Κ4.10: Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία
Κ4.11: Το περιεχόμενο της εξωτερικής (ή και εσωτερικής) αξιολόγησής του και η συνεπαγόμενη δυναμική βελτιώσεων στα κριτήρια Κ4.1-10.
Κ5: Η  συμφωνία με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και η οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας .
Κ6: Η ενίσχυση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος  των επιτευγμάτων καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων.
Κ7: Η ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης των ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Κ8: Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Τα κύρια κριτήρια που ακολουθήθηκαν στην παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση είναι τα Κ1.1, Κ1.4, Κ1.5, Κ2.1, Κ3.3, Κ4.1, Κ4.2, Κ4.7,  Κ4.10 & Κ5.
Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση και τη διαβίβαση αυτής εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του παρόντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την επιστολή υπ’αριθμ πρωτ. 1221/06-02-2013, στο Fax: 210-3443865 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση minister@minedu.gov.gr.

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ζητείται
Πωλείται οικόπεδο
Πωλείται διαμέρισμα-Εμμανουήλ 7
Για εργασία-Μόναχο
Παύλου Μελά
Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες- Απέναντι από τα Δικαστήρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πωλείται- Εργατικές κατοικίες
Παλαιολόγου 58
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ- Κέντρο πόλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Χαλκιδική- Νέα Καλλικράτεια
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ