Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

ΕΜΒΟΛΙΟ
Μουσική Συναυλία

email επικοινωνίας

Τζιόβας Ανδρέας
Εμβόλιο
POTIKA MYRTO
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Loco delivery
Ζιώγας
tsiarsiotis
Ράδιο 101.5
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Grevenamedia @facebook

Κοζάνη- Γραφείο

Ανακοίνωση από το Επιμελητήριο Γρεβενών (13/12/2011)

To Eπιμελητήριο Γρεβενών, της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘’Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων’’ προκηρύχθηκε μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) το πρόγραμμα:

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων’’ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίστηκαν οι 11 Περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 72.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη),το οποίο κατανέμεται κατά 50% δηλ. 36.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από ανέργους ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2011 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και κατά 50% δηλ.36.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (15%).

Η Δημόσια Χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι δύο παρακάτω δράσεις;

ΔΡΑΣΗ 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», αφορά  στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών
 • Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000,00 € και ανώτατο 20.000,00 € ή 35.000,00 € σε περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας

Ο προϋπολογισμός της Δράσης 1 για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία ανέρχεται σε 9.278.351 €

ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις:

 • που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011
 • απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ)
 • και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον
 • Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με ανώτατο προϋπολογισμό 20.000,00 € ή 35.000,00 € σε περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας

Ο προϋπολογισμός της Δράσης 2 για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία ανέρχεται σε 9.278.351 €

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων και για τις δύο δράσεις δε δύναται να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που προβλέπεται νέα θέση εργασίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την απόφαση ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis από 15/11/2011 έως 15/01/2012.

Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται στην παρούσα φάση η προσκόμιση του φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών Ο φυσικός φάκελος θα υποβληθεί μετά την ένταξη της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά γραφεία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41 57001,  Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-480.000,www.e-kepa.gr).

Οι υποψήφιοι επενδυτές του Νομού Γρεβενμών μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται από:

α) τους δικτυακούς τόπους :

 • του ΥΠΟΙΑΝ (www.mindev.gr),
 • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
 • του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ),
 • του ΕΑΑΠ (www.epeaa.gr)
 • της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
 • ……………………

β) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρμη Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310-480000, ι[email protected], www.e-kepa.gr)

γ) Το Επιμελητήριο Γρεβενών (τηλ2462085501, fax 2462080310, e-mail   [email protected] , Υπεύθυνος Επικοινωνίας Καρανίκος Νικόλαος

δ) Από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.

Σχετικά άρθρα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ-Γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ.
ΤΑΞΙ
ENOIKIAZETAI
Κ.Παλαιολόγου 58
Αριστείδου 27
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝ