Η μέρα τούτη συμβολίζει τους διαχρονικούς αγώνες του λαού μας για ανεξαρτησία. Σήμερα τιμούμε τις θυσίες των προγόνων μας που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Όμως το τέλος της περιόδου αυτής, έδωσε τη σκυτάλη σε μια δημοκρατική Ευρώπη η ένωση της οποίας έγινε κομμάτι κομμάτι μέχρι σήμερα. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο.

Με τις αξίες και τις αρχές όμως της δημοκρατίας που μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας οφείλουμε να διαιωνίσουμε το όραμά τους για μια αληθινά ενωμέννιστικό ρόλο εβρισκόμενη στον πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης.