email επικοινωνίας

Ακούστε εδώ Ράδιο Γρεβενά – 101.5

POTIKA MYRTO
SPONSORS
Τζιόβας Ανδρέας
Loco delivery
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ράδιο Γρεβενά Συνεντεύξεις

Ράδιο 101.5

Grevenamedia @facebook

Ζιώγας
tsiarsiotis
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΙΩΑΝΝΑ

Κατηγορίες

Απάντηση της ΑΝΓΡΕ για το ΒΙΟΠΑ Γρεβενών (1/12/2011)

Την δεκαετία 1990 ιδρύθηκε η ΒΙΟΠΑΓΡΕ, έχοντας σκοπό να αναπτύξει στην χωρική ενότητα της πόλης των Γρεβενών την προτεινόμενη από το 1989 και από το ΓΠΣ έκταση για δημιουργία χώρου ΒΕΠΕ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 σύμφωνα με τις οικονομοτεχνικές μελέτες, που συνέταξε η ίδια Εταιρεία, διαφάνηκε ότι δεν ήταν βιώσιμη η κατασκευή των εγκαταστάσεων ΒΕΠΕ στον χώρο, αφού δεν θα είχε επενδυτικό ενδιαφέρον. Προτάθηκε μάλιστα στον χώρο αυτό να γίνει η εγκατάσταση συνοδευτικών προς την βιομηχανική χρήση λειτουργιών, όπως συνεδριακό κέντρο και ανάπτυξη χώρων πολιτισμού και αναψυχής (εκθεσιακοί χώροι κλπ)

Το 2008, η ΑΝΓΡΕ ΟΤΑ ΑΕ, με προγραμματική Σύμβαση, πέραν των άλλων ανέλαβε να διερευνήσει τους νέους χώρους και σε άλλους Δήμους πέραν του Δήμου Γρεβενών, στον οποίο δεν υπήρχε άλλος χώρος διαθέσιμος, για την ανάπτυξη ΒΙΟΠΑ. Ήταν ασαφές λοιπόν το αντικείμενο των υπηρεσιών και των μελετών της προγραμματικής σύμβασης, όσο και για ποιες περιοχές συγκεκριμένα  θα περιλαμβάνονται σ’ αυτές. Στις πρώτες συναντήσεις μάλιστα καθορίστηκε σαν μοντέλο κατασκευής η μέθοδος σύμβασης παραχώρησης μετά από διεθνή διαγωνισμό και η ίδρυση των ανάλογων εταιρειών διαχείρισης των χώρων.

Κατά το 2008 και 2009 στην φάση της διαβούλευσης και μετά τις επιτόπου αυτοψίες με τους τοπικούς φορείς και τις Υπηρεσίες για την εξεύρεση των εκτάσεων, προτάθηκαν τρεις χώροι. Οι εκτάσεις αυτές ανήκαν εν μέρει στους Δήμους, στο Δημόσιο και σε διάφορους ιδιώτες και χωροθετήθηκαν στα όρια των τότε Δήμων Αγίου Γεωργίου, Θεοδώρου Ζιάκα και Δεσκάτης. Σ’ αυτές τις συναντήσεις και στις επιτόπου αυτοψίες συμμετείχαν τα στελέχη της Δ/νσης Δασών και του Δασαρχείου Γρεβενών, στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχεδόν όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΝΑ Γρεβενών, οι Δήμαρχοι των περιοχών και στην τελική συνάντηση της απόφασης των προτεινόμενων χώρων συμμετείχε και ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, ο συντοπίτης μας, ο κ. Χρήστος Φώλιας.

Η ΑΝΓΡΕ, στην ανάπτυξη των τριών χώρων σε ΒΙΟΠΑ στα Γρεβενά, ακολούθησε μέχρι σήμερα τα εξής στάδια:

  1. Οργάνωση και Νομική κάλυψη της ΒΙΟΠΑΝΓΡΕ στα νέα δεδομένα. (Αλλαγές στο καταστατικό, ανταλλαγές ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, αγορά μετοχών από τους Δήμους των νέων εκτάσεων, αποχώρηση ΕΟΜΜΕΧ κλπ.)
  2. Ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την πρόθεση του Νομού Γρεβενών να οργανώσει τις τρεις περιοχές σε ΒΙΟΠΑ και του τρόπου που θα το υλοποιήσει.
  3. Πρόδρομες εργασίες και μελέτες (τοπογραφικές-κτηματογραφικές-γεωλογικές-γεωτεχνικές-χωροταξικές), αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, συνεργασία με τις υπηρεσίες.
  4. Κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες των απαιτούμενων στοιχείων για έγκριση των χρήσεων, του ιδιοκτησιακού, των ΚΦ δικτύων και όσων δικαιολογητικών θα χρησιμοποιηθούν για την έγκριση των πολεοδομικών μελετών.
  5. Σύνταξη μελετών για την χωροθέτηση των χρήσεων στους τρεις χώρους μέχρι το στάδιο της πολεοδομικής προμελέτης και της προέγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
  6. Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και της μελέτης Πράξης Εφαρμογής σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες.
  7. Μετά την έγκριση των παραπάνω, και μόνο με την προϋπόθεση ότι η ΒΙΟΠΑΝΓΡΕ έχει οργανωθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, θα ακολουθήσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ανά χώρο με την μέθοδο δημοπράτησης με σύμβαση παραχώρησης, μετά από την έγκριση της μελέτης του υποψηφίου παραχωρησιούχου.
  8. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ακολουθεί η ίδρυση από την ΒΙΟΠΑΝΓΡΕ των αντίστοιχων Εταιρειών διαχείρισης των χώρων για τον καθένα χωριστά.
  9. Κατασκευή των έργων υποδομής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του παραχωρησιούχου, πώληση όσων περιλαμβάνονται στην συμφωνία και οργάνωση του κάθε ΒΙΟΠΑ.

Αυτά είναι τα βήματα που ακολουθήθηκαν από τους συμβαλλόμενους στην προγραμματική σύμβαση για την οργάνωση των ΒΙΟΠΑ στων Νομό Γρεβενών. Βήματα που πρέπει να συνεχιστούν και από εδώ και πέρα για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου.

Από το δημοσίευμα τίθενται διάφορα ερωτήματα, στα οποία χωρίς να θέλουμε να μπούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς που παρέχουν ψευδή στοιχεία και διαστρεβλώνουν την αλήθεια, πρέπει να αναφέρουμε ότι:

Ακολουθώντας τις διατάξεις του Δασικού Νόμου 998/79, με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Γεωργίας και του ΓΓ Δασών είναι δυνατόν να χωροθετηθούν Βιομηχανικές περιοχές σε δασικές εκτάσεις και να παραχωρηθούν αυτές για την ανάπτυξή τους. Το αίτημα το θέτει προς τον ΓΓ Δασών, το Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο κρίνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις υλοποίησης των ΒΙΟΠΑ. Τον φάκελο προς το ΥΠΑΝ τον καταθέτει ο αρμόδιος σαν κύριος του έργου, που στην περίπτωσή μας είναι η ΒΙΟΠΑΓΡΕ. Η ΒΙΟΠΑΓΡΕ μέχρι σήμερα δεν απέκτησε την αρμοδιότητα υλοποίησης και ανάπτυξης χώρων ΒΙΟΠΑ στις τρεις περιοχές. Βασικός λόγος είναι ότι δεν έγιναν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις με τον ΕΟΜΜΕΧ για το ποσοστό του στο μετοχικό της κεφάλαιο, που θα επέφεραν και τις απαιτούμενες αλλαγές στο καταστατικό της. Ο φάκελος έτσι δεν κατατέθηκε, αφού οι συγκεκριμένες περιοχές ανήκαν σε ιδιώτες, σε δήμους και το δημόσιο και η ΒΙΟΠΑΓΡΕ δεν είχε καμία αρμοδιότητα σ’ αυτές.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν στις εκτάσεις, που επιλέγηκαν από όλους τους υπεύθυνους που παρίσταντο στις συναντήσεις και στις επιτόπου αυτοψίες. Σ’ αυτές τις συναντήσεις δεν υπήρξε καμία διαφορετική άποψη για τους χώρους ούτε από το Δασαρχείο ούτε από κάποια άλλη Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην παρούσα φάση, δεν απαιτούνται οι σύμφωνες γνώμες του Δασαρχείου, αλλά όταν ο φάκελος για την κάθε περιοχή κατατεθεί στο ΥΠΑΝ, τότε θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του ΓΓ Δασών. Οι αιτήσεις που έγιναν από την ΑΝΓΡΕ προς το Δασαρχείο (στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του φακέλου προς το ΥΠΑΝ), δεν ζητάνε την παραχώρηση εκτάσεων για ΒΙΟΠΑ, παρά μόνο το εάν υπήρχαν στην συνολική έκταση κάποιες ιδιωτικές εκτάσεις και φυσικά να υπάρξει απάντηση και για την υπόλοιπη έκταση, που ήταν δεδομένο όμως ότι ήταν δημόσια και δασική έκταση.

Η ΑΝΓΡΕ ολοκλήρωσε και υποστήριξε όλες τις ενέργειες που απαιτούνταν για τα βήματα της ανάπτυξης των τριών ΒΙΟΠΑ στο Ν. Γρεβενών είτε αυτές προβλέπονταν είτε δεν προβλέπονταν στα συμφωνηθέντα στους όρους της προγραμματικής σύμβασης. Έτσι υπέβαλε φακέλους προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για να γνωμοδοτήσουν, έκανε ενέργειες για τροποποίηση του καταστατικού της ΒΙΟΑΝΓΡΕ και τις μελέτες για ένταξη στο μετοχικό κεφάλαιο των Δήμων που ανήκαν οι 3 περιοχές.

Ολοκλήρωσε επίσης όλες τις μελέτες που απαιτούνται να συμπεριληφθούν στον φάκελο προς το ΥΠΑΝ καθώς και το σύνολο των μελετών που θα συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης, όπως παραπάνω. Συγκεκριμένα και για τις τρεις περιοχές εκπονήθηκαν: Τοπογραφική μελέτη, Κτηματογραφική μελέτη, Υδρογεωλογική μελέτη, Περιβαλλοντική Προμελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Ειδική χωροταξική μελέτη και πολεοδομική προμελέτη, Πολεοδομική μελέτη, Πράξη εφαρμογής και διανομή των τελικών ιδιοκτησιών, Προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής, Τεχνικοοικονομικές μελέτες για τα προτεινόμενα έργα υποδομής. Η έγκριση του συνόλου των μελετών και η προώθησή τους προς τους αρμόδιους κάθε φορά γίνεται μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων. Άλλωστε με την επιλογή της μεθόδου δημοπράτησης με σύμβαση παραχώρησης αμέσως μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και της έγκρισης της ΜΠΕ είναι δυνατή η δημοπράτηση της κάθε παραχώρησης.

Γίνεται σαφές ότι η ΑΝΓΡΕ, συμμετείχε, ολοκλήρωσε, σχεδίασε, οργάνωσε και μελέτησε τα βήματα ανάπτυξης των ΒΙΟΠΑ. Οι όποιες καθυστερήσεις δεν είναι λόγω ενεργειών της. Οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με την νομοθεσία περί ίδρυσης ΒΕΠΕ και ΒΙΟΠΑ και έγιναν σύμφωνα με τις διαδικασίες εγκρίσεων των μελετών αλλά και του τρόπου δημοπράτησης των έργων. Εκκρεμούν μόνο οι όποιες αλλαγές τους προκύψουν από την έγκριση προηγούμενων σταδίων. Οι μελέτες λοιπόν έγιναν και ολοκληρώθηκαν στον χρόνο που προβλεπόταν.

Εδώ και μήνες δεχόμαστε επιθέσεις για το έργο της ανάπτυξης των ΒΙΟΠΑ στα Γρεβενά. Εάν κάποιοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα για να προχωρήσει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τον Νομό μας ας ζητήσουν απλά την βοήθειά μας, χωρίς να μειώνουν τον σχεδιασμό που μέχρι σήμερα έγινε.

Εμείς περιμένουμε, να δούμε την κατάσταση να βελτιώνεται  και να προχωρά η υλοποίηση των ΒΙΟΠΑ από όσους σήμερα πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες.

Σε άλλη περίπτωση και αφού οι προτεινόμενοι χώροι είναι κατά μεγάλο μέρος τους δημοτικές εκτάσεις, το έργο είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό όραμα για τον Δήμο μας και θα δώσει δουλειά και χρήματα στους Δημότες μας, ο ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ με την ΑΝΓΡΕ ΟΤΑ Α.Ε. και με άλλους φορείς, θα προχωρήσουν στην ίδρυση Εταιρείας που θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό και με τις ίδιες μελέτες που όπως λένε κάποιοι δεν υπάρχουν!!!!

Την εμπειρία, την γνώση και την θέληση την έχουμε, το έχουμε αποδείξει άλλωστε.

Και όταν πρόκειται για τα Γρεβενά, δεν κοιτάμε ποτέ πίσω παρά μόνο μπροστά.

Σχετικά άρθρα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Πωλείται οικία στην Καληράχη Γρεβενών
ΤΑΞΙ
Αριστείδου 27
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
-Διεύθυνση-GrevenaMedia
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή Πωλείται
Διαφήμιση ΛΑΔΙΑ
 

Follow Us

ΤΣΙΟΓΚΑΣ
Σεμερτζίδης
TSIOVAKAS

Καιρός

Γρεβενά

Grevena

Fog
Humidity: 100
Wind: 0 km/h
1 °C
3 11
19 Jan 2015
3 11
20 Jan 2015
Κανάλι 28 | Ράδιο Γρεβενά 101,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝ