ΔΕΗ

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
ΚΑΡΑΛΗΣ

Grevenamedia @facebook

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SportsBase
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατηγορίες

ΤΑΞΙ
ΓΡΙΔΑΣ
SPONSORS
Ζιώγας

Δημοπρασία οχημάτων στο τελωνείο Καστοριάς

Την Τετάρτη 17-12 -2014 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στην Κεντρική Λαχαναγορά της
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε αίθουσα του χώρου όπου στεγάζεται η Κρεαταγορά, προφορική
πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά
αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων, Οχήματα Τέλους Κύκλου
Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και δίκυκλα για κυκλοφορία και διάλυση με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται
στην διακήρυξη.
Η αποθήκη μας βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσου και εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς
από την λεωφορειακή γραμμή αριθ. 38 – Νέας Ευκαρπίας – που έχει αφετηρία τον Ν. Σ. Σταθμό.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
δημοπρασία, δηλαδή από 10-12-2014 έως και 16-12-2014, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και τις ώρες
8.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
Διακηρύξεις και όροι πώλησης οχημάτων που ισχύουν από 01/02/2002 διανέμονται στα γραφεία
του Ζ΄ Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού , Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης και στην αποθήκη Πολίχνης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους: Ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήματος μετά την
καταβολή του 10% , γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης
των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού θα γίνονται
δεκτές μόνο εντός των 30 αυτών ημερών.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη
ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν.
 Παρατήρηση 1η. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα οχήματα προς
κυκλοφορία είναι 300 € , για τα οχήματα προς διάλυση είναι 100 €, για τις μοτοσικλέτες για
κυκλοφορία είναι 100€ και για τα δίκυκλα για διάλυση είναι 50€.
 Παρατήρηση 2η. Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την
Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών το
Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π.
Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται στο Ταμείο του Α΄ Τελωνείου
αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.
Το υπόλοιπο 90% του τιμήματος εάν διακανονιστεί τοις μετρητοίς θα καταβάλλεται ως εξής
:
Για ποσό μέχρι 300€ με μετρητά και για ποσό άνω των 300 € με Τραπεζική Επιταγή, σε
διαταγή της Τράπεζας της Ελλάδος.
 Παρατήρηση 3η. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος
ΦΠΑ 23%. Με την υπ΄αρίθμ. 153/26-3-03 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. τροποποιήθηκε το
άρθρο 18 των όρων πώλησης και το δικαίωμα έκπτωσης του 30% , σε περίπτωση που ο πλειοδότης θα
διακανονίζει τοις μετρητοίς , θα ισχύει στο σύνολο της τιμής πλειοδοσίας ήτοι του 100%.
Θεσσαλονίκη, 05-12-2014
Αρίθμ. Πρωτοκόλλου: 29467
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:.
τηλ. : 2310-232882 , 2313505302
2310-229076 , 2313505303
στις ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Ο διακανονισμός των πωληθέντων οχημάτων θα
γίνεται με ραντεβού ύστερα από τηλεφωνική
επικοινωνία στο τηλ. 2310-232882 , 2313 5053022
 Παρατήρηση 4η. Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και
ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφή-
ακύρωση αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
 Παρατήρηση 5η. Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός,
τύπος κλπ ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών.
Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών,
με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων
πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις.
 Παρατήρηση 6η. Σύμφωνα με την αριθ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 442/96),
ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα
ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που
εκποιούνται από την Υπηρεσία μας μετά την 5-3-93 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των
ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν να
ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από
το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα
όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/4474/4556/94 (Β829) τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της
αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α.
36790/85 (Β733).
 Παρατήρηση 7η
: Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν
εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο,
υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου
μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ,
και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό
διάταγμα υπ΄ αριθ. 116/05-03-04 (ΦΕΚ 81Α
/2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και
ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας
ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων
έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το
σύστημα για την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή
των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε
να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του
αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
α/α Κωδ.
είδους
Μάρκα
οχήματος Αριθμός πλαισίου Θύρες Καυσ. Χρώμα Έτος
κατασκ.
Τιμή
εκκίνησης
1 160135
MERCEDES
E320 – Φέρει
μερικώς
ανοιγόμενη
οροφή
WDB2100651A546083 4θυρ. Αμολ. Μπλε 1997 1.000 €
2 160143 MERCEDES
E200 WDB2100351A009375 4θυρ Αμολ. Μπλε 1996 7.000 €
3 163161
BMW X
SERIES τύπου
τζιπ φέρει
μερικώς
ανοιγόμενη
οροφή
WBAPB11010WE14625 5θυρ. Πετρ. Μαύρο 2004 10.000 €
4 171946 HONDA SHHCH6740YU011778 4θυρ Αμολ. Μαύρο 1999 1.000 €
5 172058 SAAB 9.3 YS3DE55D7X2054818 4θυρ. Πετρ. Ασημί 1999 1.000 €
6 172128 OPEL TIGRA W0L000075S4347331 3θυρ. Αμόλ. Ερυθρό 1995 700 €
7 172129 CITROEN
XANTIA VF7X12B00042B4083 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1995 150 €
8 172173 ΜΕRCEDES WDB2030161A276131 4θυρ. Πετρέλ Ασημί 2001 4.000 €
9 172200 NISSAN
ALMERA SJNEDAN16U0103701 3 θυρ. Πετρέλ Μπλε 2000 2.000 €
10 172280 DAIMLER
BENZ 201 WDB2011221F611891 4θυρ Πετρ Ερυθρό 1989 700 €
11 172463 MAZDA MPV JMZLV12L200106318 5θυρ. Πετρ. Μπλε 1998 1.300 €
12 172472
JEEP
CHEROKEE
τύπου τζιπ
1J4FFN8M3YL206706 5θυρ. Πετρ. Λευκό 2000 490 €
13 172497
CHEVROLET
DAEWOO
KLAU-TACUMA
KLAUF75H11K618915 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 1.000 €
14 172596
LANCIA
DEDRA – φέρει
μερικώς
ανοιγόμενη
οροφή
ZLA83500004046642 5θυρ. Πετρ. Κυπαρισσί 1993 150 €
15 172600
HYUNDAI
COUPE φέρει
μερικώς
ανοιγόμενη
οροφή
KMHHN61BP5U166751 3θυρ. Αμόλ. Μπλέ 2005 1.500 €
16 172610 HYUNDAI
ACCENT KMHVD21LPVU256679 3θυρ. Αμόλ. Μπλε 1996 500 €
17 173204 AUDI A3 WAUZZZ8LZXA047868 3θυρ. Αμολ. Μπλε 1998 2.000 €
18 173800 CITROEN
XSARA VF7N1NFUB73889223 5θυρ Αμόλ Λευκό 1999 210 €4
19 173832 MERCEDES WDB2100251A647217 4θυρ. Πετρ. Ασημί 2001 3.000 €
20 173847 BMW 3
SERIES WBAAL51000KH00533 4θυρ. Αμόλ. Γκρι 1999 1.000 €
21 173866 AUDI TT TRUZZZ8NZX1003117 3θυρ. Αμόλ Ασημί 1998 4.200 €
22 173913 AUDI A3 WANZZZ8LZXA042129 3θυρ. Αμολ Πράσινο 1997 1.400 €
23 173917 HYUNDAI
EXCELL LS KMHVF21JPRU888150 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1993 300 €
24 173924
FIAT AUTO
SPA – ALFA
ROMEO GT-C
ZAR93700005140474 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2003 2.000 €
25 173925 TOYOTA
AVENSIS SB153ABN00E009729 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1998 1.000 €
26 173926 FUJI HEAVY
IMPREZA JF1GD5LJ33G044436 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2002 3.000 €
27 173961 AUDI A3 WAUZZZ8LZYA080914 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1997 2.800 €
28 173978 BMW WBADH31080BY01321 5θυρ. Αμόλ Μαύρο 1997 1.400 €
29 174001 HYUNDAI
ELANTRA KMHDM41BP1U222126 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2002 2.000 €
30 174020 SEAT LEON VSSZZZ1PZ7R080509 5θυρ Αμόλ Ασημί 2006 4.900 €
31 174021
V.WAGEN
GOLF – φέρει
μερικώς
ανοιγόμενη
οροφή
WVWZZZ1KZ7W219086 5θυρ Αμόλ Μαύρο 2007 7.000 €
32 174024 FORD FOCUS WF0NXXGCDNXL28340 5θυρ. Αμόλ. Πράσινο 1999 1.000 €
33 174025
MERCEDES
E200
KOMPRESOR
WDB2020251A707814 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2001 3.000 €
34 174026 HONDA CIVIC SHHMB8730WU007121 5θυρ. Αμόλ. Μελιτζανί 1998 1.000 €
35 174028 SUZUKI SWIFT JSAEAB44S00103513 5θυρ. Αμόλ. Μπλε 1992 300 €
36 174049 VW GOLF WVWZZZ1JZXW113845 3θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 500 €
37 174072 HONDA CIVIC JHMEG43500S302135 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1994 1.000 €
38 174081 DAEWOO
MATIZ KLA4M11CD3C893008 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1998 300 €
39 174138 HONDA CIVIC SHHMA87600U127138 5θυρ Αμόλ. Ασημί 1996 1.000 €
40 174181 MERCEDES
E270 WDB2110161A024070 4θυρ Πετρέλ Κυπαρισσί 2004 7.000 €
41 174194 HYUNDAI
ATOS KMHAB51GPXU204696 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1999 500 €5
42 174204
MERCEDES
C200 ανοιγόμε-
νη οροφή &
αυτόματο κιβώ-
τιο ταχυτήτων
WDB2030451A116595 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 2002 7.000 €
43 174210 OPEL ASTRA W0L0AHL0865074919 3θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2005 4.000 €
44 174326
AUDI A4 – φέρει
μερικώς
ανοιγόμενη
οροφή
WAUZZZ8DZTA315919 5θυρ Αμόλ Μαύρο 1996 2.100 €
45 175061 NISSAN
ALMERA JN1BAAN15U0152049 4θυρ. Αμόλ. Ασημί 1997 500 €
46 175132 RENAULT
ESPACE VF8J635550R519478 5θυρ Πετρ Πράσινο 1995 1.400 €
47 175133 CITROEN
SAXO VF7S1HDZF56567083 5θυρ. Αμόλ. Ασημί 1998 500 €
48 175134 RENAULT
MEGANE VF1BA0L0G16386388 5θυρ Αμόλ Πράσινο 1997 350 €
49 175147 AUDI A3 WAUZZZ8LZVA025959 3θυρ Αμόλ Μαύρο 1996 1.400 €
50 175150 V.WAGEN
PASSAT WVWZZZ3BZXP402911 4θυρ Αμόλ Μπλε 1999 1.400 €
51 175179
AUDI A3 –φέρει
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
WAUZZZ8LZYA109599 3θυρ Αμόλ Μπλε 2000 2.100 €
52 175200 HONDA CIVIC JHMEJ95400S100790 4θυρ Αμόλ Μπλε 1997 700 €
53 175208 RENAULT 19 VF1853A0512432850 5θυρ Αμόλ Πράσινο 1994 210 €
54 175732 MERCEDES
210 WDB2100481B377435 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 2003 2.000 €
55 175751 TOYOTA RAV
4 (τύπου τζιπ)
JTEYH20V000028217 3θυρ Αμόλ Μπλε 2004 2.800 €
56 176373 SEAT IBIZA VSSZZZ6LZ4R233359 5θυρ Αμόλ Μαύρο 2004 2.100 €
57 176460
SSANGYONG
KORANDO
(τύπου τζιπ)
KPTL2B18SYP090545 3θυρ Αμόλ Μαύρο 2001 2.100 €
58 176859 AUDI A3 WAUZZZ8L32A028109 3θυρ. Πετρέλ Ασημί 2001 3.000 €
59 176884 BMW 316i WBACA71070JE17529 4θυρ. Αμόλ. Βυσσινί 1996 1.000 €
60 176991 AUDI A6 WAUZZZ4BZYN023879 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 1999 2.000 €
61 178186 NISSAN
MICRA SJNEAAK11U0032680 3θυρ. Αμόλ. Λευκό 1992 300 €
62 178190 RENAULT
CLIO VF1CB0U0F21980891 3θυρ. Πετρελ. Μαύρο 2000 2.000 €
63 178191 AUDI A4 WAUZZZ8DZTA176904 4θυρ Αμόλ. Μολυβί 1996 2.000 €
64 178404 VOLVO TS
(S80) YV1TS48C2X1012248 4θυρ. Αμόλ. Μπλε 1998 2.000 €6
65 178406 MERCEDES
A170 CD1 WDD1681091K040658 5θυρ. Πετρέλ Ασημί 2003 4.000 €
66 178424 ALFA ROMEO
166 ZAR93600000046566 4θυρ. Πετρέλ Ασημί 2000 1.000 €
67 179323 AUDI A6 S6 WAUZZZ4F56N065273 4θυρ. Αμόλ. Μαύρο 2005 5.000 €
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 4 ΤΟΝΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
α/α Κωδικός
είδους
Μάρκα
οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος
άμαξας Καύσιμ Χρώμα
Έτος
κατά-
σκευής
Τιμή εκ-
κίνησης
1 174000 VW WV2ZZZ7AZRH002828 Ανοικτό Πετρ Λευκό 1999 500 €
2 174004 TOYOTA HILUX JTFAS426000005732 Ανοικτό Πετρ Πράσινο 2002 1.000 €
3 174086 MERCEDES WDB65243615533395 Κλειστό Πετρ Λευκό 1999 6.000 €
4 174090 PEUGEOT VF323202215066160 Κλειστό Βενζίνη Κίτρινο 1994 1.000 €
5 174095 FIAT FIORINO ZFA14600008413457 Ανοικτό Πετρ Ερυθρό 1996 300 €
6 174104 FIAT FIORINO ZFA14600008200319 Κλειστό Πετρ Λευκό 1998 300 €
7 174192 VW WVWZZZ1HZRW059532 Κλειστό Πετρ Μαύρο 2003 1.000 €
8 175129 FIAT ZFA23000005033965 Ανοικτό Πετρ Λευκό 1994 2.000 €
9 175210 MERCEDES
512 D WDB6673531N071032 Κλειστό Πετρ Λευκό 1997 4.900 €
10 175284 MERCEDES
817 WDB67600215587719 Κλειστό Πετρ Ερυθρό
– Λευκό 1990 5.600 €
11 175760 RENAULT
TRAFIC VF1TBX20501350017 Κλειστό Βενζίνη Λευκό 1990 700 €

ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
α/α Κωδ.
είδους
Μάρκα
οχήματος Αριθμός πλαισίου Είδος αμαξ. Καύσιμ Χρώμα
Τιμή
εκκίνη
σης
1
178853
MERCEDES
UNIMOG 413111 413111-10-000386 Φορτηγό ανοικτό Πετρ Πράσινο 3.000€
2 178914 MERCEDES
1922 WDB621107.15.481066 Φορτηγό
Απορριμματοφόρο Πετρ Πορτοκαλί 5.000€
3 178923 VOLVO FL611 YB1E6A814NB490625 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ Πορτοκαλί 4.000€
4 178957 NEOPLAN WAG3122DBKSH15151 Λεωφορείο Πετρ Λευκό 8.000€
5 179540 RENAULT VF6J500A00005071 Φορτηγό
Γερανοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€7
6 179548 ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ H9910651074146 Φορτηγό ανοικτό Πετρ. Πορτοκαλί 3.000€
7 179565 MERCEDES
1922 WDB65610715727486 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€
8 179566 FIAT IVECO
59.12 ZCFC5980005045016 Φορτηγό
καλαθοφόρο Πετρ. Λευκό 3.000€
9 179567 NISSAN L80 VSKL8024SNB353906 Φορτηγό
καλαθοφόρο Πετρ. Λευκό 3.000€
10 179568
NISSAN
CABSTAR TL
110.45/2
VWASBFTL011138318 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 2.000€
11 179569 MAN 8163 WMAL200T00G140833 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 4.000€
12 179571 FIAT IVECO
5912 ZCFC5980005047617 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 3.000€
13 179572 MERCEDES
1922 WDB65610715727560 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€
14 179573 VOLVO FL 614 YB1E2GUA0NB481893 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 4.000€
15 179574 NISSAN L80 09/3 VSKJ8034SMB347241 Φορτηγό
καλαθοφόρο Πετρ. Λευκό 3.000€
16 179575
NISSAN
CABSTAR TL
110.45/2
VWASBFTL011137586 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 2.000€
17 179576 MERCEDES
1922 WDB65510715571668 Φορτηγό
μεταφοράς κάδων Πετρ. Πορτοκαλί 500€
18 179577 ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ H991065108052 Φορτηγό ανοικτό Πετρ. Πορτοκαλί 3.000€
19 179578 FORD TRANSIT
BUS 130 WF0EXXBDVEYG00426 Λεωφορείο14
θέσεων Πετρ. Λευκό 500€
20 179580
NISSAN
CABSTAR TL
110.45/2
VWASBFTL011136578 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 2.000€
21 179582
NISSAN
CABSTAR TL
110.45/2
VWASBFTL011139539 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 300€
22 179585 MERCEDES
1922 WDB62110715481332 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€
23 179586
NISSAN
CABSTAR TL
110.45
VWASBFTL043810443 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 2.000€
24 179587 MERCEDES
1922 WDB62110715493806 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€
25 179588 MAN 15224 WMAL821131Y047987 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 4.000€
26 179589 DAF FA 1000 XLRAE10CT0L042397 Φορτηγό
βυτιοφόρο ύδατος Πετρ. Λευκό 3.000€
27 179690 MAN 18.264 WMAL872808Y048372 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Λευκό 4.000€8

ΟΧΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
α/α
Κωδ.
Είδους
Είδος
Οχήματος
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Τιμή
Εκκίνησης
1 178412 Φορτηγό MERCEDES MB 100D VSA63134213119451 300€
2 179132 Φορτηγό κλειστό MERCEDES VSA63133213064747 300€
3 179357 Επιβατικό ISUZU OPEL MONTEREY JACUBS69DN7101561 300€
4 179570 Λεωφορείο 11
θέσεων FORD TRANSIT 100 WF0KXXGBVKFM54002 500€
5 179583 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο NISSAN EBRO NISSAN TRA 004 VSKKE1111NA716751 200€

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
α/α Κωδικός
Είδους
Είδος
Οχήματος
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Τιμή
Εκκίνησης
1 171940 Επιβατικό MERCEDES 190E WDBDA29D6MF845792 100€
2 173229 Επιβατικό DAEWOO LANOS Y6DTF69Y0B0292727 100€
3 173854 Επιβατικό AUDI WAUZZZ8DZTA113934 300€
4 173933 Επιβατικό BMW WBAHB51080BD23287 300€
5 174019 Επιβατικό FORD FOCUS WF0NXXGCDNYL78288 100€
6 174032 Επιβατικό NISSAN
PATHFINDER SE 3.5 JN8DR05Y83W601748 200€
7 174193 Επιβατικό OPEL W0L000036M2818876 100€
8 175173 Επιβατικό BMW 320 WBA31740005455449 100€
9 175271 Επιβατικό NISSAN 3N1AB41D9XL077540 300€
10 176375 Επιβατικό JEEP GRAND
CHEROKEE 1J4GZ78Y8TC216909 500€
28 179701 MERCEDES WDB61743515415435 Φορτηγό
απορριμματοφόρο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€
29 179702 MERCEDES WDB67603315459134 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Πορτοκαλί 5.000€
30 179703 VOLVO YB1E6A810NB488256 Φορτηγό
βυτιοφόρο ύδατος Πετρ. Λευκό 3.000€
31 179707
NISSAN
CABSTAR TL
110.45/2
VWASBFTL011136759 Φορτηγό ανοικτό
ανατρεπόμενο Πετρ. Λευκό 3.000€9
11 177005 Επιβατικό GMC C15 1GKEC16K7J724527 500€
12 178567 Επιβατικό DODGE 4S 1B3EJ56H85N550762 500€
13 178997 Επιβατικό FIAT BRAVO ZFA18200004729737 100€
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.200 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.200 €
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 163155 FIAT PUNTO ZFA17600002016691 Επιβατικό Ερυθρό
2 171087 VOLVO YV1245843H1730768 Επιβατικό Λευκό
3 171914 CITROEN XSARA VF7N0KF36430922 Επιβατικό Ερυθρό
4 171949 FORD WF0GXXPSWGTA32959 Επιβατικό Λευκό
5 172031 PEUGEOT 306 VF37CKFXE32378349 Επιβατικό Ερυθρό
6 172469 FORD ESCORT SFAAXXBBAASS08739 Επιβατικό Μπλε
7 173842 NISSAN SUNNY FCAN14A26026 Επιβατικό Γκρι
8 173948 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZPW123074 Επιβατικό Λευκό
9 174016 NISSAN SUNNY FMLN13A34829 Επιβατικό Χρυσαφί
10 174065 OPEL VSX000096K4290595 Επιβατικό Μπλε
11 174075 RENAULT CLIO VF1B5780508249517 Επιβατικό Ερυθρό
12 174085 OPEL KADETT W0L000058N2758757 Επιβατικό Μαύρο
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 174088 BMW 3ER SERIES WBACG11010KD82749 Επιβατικό Aσημί
2 174156 TOYOTA COROLLA JT1E0EE9000255453 Επιβατικό Ερυθρό
3 174188 NISSAN BLN13A51537 Επιβατικό Mολυβί
4 178557 SUZUKI JS3TD03V7R4101794 Επιβατικό τύπου τζιπ Λευκό10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.200 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.300€
5 178558 MITSUBISHI
GALANT DA161VEY101183 Επιβατικό Κίτρινο
6 178851 LAND ROVER SALLBCAH2AA192729 Φορτηγό ανοικτό Πράσινο
7 178904 NISSAN SUNNY EGTBEAN1400B03459 Επιβατικό Μπλε
8 178905 V. WAGEN GOLF WVWZZZ1HZPW172191 Επιβατικό Μαύρο
9 178906 FIAT MAREA
CARAVAN ZFA18500000195752 Επιβατικό Μπλε
10 178907 OPEL CORSA VSX000093N4309557 Επιβατικό Aσημί
11 178908 OPEL VECTRA W0L000087N1239751 Επιβατικό Mολυβί
12 178909 OPEL VECTRA WOL000087N1244545 Επιβατικό Μπορντώ
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 178910 MAZDA 323 JMZBF138200140906 Επιβατικό Μαύρο
2 178911 NISSAN SUNNY EGTBEAN1400B03451 Επιβατικό Mολυβί
3 178912 MAZDA 323 JMZBF136300110738 Επιβατικό Ερυθρό
4 178913 OPEL OMEGA WOL000067K1079688 Επιβατικό Ερυθρό
5 178915 TOYOTA COROLLA JT1L0EE8005024754 Επιβατικό Καφέ
6 178916 OPEL KADETT W0L000039K2658730 Επιβατικό Μπλε
7 178917 FORD MONDEO WF0AXXGBBAPB09132 Επιβατικό Πράσινο
8 178958 FORD FOCUS WFOFXXWPDF2B84728 Επιβατικό Μπλε
9 178960 MAZDA 323 JMZBA125200144179 Επιβατικό Μπλε
10 179127 CITROEN XSARA VF7N2NFUB73151483 Επιβατικό Μπλε
11 179131 MERCEDES 124 WDB1240231A202343 Επιβατικό Aσημί
12 179139 SANTANA VITARA VSEETW01VNA208407 Επιβατικό τύπου τζιπ Πράσινο
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 179140 VOLVO S40 YV1VS2522YF497053 Επιβατικό Mπλε11

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
2 179309 MERCEDES 230 E WDB1240231B034668 Επιβατικό Mολυβί
3 179314 V.WAGEN GOLF WVWZZZ1HZNW356923 Επιβατικό Μαύρο
4 179324 MERCEDES WDB2010241A069681 Επιβατικό Mπλε
5 179325 MERCEDES WDB2010181A705254 Επιβατικό Mπλε
6 179359 SUZUKI VITARA VSE0SJV6C00035343 Επιβατικό Mολυβί
7 179360 MERCEDES 123T WDB12328312007636 Επιβατικό Μαύρο
8 179361 MERCEDES 12313010168950 Επιβατικό Λευκό
9 179579 NISSAN PICK UP EGTCGD21000D12994 Φορτηγό ανοικτό Λευκό
10 179704 MITSUBISHI JMB0NK110LP000130 Φορτηγό ανοικτό Λευκό
11 179705 MITSUBISHI JMB0NK110LP000128 Φορτηγό ανοικτό Λευκό
12 179706 MITSUBISHI L300 JMBJZP12VPA000320 Φορτηγό κλειστό Λευκό
13 179708 RENAULT KC
KANGOO VF1KC0BAF23883927 Επιβατικό Λευκό
α/α Κωδ.
είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Θύ-
ρες
Καυσ. Χρώμα Έτος
κατασκ.
Τιμή
εκκίνη
σης
1 179384 PEUGEOT 806 VF3221DH212061619 5 Πετρ. Πράσινο 1995 1.000€
2 179388 B.M.W. 535i WBADN21080GR71507 4 Αμόλ. Ασημί 1999 2.200€
3 179389 MERCEDES BENZ
C180 WDB2020181A042206 4 Αμόλ. Γκρι 1993 500€
4 179390 MERCEDES BENZ
E 250D WDB2100101A033991 4 Πετρ. Μπλε 1998 1.500€
5 179392 FORD MONDEO
CARAVAN WFONXXGBBNWJ79969 5 Αμόλ. Βυσσινί 1998 800€
6 179393 V.WAGEN PASSAT WVWZZZ31ZLE114873 4 Αμόλ. Μαύρο 1989 500€
7 179394 NISSAN SUNNY JN1ECAN14U0025352 5 Αμόλ. Γκρι 1992 400€
8 179395 ALFA ROMEO 166 ZAR93600000008918 4 Αμόλ. Ασημί 1998 1.500€12
OXHMATA ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 tn ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

9 179396 MERCEDES BENZ
201 (190 D) WDB2011221F515962 4 Πετρ. Λευκό 1988 800€
10 179397 NISSAN ALMERA JN1FFAN15U0110226 4 Πετρ. Ασημί 1998 1.500€
11 179398 BMW 316i
CARAVAN WBAAJ11050CL53500 5 Αμόλ. Μωβ 1994 700€
12 179399 RENAULT 21
CARAVAN VF1K4880510773973 5 Αμόλ. Μπλε 1998 500€
13 179400 OPEL VECTRA W0L0JBF19W1128336 4 Αμόλ. Μπλε 1998 800€
14 179401 OPEL VECTRA W0L0JBF68W5149383 4 Αμόλ. Βυσσινί 1998 800€
15 179402 MERCEDES BENZ
VITO VSA63829413297831 4 Πετρ. Πράσινο 2000 3.500€
16 179403 SKODA OCTAVIA TMBCX41U822541192 4 Αμόλ. Μπλε 2001 2.000€
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 4 Tn. ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
α/α Κωδ.
είδους
Μάρκα
οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος
άμαξας Καύσιμα Χρώμα
Έτος
κατασκε
υής
Τιμή
εκκίνη-
σης
1 179386 MERCEDES
BENZ 609 D
WDB6680031P132585 Ανοικτό Πετρέλαιο Μπλε 2000 500€
2 179387 V.WAGEN
TRANSPORTER WV2ZZZ70ZNH064336 Κλειστό Αμόλυβδη Λευκό 1992 500€
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 179725 V.WAGEN WV2ZZZ29ZEH018149 Φορτηγό 200€
2 179726 MAN ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ Φορτηγό 2.000€
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 179723 CITROEN C5 VF7DEXFXC76106628 Επιβατικό 100€
2 179724 TOYOTA HIACE JT1VLHG1V00144354 Φορτηγό 200€
3 179727 OPEL ASCONA W0L000087F1230218 Επιβατικό 100€13

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
4 179728 TOYOTA HIACE JT121UHA200009804 Φορτηγό 100€
5 179729 CITROEN XSARA VF7N0NFUB73074942 Επιβατικό 80€
6 179730 HYUNDAI ACCENT KMHVA21LPWU258317 Επιβατικό 100€
7 179732 OPEL ASTRA W0L000056P5029321 Επιβατικό 100€
8 179391 CHEVROLET
ASTRO VAN 1GNDM1SZ8NB177806 Επιβατικό 200€
9 179733 V.WAGEN
TRANSPORTER WV2ZZZ70ZMH036108 Φορτηγό 200€
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 179404 ALFA ROMEO 75 ZAR16200006201401 Επιβατικό 100€
2 179405 BMW 520 WBAHB51080BD96255 Επιβατικό 300€
2 179731 MITSUBISHI
CARISMA XMLCNDA1AVF004877 Επιβατικό 100€
α/α Κωδ.
είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός πλαισίου Θύ-
ρες
Καυσ. Χρώμα
Ημερ.
1
ης
αδείας
κυκλ.
Τιμή
εκκίνη
σης
1 179417 MERCEDES BENZ WDB2011221F371712 5 Πετρ. Βυσσινί 1987 500€
2 179419 B.M.W. WBACE81030EU95189 5 Βενζίνη Πράσινο 1996 500€
3 179420 OPEL W0L0VBM35W1173665 5 Πετρ. Γκρι 1998 1.000€
4 179422 DAIMLER BENZ WAB2010Z41A490306 5 Βενζίνη Καφέ 1989 500€
5 179426 PEUGEOT 306 VF37ENFZE32602722 5 Πετρ. Μπλε 1999 800€
6 179446 FORD ESCORT VS6AXXWPAASS71096 5 Αμόλ. Βυσσινί
Μπλε 1995 1.000€
7 179449 FIAT TEMPRA ZFA15900007426779 5 Αμόλ. Βυσσινί 1993 300€
8 179453 SEAT IBIZA VSSZZZ6LZ3R116305 3 Αμόλ. Ερυθρό 2003 2.000€
9 179455 TOYOTA AVENSIS SB164ABN00E009912 5 Αμόλ. Λευκό 1998 1.500€
10 179456 HONDA MOTOR
CIVIC JHMEG33200S009351 3 Αμόλ. Λευκό 1992 1.000€
11 179457 NISSAN PRIMERA SJNBAAP10U0590204 5 Αμόλ. Λευκό 1996 600€14
12 179459 SEAT LEON VSSZZZ1MZ2R018671 5 Αμόλ. Κίτρινο 2001 2.000€
13 179460 HYUNDAI MOTOR
C
KMHCF41FPYU145794 5 Αμόλ. Βυσσινί 2001 1.000€
14 179463
MITSUBISHI
NETHERLANDS
CARISMA
XMCSNDA5A3F027259 5 Πετρ. Θαλασσί 2003 3.000€
15 179466 MERCEDES WDB1240201A159967 5 Βενζίνη Ασημί 1991 500€
16 179471 DAIMLER BENZ WDB2020181F015199 5 Αμόλ. Μαύρο 1993 1.500€
17 179472 V.WAGEN VENTO WVWZZZ1HZPW031630 5 Αμόλ. Μολυβί 1992 400€
18 179473 BMW 316i WBABE11060JG53540 3 Αμόλ. Ερυθρό 1994 1.500€
19 179474 AUDI AG WAUZZZ8DZVA058872 5 Αμόλ. Μπλε 1996 1.500€
20 179475 BMW WBACA31000FB47247 5 Αμόλ. Μπορντό 2000 1.500€
21 179476 V.WAGEN PASSAT WVWZZZ3BZ1P063674 5 Αμόλ. Μπλε 2001 2.000€
22 179478 CITROEN ZX VF7N2A90018A95314 5 Αμόλ. Μπλε 1995 300€
23 179479 FIAT AUTO SPA
PUNTO ZFA18800004390765 3 Αμόλ. Κίτρινο 2002 1.000€
24 179480 TOYOTA COROLLA NMTBZ20E50R111838 5 Αμόλ. Γκρι 2005 5.000€
25 179481 BMW WBACA11050EL38489 5 Βενζίνη Λευκό 1991 1.000€
26 179486 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR274906 5 Αμόλ. Ερυθρό 1999 1.000€
27 179488 V. WAGEN AUDI WAUZZZ89ZHA432959 5 Βενζίνη Μπλε 1988 500€
28 179490 V.WAGEN GOLF WVWZZZ1JZ2W164145 3 Αμόλ. Μαύρο 2005 4.000€
29 179491 HYUNDAI MOTOR
C
KMHCG51FP2U171602 5 Αμόλ. Μπλε 2002 1.000€
30 179492 SKODA FELICIA TMBEEF613W0853304 5 Αμόλ. Μπλε 1998 300€
31 179493 BMW 316i WBACA11010AJ14613 5 Αμόλ. Πράσινο 1992 1.000€
32 179495 FORD WF0FXXGBBFWS32537 5 Πετρέλ Πράσινο 1999 500€
33 179496 HYUNDAI MOTOR
C
KMHCF31BPYU058173 3 Αμόλ. Μαύρο 2000 1.000€
34 179497 CITROEN SAXO VF750KFXF56804957 3 Αμόλ. Λευκό 1999 500€15
ΦΟΡΤΗΓΟ > 3,5 τόνων ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνεται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
α/α Κωδικός
Είδους
Είδος
Οχήματος
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Τιμή Εκκίνησης
1 179434 Φορτηγό IFA ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ 1.000€
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
35 179498 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZZR083095 3 Αμόλ. Λευκό 1994 500€
36 179499 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZXR171577 5 Αμόλ. Μπλε 1998 1.000€
37 179500 AUDI AG WAUZZZ4BZWN033059 5 Αμόλ. Γκρι 2000 4.000€
38 179501 OPEL ASTRA W0L0TGF4815050255 5 Αμόλ Πράσινο 2001 800€
39 179502 CITROEN XSARA
PICASSO VF7CHNFZA38735049 5 Αμόλ. Μπλε 2000 2.000€
40 179503 CITROEN C4 VF7LCKFUC74380805 5 Αμόλ. Μαύρο 2006 6.000€
41 179504 OPEL VECTRA B W0L000038V7085529 5 Αμόλ Πράσινο 1997 1.000€
42 179505 SEAT IBIZA VSSZZZ6KZ1R003372 5 Αμόλ Λευκό 2000 1.000€
43 179507 FIAT AUTO SPA ZFA18500002063085 5 Αμόλ. Μπλε 2000 500€
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

α/α Κωδ.
είδους Μάρκα οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος
άμαξας Καύσιμα Χρώμα
Έτος
κατα-
σκευής
Τιμή
Εκκίνη
σης
1 179462 SKODA PICK UP
1,9 DLX TMBEHH673W5720635 Ανοικτό Πετρέλαιο Λευκό 1997 600€
2 179494 NISSAN MOTOR
DATSUN 1200 LGB120047702 Ανοικτό Βενζίνη Ερυθρό 1993 500€
α/α Κωδικός
Είδους Μάρκα Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 179415 NISSAN JN8HD17Y9MW026841 Επιβατικό 500€
2 179423 CHEROKEE JEEP 1J4GZ78Y9RC185968 Επιβατικό 500€
3 179427 SUBARU OUTBACK 4S3BH675X27613873 Επιβατικό 2.000€
4 179458 MERCEDES BENZ WDB2100151A584850 Επιβατικό 500€16
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.100 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.400 €
5 179461 OPEL ZAFIRA W0L0TGF7512261489 Επιβατικό 500€
6 179477 OPEL FRONTERA SED5KSUD2VV629930 Επιβατικό 500€
7 179482 ALFA ROMEO ZAR93700003143266 Επιβατικό 500€
8 179487 DAIMLER
CHRYSLER WDB2021941F845460 Επιβατικό 500€
9 179506 BMW 320D WBAAL71000KG32519 Επιβατικό 1.500€
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 179409 BMW WBADK510009328759 Επιβατικό Γκρι
2 179413 PEUGEOT VF3551A84E1667190 Επιβατικό Λαδί
3 179414 FORD FIESTA WF0BXXGAFBMK27566 Επιβατικό Γκρι
4 179428 OPEL KADETT W0L000039J5263194 Επιβατικό Γκρι
5 179429 OPEL ASCONA W0L000087F1280449 Επιβατικό Λευκό
6 179430 OPEL ASCONA 87F1270231 Επιβατικό Μπλε
7 179431 OPEL VECTRA W0L000087N1014178 Επιβατικό Λευκό
8 179436 OPEL VECTRA W0L000087M1175766 Επιβατικό Μολυβί
9 179443 SKODA 135L TMBDEA200N5001734 Φορτηγό Μπλε
10 179445 NISSAN SUNNY FCAN14A44651 Επιβατικό Λευκό
11 179448 V.WAGEN WVWZZZ19ZGW885582 Επιβατικό Γκρι
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 179410 MERCEDES 200D WDB12312010312918 Επιβατικό Λαδί
2 179416 MERCEDES BENZ 190D WDB2011261F183300 Επιβατικό Γκρι Καφέ
3 179418 MERCEDES WDB12602212044379 Επιβατικό Μαύρο
4 179421 MERCEDES 300D WDB1241301B350299 Επιβατικό Γκρι
5 179441 V.WAGEN WV2ZZZ7AZRH000607 Φορτηγό < 3,5 Λευκό17
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.400€
6 179470 FORD ESCORT WERKE
AG WF0AXXGCAAND06807 Επιβατικό Γαλάζιο
7 179483 V.WAGEN WVIZZZ70ZTH032654 Φορτηγό < 3,5 Ερυθρό
α/α Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος Αριθμός Πλαισίου Είδος Χρώμα
1 179411 MERCEDES 420SEL WDBCA35D7HA358367 Επιβατικό Γκρι
2 179412 PLYMOUTH COLT
VISTA JP4FH31D3HZ069676 Επιβατικό Γκρι Βυσσινί
3 179424 PEUGEOT VF3BA71F9KS428258 Επιβατικό Μπλε
4 179425 SUZUKI METRO
GEO 2C1MR2464R6754862 Επιβατικό Ερυθρό
5 179484 MITSUBISHI COLT JMBMNCJ1ATU002741 Επιβατικό Θαλασσί
6 179485 FORD ATP WF0CXXGBVCPR15009 Φορτηγό < 3,5 Ερυθρό
7 179489 MERCEDES BENZ WDB2011221F461670 Επιβατικό Γκρι18
ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 165114 PIAGGIO VESPA TYPHOON 125 ZAPM0200000033833 Ερυθρό 150€
2 171969 KAWASAKI ZRX 1100 JKARZRT10CCA005578 Λευκό 800€
3 174070 HONDA CBR XX JH2SC35G2XM200461 Μαύρο 1.500€
4 174325 LINGBEN BINDI GUOBEN LLMTCK193BL419690 Λευκό 350€
ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 171069 SYM RFGAK12W61S000263 Ασημί 30€
2 171447 YAMAHA 22K1702877 Πράσινο 30€
3 171449 HONDA ΗA021451935 Μπλε 30€
4 171904 SUZUKI GN76A102354 Ερυθρό 100€
5 171912 KAWASAKI ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ Μαύρο 100€
6 171968 YAMAHA VG5SA051099024139 Μπορντό 30€
7 171982 PIAGGIO VSR1T3005485 Ερυθρό 30€
8 171989 HONDA AF171302152 Γκρι 30€
9 172041 PEUGEOT 1173765200 Μπλε-Κίτρινο 30€
10 172170 MODENAS PMNAN110HHGL34340 Πράσινο 30€
11 173883 YAMAHA ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ Μπλε 100€
12 173891 YAMAHA V65DM01B000003927 Λευκό 150€
13 174045 KAWASAKI ZX400G004429 Μαύρο 100€
14 174059 HONDA CX 500 CX5002309244 Μαύρο 30€
15 174109 PIAGGIO ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ Μπλε 100€
16 174130 ZHEJIANG TAIZHO LFFWKT21281000345 Ασημί 100€
17 174131 YAMAHA 1JL018226 Γκρι 100€
18 174177 SYM RFGBL05W6YS202485 Μπλε-Ασημί 30€19
19 174178 BAOTIAN LXGTCAP9261019450 Μπλε 30€
20 174229 HYOSUNG LCEGT125T460000995 Μαύρο 100€
21 174269 SUZUKI GK71F112276 Μωβ 100€
22 174969 PEUGEOT VGAL1AAAA00011306 Μπλε 30€
23 175055 YAMAHA ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ Μαύρο 100€
24 175057 HONDA ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ Μαύρο 100€
25 175059
Αγνώστου
Εργοστασίου
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ Βυσσινί 100€
26 178921 HONDA AD015028710 Λευκό 100€

ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 158302 YAMAHA ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ Ερυθρό
30€
2 171984 ΥΑΜΑΗΑ ΧΤ ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ Μπλε 100€
3 171988 PIAGGIO BEVERLY ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ Μαύρο 30€
4 173979 LIFAN ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ Ερυθρό 30€
5 174412 Αγνώστου Εργοστασίου ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ Λευκό 100€

ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 600 €
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ
1 166485 Μοτ/τα HAOJIN Ασημί
2 166500 Μοτ/τα HONDA Πράσινο
3 171066 Μοτ/τα SYM BACKFIRE Ερυθρό
4 171067 Μοτ/τα APRILLIA Πράσινο
5 171120 Μοτ/τα KAWASAKI Μπλε
6 171443 Μοτ/το YAMAHA Πράσινο
7 171446 Μοτ/τα CPI MOTOR CO HUSSAR 125 Μπλε
8 171448 Μοτ/τα MOTIVE POWERT REX 125 Μαύρο
9 171451 Μοτ/το HONDA Μαύρο
10 171839 Μοτ/τα ENVY Ασημί20

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 600 €

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η – ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 630 €
11 171841 Μοτ/τα KAWASAKI Ερυθρό
12 171905 Μοτ/τα Αγνώστου Εργοστασίου Λευκό
13 171906 Μοτ/τα SUZUKI Ασημί
14 171907 Μοτ/τα SOKUDO Ασημί
15 171908 Μοτ/τα Αγνώστου Εργοστασίου Κίτρινο
16 171961 Μοτ/τα LET Ερυθρό
17 171962 Μοτ/τα GEELY Μαύρο
18 171963 Μοτ/τα PEUGEOT Πορτοκαλί
19 171981 Μοτ/τα CHONGQING LIFAN Μαύρο
20 171992 Μοτ/το YAMAHA Μαύρο
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ
1 166551 Μοτ/τα DAELIM Πράσινο
2 166567 Μοτ/τo HONDA Ερυθρό
3 173882 Μοτ/τα YAMAHA Μπλε- άσπρο
4 173980 Μοτ/το DAYTONA Mαύρο
5 173981 Μοτ/το SUZUKI Λευκό
6 173982 Μοτ/το HONDA Λευκό
7 174036 Μοτ/τα Αγνώστου Εργοστασίου Ασημί
8 174037 Μοτ/τα HONDA Μαύρο
9 174038 Μοτ/τα Αγνώστου Εργοστασίου Μπορντό
10 174039 Μοτ/τα PIAGGIO Ασημί
11 174040 Μοτ/τα PIAGGIO TYPHOON Mπλε
12 174041 Μοτ/τα SYM Κίτρινο
13 174042 Μοτ/τα SLINGEN Ασημί
14 174044 Μοτ/τα KAWASAKI Μαύρο
15 174046 Μοτ/τα JINCHENG Μαύρο
16 174047 Μοτ/τo HONDA Βυσσινί
17 174048 Μοτ/το YAMAHA Μαύρο
18 174058 Μοτ/τo YAMAHA Πράσινο
19 174068 Μοτ/το HONDA Μπλε
20 174105 Μοτ/το YAMAHA Μπλε-Λευκό
α/
α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ
1 166772 Μοτ/τα BAOTIAN Μαύρο
2 166773 Μοτ/τo HYOSUNG Πράσινο
3 174106 Μοτ/τo YAMAHA Μαύρο21

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η -ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 630 €
4 174107 Μοτ/τα PIAGGIO Ερυθρό
5 174108 Μοτ/τα DAYANG Ερυθρό
6 174169 Μοτ/το HONDA MBX50 Μαύρο
7 174196 Μοτ/το LIFAN Μαύρο
8 174197 Μοτ/τo LIFAN Μαύρο
9 174198 Μοτ/το YAMAHA Μαύρο
10 174228 Μοτ/τo HONDA Μπλε
11 174929 Μοτ/τα FAGIT Ερυθρό
12 174932 Μοτ/τo HONDA Μωβ-Λευκό
13 174938 Μοτ/το YUAN Ερυθρό
14 174939 Μοτ/τo YAMAHA Πράσινο
15 174940 Μοτ/τα HONDA Μαύρο
16 174943 Μοτ/τα KAWASAKI Λευκό
17 174946 Μοτ/τo HONDA Λευκό
18 174947 Μοτ/το LIFAN Ερυθρό- Λευκό
19 174951 Μοτ/τo YAMAHA Μπλε
20 174960 Μοτ/το HONDA Ερυθρό
21 174961 Μοτ/τo YAMAHA Μαύρο
α/
α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ
1 167465 Μοτ/τα HONDA Λευκό – Ερυθρό
2 174962 Μοτ/τα YAMAHA Μωβ
3 174963 Μοτ/τo DAYANG Μαύρο
4 174964 Μοτ/τo YAMAHA Πράσινο
5 174965 Μοτ/τo HONDA Ερυθρό
6 174970 Μοτ/το SUZUKI Πράσινο
7 174971 Μοτ/το SUZUKI Πράσινο
8 174972 Μοτ/τo JINLUN Ασημί
9 175020 Μοτ/το YAMAHA Μπλε
10 175021 Μοτ/τo YAMAHA CHAPPY Πορτοκαλί
11 175022 Μοτ/το HONDA Μωβ
12 175023 Μοτ/τα K.T.B. Μαύρο
13 175024 Μοτ/το YAMAHA Ασημί
14 175026 Μοτ/τo LIFAN Μαύρο
15 175027 Μοτ/τo Ιδιοκατασκευή Μαύρο
16 175028 Μοτ/τα YAMAHA Μαύρο
17 175029 Μοτ/τo YAMAHA Πράσινο
18 175030 Μοτ/το CHONGQING LONGIN Ερυθρό
19 175031 Μοτ/τα YAMAHA Ερυθρό – Λευκό22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η – ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 630 €
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ THΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΥ Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 175033 Μοτ/τα YAMAHA Λευκό
21 175034 Μοτ/τo HONDA Μπλε – Ερυθρό
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ
1 175035 Μοτ/τα YAMAHA Μπλε
2 175039 Μοτ/τo ZHONGSHAN ULTRA Μαύρο
3 175054 Μοτ/τo PIAGGIO Μπλε
4 175056 Μοτ/τα SYM Ασημί
5 175058 Μοτ/τα Αγνώστου Εργοστασίου Γκρι
6 175060 Μοτ/τα Αγνώστου Εργοστασίου Πράσινο
7 178667 Μοτ/τα YAMAHA Μαύρο
8 178668 Μοτ/τα SUZUKI Μαύρο
9 178669 Μοτ/τα JAWA Πράσινο
10 178670 Μοτ/τα SUZUKI Πράσινο
11 178671 Μοτ/τα JAWA Πράσινο
12 178672 Μοτ/τα JAWA Πράσινο
13 178673 Μοτ/τα YAMAHA Μαύρο
14 178674 Μοτ/τα SUZUKI Μαύρο
15 178675 Μοτ/τα SUZUKI Μαύρο
16 178922 Μοτ/το MEGO Μπεζ
17 179541 Μοτ/τα PIAGGIO Ασημί
18 179543 Μοτ/τα HONDA C90 Ερυθρό
19 179545 Μοτ/τα Τρίκυκλο PIAGGIO M21 Ερυθρό

Σχετικά άρθρα

email επικοινωνίας

grevenamedia@gmail.com

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Ευτέρπη Παπαγεωργίου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΣΠΑ

Τζιόβας Ανδρέας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑΞΙ
Υπουργείο περιβάλλοντος
Ζητείται από συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων
Πωλείται Κυρίμης 19
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42,5 τμ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΔΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (δίχωρη)
Ενοικιάζεται 75τμ Μ Αλεξάνδρου 33
ενοικιάζεται ορφοδιαμέρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καιρός

Γρεβενά

αγγελια λεβητας

Follow Us

 

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ