email επικοινωνίας

email επικοινωνίας: [email protected]

Ράδιο Γρεβενά – 101.5

ΤΑΞΙ
POTIKA MYRTO
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Επιμελητήριο Γρεβενών
ΕΙΕΤ
Ράδιο 101.5
Ζιώγας

Grevenamedia @facebook

tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων (23/1/2012)

Το Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων Με Τρία Παιδιά Νομού Γρεβενών κάνει γνωστό στα μέλη του ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής προϊόντων παρέμβασης έτους 2012.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 22830/20-4-2011 ΦΕΚ 660 Β΄ και το υπ. αρ. πρωτ. 156/16-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας γνωρίζουμε  τα κάτωθι:

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης  ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στηνΕλλάδα.                                                             Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της ανωτέρω απόφασης , θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως  εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Επισημαίνεται ότι τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον   αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα)

Τα  δικαιούχα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη   να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Σωματείο  μας, η οποία θα συνοδεύεται  από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου  νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου .
  3. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος . Σε περίπτωση  που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ..Επίσης  στην  περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1968, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9 , ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.
  4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
  5. Βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε περίπτωση  που το μεγαλύτερο τέκνο της οικογένειας είναι φοιτητής και δεν έχει συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του.
  6. Βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών σε περίπτωση που το μεγαλύτερο τέκνο της οικογένειας εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του.

Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα τριτέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του               Ν. 3454/2006 και με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων σε επιμέρους διατάξεις, αποκτά ο γονέας ή οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους γεννηθέντων, τα οποία είναι:

Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23 έτος της ηλικίας τους ή

Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών , όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Η ιδιότητα του τριτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2011 στα Γραφεία του Σωματείου στη Διεύθυνση Εμμανουήλ Παππά 10( Δίπλα από το Επιμελητήριο) κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 2.15-3.15  ή μετά από επικοινωνία με τα μέλη του Σωματείου.

Τηλ. επικοινωνίας: 6973915489

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Η Πρόεδρος

Ευτυχία Αναστασιάδου-Αναγνώστου

Σχετικά άρθρα

interactive
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΑΞΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
Πωλείται
ΦΥΛΑΞΗ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ